blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Czerwona gwiazda, sierp i młot, inna okupacja, kolaboranci z PPR – zbrodnicze początki PRL-u czyli tragicznie smutny miesiąc maj !

Zastanawiam się jak Polak może z dumą nieść  totalitarny symbol sierpa i młota. Jak trzeba być odpolaczonym, aby posługiwać się symbolem wrogiego nam komunistycznego tworu państwowego, który wymordowały miliony Polaków, ukradł Polakom pół kraju i podbił. Takie refleksje naszły mnie gdy widziałem  spadkobierców PPR i PZPR, aktualnie nazywających się SLD, gdy 1 maja nieśli z dumą czerwone sztandary z sierpem i młotem. Czerwona gwiazda, sierp i młot to totalitarne symbole państwa, którego naczelną zasadą było stosowanie zbrodni i przemocy wobec milionów ludzi. Jak można posługiwać się takimi symbolami ? Należy rozumieć, że ktoś kto posługuje się takimi symbolami akceptuje totalitarne metody.

Nasz piękny, ciepły, kwiatowy  maj to dla Polaków tragiczny miesiąc.  Od 1944 r. Stalin instalował w Polsce komunizm. Takie były początki  zbrodniczego PRL-u. Jednego z najgorszych okresów w historii Polski. Zatrzymania naszego rozwoju cywilizacyjnego, degradacji naszego narodu, próby wyrzucenia Polski z cywilizacji zachodniej. Na szczęści nie do końca udanej. Chociaż są tacy, którzy zostali skutecznie wyrzuceni z kręgów cywilizacji zachodniej, demokratycznych wartości i jako swój symbol uznają czerwoną gwiazdę. My jesteśmy wolnymi Polakami, oni tylko polskojęzycznymi osobami mieszkającymi w naszym kraju.

Komuniści z PPR, PZPR wmawiali nam, że zostaliśmy wyzwoleni przez Stalina i jego Armię Czerwoną. W rzeczywistości Armia Czerwona traktowała Polskę jako ziemie podbite. Nie było żadnego wyzwolenia, nie dostaliśmy żadnej wolności. Nastąpiła nowa okupacja. Inna okupacja niż ta niemiecka. Jednak zostaliśmy zniewoleni. Od 1944  r. zbrodniarze ze wschodu zrobili to czego nie udało im się zrobić w 1920 r. Podbili Polskę.  To rzekome „wyzwolenie” było początkiem instalowania w Polsce sowieckich namiestników z PPR- Płatnych Pachołków Rosji, a następnie z PZPR – Płatnych Zdrajców Pachołków Rosji.

Jednym z ulubionych argumentów komunistów z PPR, PZPR i ich spadkobierców z SLD, jest podnoszenie, że gdyby nie Stalin i armia czerwona, to Polaków by nie było. Lepsze sowieckie zniewolenie, niż zniszczenie całego narodu. To nie prawdziwy argument. W historii nie ma gdybania, są tylko fakty, dokumenty. Równie dobrze można by powiedzieć, że gdyby wyzwolili nas alianci, to bylibyśmy dzisiaj w czołówce rozwiniętych krajów świata. Rzeź Warszawy, tysiące Polaków rozstrzelanych , zakatowanych, wymordowanie profesorów w Krakowie i Warszawie, Bydgoszcz, Wawer. Ogrom zbrodni hitlerowskich jest znany. Natomiast komunistyczna retoryka przesłoniła realne plany Niemców  dotyczące ich planów podboju ziem słowiańskich. Odsyłam do  dokumentów: http://www.sgw.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=8

http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_59.html

Wracając do maja. Gdy słyszę zwrot „dzień wyzwolenia”, zastanawiam się, czy mówiący te słowa, chcieliby żyć w takim wyzwolonym kraju ? Gdzie władzę sprawowali agenci Stalina i kolaboranci,  przywiezieni z Moskwy, na stalinowskich czołgach. Pisząc o PKWN-ie, Armii Ludowej, PPR i rzekomym wyzwoleniu należy pamiętać co powiedział Stalin w czerwcu 1945 r.  „To nie Niemcy, tylko Polska jest naszą największą zdobyczą wojenną!”. To zdanie Stalin – morderca, bandyta i ludobójca – wypowiedział w trakcie uroczystości w Moskwie w obecności półtora tysiąca najważniejszych sowieckich marszałków, generałów i dowódców.

Źródłem każdej władzy jest naród. Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów w Polsce była wola i decyzje największego  zbrodniarza świata – Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne. Zdrajca i zwykły bandyta  Bolesław Bierut, przemawiając 9 października 1944 r. na posiedzeniu KC PPR. Powiedział :

„Tow. Stalin ostrzegał nas, że w tej chwili mamy bardzo dogodną sytuację w związku z obecnością Armii Czerwonej na naszych ziemiach. – Wy macie teraz taką siłę, że jeśli powiecie 2 razy 2 jest 16, to wasi przeciwnicy potwierdzą to – powiedział tow. Stalin. – Ale nie zawsze tak będzie. Wtedy was odsuną, wystrzelają jak kuropatwy […].”

O poparciu narodu polskiego dla stalinowskich kolaborantów całą prawdę wyznał Władysław Gomułka, sekretarz KC PPR, kiedy na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:

„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”

Dla mnie znamiennym symbolem 9 maja, jest pamięć o tym ,że gdy wolna  Europa(ta naprawdę wyzwolona przez aliantów) świętowała zakończenie wojny z Niemcami, w nocy z 8 na  9 maja 1945 r. z lasów grajewskich wyruszali żołnierze Armii Krajowej Obywatelskiej – dowodzeni przez mjr. Jana Tabortowskiego – „Bruzdę”. Żołnierze „Bruzdy” maszerowali do Grajewa ,aby uwolnić z więzienia UB, Polaków  –patriotów walczących z okupacyjną armią radziecką . Kim byli ludzie, mordowani, więzieni przez „wyzwoleńczą’ Armię Czerwoną. To byli Prawdziwi Polacy, nie godzący się z stalinowską okupacją Polski. Uznający, że PPR-owcy są kolaborantami, nie mającymi mandatu do sprawowania władzy. Legalne władze Polski przebywały poza granicami Polski.

9 maja jest dla Rosjan dniem zwycięstwa. Także zwycięstwa nad wolną Polską.  W dniu 27  marca 1945 r., w Pruszkowie , rosyjskie NKWD aresztowało 16 przywódców polskiego legalnego rządu.  Gdy wolna  Europa świętowała zwycięstwo,  na  Łubiance –siedzibie NKWD mordowano przywódców polskiej legalnej władzy. Mordowano starą przedwojenną cywilizowaną Polskę. Niszczono świat prawdziwych, autentycznych wartości.

Dzień zwycięstwa komunistycznych barbarzyńców to nasz  dzień klęski. Radzieccy komunistyczni zbrodniarze, ze Stalinem na czele, ukradli nam kresy. Zabrali pół naszego kraju. Nasze narodowe perły – Wilno i Lwów – będące symbolem polskiej kultury  i naszej polskiej duszy. Zamordowali w Katyniu naszą narodową elitę. Eksterminowali miliony Polaków, wywożąc ich na Syberię i do Kazachstanu. Okradli ludzi z ich majątku. Ukradli nasz narodowy majątek.  Ukradli nam arcydzieła naszej sztuki, będące symbolem naszej potęgi.  Wymordowali setki tysięcy Polaków.  A  potem wmawiali nam, że nas wyzwolili. Kazali uznać się za przyjaciół. I co najgorsze, znaleźli polskojęzyczne  szumowiny, które w hołdzie stawiały im pomniki za rzekome wyzwolenie. Te  szumowiny fałszowały historię Polski wmawiając, że Katyń to była zbrodnia niemiecka.

Dla mieszkańców Radomska i powiatu, maj powinien być miesiącem pamięci o komunistycznym mordzie sądowym na bohaterskich żołnierzach z KWP. Nowi stalinowscy władcy  Polski, których symbolem była czerwona gwiazda, zbrodniarze i kolaboranci z  PPR postanowili ,że najlepszą metodą podbicia radomszczańskiego społeczeństwa będzie zastraszenie.  7 maja po kilku godzinnym pokazowym procesie skazano na karę śmierci 12 polskich patriotów, nie godzących się z nową komunistyczną okupacją.  W nocy z 9 na 10 maja, polskojęzyczni bandyci z UB, w okrutny sposób zamordowali Polaków walczących o wolną Polskę z prymitywnymi, okrutnymi, płatnymi,  pachołkami Stalina z PPR-u. Te wbite w głowę gwoździe,  obcięte uszy i języki, wydłubane oczy powinny być dla każdego Polaka symbolem zbrodniczego ustroju jakim był PRL. Szczególnie teraz, gdy część środowisk politycznych podejmuje próbę rehabilitacji nędznego PRL-u.

Swastyka i czerwona gwiazda  to symbole tożsamych totalitarnych ,zbrodniczych ustrojów, które przyniosły Polakom gwałt, okrutny terror i niewolę.  Każdy pomnik na którym znajdowała się swastyka już dawno został zburzony. Mam nadzieję, że każdy pomnik w naszym kraju,  na którym  umieszczono czerwoną gwiazdę już niedługo rozpadnie się i przestanie być symbolem komunistycznego zniewolenia  Polski.

94 komentarze do wpisu „Czerwona gwiazda, sierp i młot, inna okupacja, kolaboranci z PPR – zbrodnicze początki PRL-u czyli tragicznie smutny miesiąc maj !”

Dodaj komentarz