blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Kłamstwa komunistycznego PRL-u – manifest PKWN !

22 lipca był za komuny najważniejszym świętem państwowym PRL. Komuniści z PPR i PZPR świętowali rocznice powołania w Chełmie swojego pierwszego  rządu, który nazywał się Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. PRL opierał się na kłamstwie i prymitywnej propagandzie. Tak było i z PKWN. Ta nazwa jest całkowicie kłamliwa. Ten twór nie był „polski”, „narodowy” i nie miał nic wspólnego z„wyzwoleniem”. PKWN został utworzony z rozkazu Stalina. Osoby do PKWN-u zostały osobiście wybrane przez Berię i mordercę Polaków I. Sierowa z NKWD.   Osoby polskojęzyczne wchodzące w jego skład E. Osóbka- Morawski, Jakub Berman, Hilary Minc, Michał Rola- Zymierski, Franciszek Jóźwiak, Stanisław Radkiewicz. Te osoby były zdrajcami, którzy służyli Stalinowi w celu zniewolenia Polski, a nie jej wyzwolenia. Pojęcie narodu  było dla nich wrogie. Liczył się tylko komunizm , ZSRR i stworzenie nowego człowieka. Wymienieni przeze mnie renegaci mieli zarządzać Polska w imieniu Stalina , realizując interesy wrogiego Polsce kraju. PKWN realnie rządził tylko tam, gdzie były sowieckie czołgi i oddziały NKWD czyli w Polsce podbitej przez Armię Czerwoną. Wolni Polacy, patrioci walczyli w powstaniu antykomunistycznym przeciwko stalinowskim okupantom z Armii  Czerwonej, NKWD i ich sługusach kolaborantom z PPR i UB !

Dla każdego wolnego Polaka,  22 lipca był  symbolicznym początkiem rządów komunistycznych, stalinowskich kolaborantów i sowieckiej dominacji, a nie żadnym świętem.

Pisząc o PKWN-ie, Armii Ludowej, PPR należy pamiętać co powiedział Stalin w czerwcu 1945 r.  „To nie Niemcy, tylko Polska jest naszą największą zdobyczą wojenną!”. To zdanie Stalin – morderca, bandyta i ludobójca – wypowiedział w trakcie uroczystości w Moskwie w obecności półtora tysiąca najważniejszych sowieckich marszałków, generałów i dowódców.

Przeszłość jest często teraźniejszością. Rosja Putina robi wszystko, abyśmy ponownie stali się zewnętrzną częścią sowieckiego imperium.  67 lat temu staliśmy się zdobyczą wojenną ZSRR. Podbici i zniewoleni. Jakże wielkim kłamstwem i komunistycznym myśleniem jest używanie zwrotu „wyzwolenie”. Stalin i Armia Czerwona nie przyszły dać Polakom wolności. Armia Czerwona i jej składowe części jak np. Armia Ludowa działały w celu podbicia Polski i wprowadzenia najgorszego ustroju na świecie – komunizmu. Jeden totalitaryzm został zastąpiony drugim.  Należy o tym pamiętać. Tak jak pamiętać, że PPR przekształcił się w PZPR, a jej członkowie  za moskiewskie pieniądze powołali SdRP. A ta z kolei przekształciła się w SLD, próbując zatrzeć ślady za PPR. Niestety nazwiska członków założycieli SdRP,  SLD i komunistycznych aparatczyków z PZPR są takie same. Czy w wolnych Niemczech, po wojnie byli członkowie NSDAP mogliby założyć  partię, która miałaby w nazwie demokratyczna ? Dobraliby paru młodych,  nie będących wcześniej w NSDAP, to  byliby traktowani jak normalna partia, mogąca funkcjonować w demokratycznym porządku. Odpowiedź jest oczywista.  Nie !!.  Ale w Niemczech nie było okrągłego stołu. Była za to denazyfikacja.

59 komentarzy do wpisu „Kłamstwa komunistycznego PRL-u – manifest PKWN !”

  1. Znakomity tekst. Wracać do tego trzeba bowiem nadal ten dzień jest czczony przez pogrobowców komunistycznch,którzy są orędownikami tych kłamst.

Dodaj komentarz