blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

380 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

  1. Белорусский трикотаж Свитмода|Молодежная женская одежда Свитмода|Одежда женская больших размеров Свитмода Бай|

  2. аІ…аІ¬аіЌаІ¬аІ¬аіЌаІ¬аІѕ аІЏаІЁаіЌ аІ°аіЃаІљаІї аІ…аІ‚аІ¤аІїаІ°аІѕ аІ€ аІЋаІ—аіЌ аІЄаІІаіЌаІЇ аІЄаІ¦аі‡ аІЄаІ¦аі‡ аІ®аІѕаІЎаіЃ аІ…аІ‚аІ¤аІѕаІ°аі† аІ’аІ®аіЌаІ®аі† аІ®аІѕаІЎаІїаІ¦аіЌаІ°аі†Egg curry

  3. https://noemathenovel.com/community/profile/casinobtcfi841180/ Bitcoin casino Bitcoin-pelikoneet 2020, bitcoin casino etelГ¤-afrikassa. https://bloodbowl.bigmanstudios.co.uk/community/profile/casinobtcfi44052646/ Bitcoin-rulettipyГ¶rГ¤strategia, bitcoin-rulettipeli lГ¤hellГ¤ni http://www.redoc.ru/community/profile/casinobtcfi28693311/ Salauspelisivusto, ei talletusbonuksia http://mikemccoy.me/community/profile/casinobtcfi20736521/ TalletuspalkkiovГ¤littГ¤jГ¤, myvegas bitcoin-lГ¤htГ¶-ja saapumisaikojen liikkuva strategia https://www.viralpostx.com/community/profile/casinobtcfi35986211/ Online – kasinon nosto bitcoin, online – bitcoin-peliautomaatit zeus https://apexcryptonews.com/community/profile/casinobtcfi9692371/ Bitcoin-Pelikonepelit pelaavat rahasta, bitcoin-pelikonepelit pelaavat ilmaiseksi https://oscarsturtlereef.com/community/profile/casinobtcfi20630798/ Kela kuningas bitcoin-lГ¤htГ¶kartoitus, kela kuningas bitcoin-pelikone https://gippygirlscan.com/community/profile/casinobtcfi44213250/ Soita Pop-bitcoin-pelikoneita, soita pop-bitcoin-pelikoneita pc: llГ¤ https://www.bridgewriters.com/community/profile/casinobtcfi49871267/ Online-rahapelitoiminta korea, ilmainen ei talletusbonusta pidГ¤ voittosi http://thefolkishheathen.com/community/profile/casinobtcfi38259274/ Bitcoin-kasino ted bitcoin-peliautomaatti, kirjaudu rikkaaseen bitcoin-kasinoon https://bluedoteducation.org/community/profile/casinobtcfi7636549/ Bitcoin-hanakerääjГ¤ aito., bitcoin-kasinot online ei talletusvapaata rahaa https://exclusivextracts.ca/community/profile/casinobtcfi11328989/ Huipputason androidibitcoin – kasinopelit, huipputason androidibitcoin – kasinopelit https://chymey.com/community/profile/casinobtcfi15568705/ Bitcoin-kasinot ovat todellisia., klassinen bitcoin-peliautomaatti vegas bitcoin-kasino pettää https://www.platinumgates.africa/community/profile/casinobtcfi44979370/ Best no deposition bonus uk, best no depot bitcoin casino bonus codes http://www.ihealthy.hk/forum/community/profile/casinobtcfi43655470/ 66 dollaria, ei talletusbonusta., elГ¤vГ¤ bitcoin-ruletti schweiz http://earthlybrain.com/community/profile/casinobtcfi17701861/ KГ¤teisrahasovellus bitcoin-uhkapeli, ilmainen bitcoin-kasino https://nexushub.online/community/profile/casinobtcfi21562967/ Bitcoin casino verkossa virtuaalirahaa, bitcoin casino bitcoin ruletti pelisäännГ¶t https://offroadportal.org/community/profile/casinobtcfi1516664/ Online-rahapelisivustot Yhdysvalloissa, bitcoin rulette soita pdf https://oscarsturtlereef.com/community/profile/casinobtcfi41943259/ 5 ei talletus bitcoin-lГ¤htГ¶-ja saapumisaikoja-kalenteria, real vegasin bitcoin casino online https://omtv.dk/community/profile/casinobtcfi2209143/ Pelaaminen Red dragon inn, pelaaminen red dragon inn https://troonmicrogreens.co.uk/community/profile/casinobtcfi37976071/ Bitcoin casino online-bonus Ei talletusta, bitcoin casino luettelee vapaita bitcoin-pelikoneita https://drevitalize.com/community/profile/casinobtcfi28683115/ Cryptowild ei talletusbonusta, cryptowild ei talletusbonusta http://d2d-dare2dream.store/community/profile/casinobtcfi5905499/ YlГ¶s bitcoinihana, bitcoin-pelikone mockup free https://katzehund.com/community/profile/casinobtcfi13508227/ Bitcoin auto faucet vapaa, bitcoin auto faucet-luettelo https://thevrbeachblogger.com/community/profile/casinobtcfi19674601/ Bitcoin casino 10 punnan ilmainen, bitcoin casino mga kirjautuminen

  4. https://apkitchen.com/community/profile/casinobtcfi16810584/ Voittavat bitcoin-pelikoneet amazon, voittavat bitcoin-pelikoneet morongossa http://www.pdicheck.com/community/profile/casinobtcfi16911685/ Dragon spin bitcoin-paikka voittaa, dragon spin bitcoin-pelikone https://www.findyourcrossroads.org/community/profile/casinobtcfi45861294/ Parhaat vedonlyГ¶ntivihjeet, ei talletuspalkkiota bitcoin casino maaliskuu 2020 https://nursestakeflorida.com/community/profile/casinobtcfi47872892/ Salauspelialusta, bitcoin casino online iso-britannia real money https://www.embedded.no/community/profile/casinobtcfi48980284/ Top online bitcoin casino-arvostelut, top online bitcoin casino etelГ¤-afrikka https://www.calculatorjunction.com/community/profile/casinobtcfi46277675/ Paras Bittiraha Kasino vegas, paras bittiraha kasinopeli vegas http://www.filamgolftour.com/community/profile/casinobtcfi557503/ Ilmainen nettibingo voittaakseen oikeaa rahaa., ilmainen nettibingo voittaakseen oikeaa rahaa. https://uplymedia.com/community/profile/casinobtcfi37890797/ Uudet bitcoin-kasinot helmi 2020, uudet bitcoin-kasinot vuodeksi 2020 https://www.hypahelm.org/community/profile/casinobtcfi31436951/ Bitcoin-rulettipyГ¶rГ¤ bitcoin-kasinolla, wild americoons bitcoin-pelikone http://mkttransport.co.uk/community/profile/casinobtcfi40809671/ Bitcoin-ruletti – pikanГ¤ppГ¤imet, bitcoin-ruletti – lelu http://parentstem.kku.edu.tr/community/profile/casinobtcfi27615796/ Vapaa bitcoin-ruletti 777, vapaa bitcoin-ruletti ei latauksia https://koryubushido.co.uk/community/profile/casinobtcfi32252343/ Ilmainen ei talletusbonusta apollo, ilmainen ei talletusta ei panosta https://nadlanusa.co.il/community/profile/casinobtcfi7266482/ Ilmainen bitcoin casino las vegas bitcoin-peliautomaatit, ilmainen bitcoin casino games texas holdem http://monkeyhousegames.com/community/profile/casinobtcfi37378654/ Bitcoin casino Palkitsee ilmaisen bonuksen 1 €, bitcoin casino online bittiruletti https://foodallergyhelp.org/community/profile/casinobtcfi46203461/ Bitcoin-rulettipyГ¶rГ¤n nolla-vГ¤rit, wheel of fortune bitcoin slot-voittaja https://141dev.iamdivpress.com/community/profile/casinobtcfi6834000/ Hauska bitcoin casino palkkaa Leedsin., hauska bitcoin casino palkkaa north westin. https://postbrexit.blog/community/profile/casinobtcfi17844792/ 50 parhaan Bitcoin-paikan paikat, virtuaalinen bitcoin-kasinokauppias https://uplymedia.com/community/profile/casinobtcfi26313657/ Bitcoin-ruletti – pikanГ¤ppГ¤imet, bitcoin-ruletti – pikanГ¤ppГ¤imet https://thehookah.info/community/profile/casinobtcfi37601468/ Bitcoin-Ruletti ilmaiseksi, bitcoin-ruletti ilmaiseksi verkossa https://ccsinvestmentgroup.com/community/profile/casinobtcfi41666320/ 30 ilmaista pyГ¶rГ¤hdystГ¤ ei talletusbonusta, 30 ilmaista pyГ¶rГ¤hdystГ¤ ei talletusta lvbet https://mibotanicals.com/community/profile/casinobtcfi49785311/ Bitcoin casinon tietokonepelit, bitcoin casinon laturi iphone http://www.ihealthy.hk/forum/community/profile/casinobtcfi33499581/ Fone bitcoin casino ei talletuskoodeja 2020, bitcoin casino ilman vetoa https://www.appetd.org.za/community/profile/casinobtcfi4046671/ Bitcoin-kasinopelit voittavat oikeaa rahaa., bitcoin-kasinopelit voittavat oikeaa rahaa. http://www.socialgeekslive.com/community/profile/casinobtcfi27987214/ Ilmaista bitcoin casinon pelimerkkejГ¤., ilmaista bitcoin casinon bitcoin-pelikoneita, kiitos. https://christianforums4today.com/community/profile/casinobtcfi11234489/ Hae btc: tГ¤ hanasta, hae btc: n hana.

  5. http://sachverstand-tiefbau.de/community/profile/casinobtcfi355978/ Bitcoin-pelikoneet ei talletusta, bitcoin-pelikoneet ei talletusta https://fun4cheats.com/community/profile/casinobtcfi26374653/ JГ¤ttipotti Bitcoin peliautomaatti las vegas, jГ¤ttipotti bitcoin lГ¤htГ¶-ja saapumisajat 777 https://forum.semtek.com.vn/community/profile/casinobtcfi16355785/ Konami bitcoin-peliautomaatit verkossa real money, konami bitcoin-peliautomaatit verkossa real money https://one.kabbalah.info/community/profile/casinobtcfi24480451/ Bitcoin casino bitcoin-pelit ilmaiseksi, bitcoin casino no wagering https://spielhalleschriesheim.com/community/profile/casinobtcfi13643512/ Ei talletuslisää Viro, ei talletuslisää 2020 syyskuu https://forum.medicsbd.com/community/profile/casinobtcfi28317258/ Ilmainen bitcoin – kasinon pysГ¤kГ¶inti, ilmainen bitcoin casinon luotto ei talletusta http://founderskeep.org/community/profile/casinobtcfi26761442/ Bitcoin casinosivut, ei talletusbonusta, bitcoin casinosivut, ei talletusbonusta https://www.alinnova.eu/community/profile/casinobtcfi44942829/ Btc faucet V6 sГ¤hke, btc faucet androidi http://katzenbergers.com/community/profile/casinobtcfi43670432/ Bitcoin casinon pikahitti netissГ¤, bitcoin casinon bitcoin-turnaukset https://couchcoachsports.com/community/profile/casinobtcfi45897633/ Bitcoincasino.us ei talletuskoodia 2020, bitcoincasino.us ei talletusbonuskoodia http://forum.thedrone.ru/community/profile/casinobtcfi43330251/ Pelattavat pelipelit, vГ¤litГ¶n vetГ¤ytyminen bitcoin-kasino https://iamrachelrenee.com/community/profile/casinobtcfi32292582/ Ei talletuskoodeja dinkum pokiesille, ei talletuskoodeja prism bitcoin casino https://www.horrorphotographer.com/community/profile/casinobtcfi12212192/ 5 ilmaista Bitcoin-aukkoa, jГ¤ttipotin pyГ¶rГ¤ 50 vapaa pyГ¶rГ¤hdys http://parentstem.kku.edu.tr/community/profile/casinobtcfi35563894/ Zeus 3 bitcoin-pelikone vapaa peli, zeus 3 bitcoin-pelikone toiminnassa vapaana https://powerofwordsproject.org/community/profile/casinobtcfi38958996/ Online-rahapelitoiminta ontario, pelatkaa oikeita bitcoin-peliautomaatteja huviksenne. https://marianisten.7img.ch/community/profile/casinobtcfi20707814/ Ilmainen spin bonus bitcoin-pelikone, ilmainen spin no deposit 2020 pl https://postbrexit.blog/community/profile/casinobtcfi17616094/ Wild 7 bitcoin – kasinopeli, wild 7 bitcoin-paikka verkossa http://virginiacultivars.com/community/profile/casinobtcfi26700016/ Bitcoin-pelit bitcoin-kasino, bitcoin-pelit bitcoin-kasino online https://boomverzorging-verwijdering.nl/en/community/profile/casinobtcfi45107213/ Bitcoin casino Los Angelesin ja las Vegasin vГ¤lissГ¤, bitcoin casino bitcoin-rulettidemo https://www.arise-warmane.com/community/profile/casinobtcfi1946648/ Bitcoin-rulettikello, vapaat online-bitcoin-pelikoneet-pelatkaa 1000 + bitcoin-pelikoneet huvin vuoksi https://www.arise-warmane.com/community/profile/casinobtcfi29568002/ Bitcoin-pelien androidi, new yorkin parhaat bitcoin-pelikoneet https://ekidenstrasbourg.eu/community/profile/casinobtcfi42769386/ Wild vegas bitcoin casino ei talletuskoodeja 2020, wild vegas bitcoin casinon bonuskoodit 2020 https://birthrightsunlimited.com/community/profile/casinobtcfi26036708/ LivenГ¤ bitcoin casino social, livenГ¤ bitcoin casino 2020 king bitcoin casino bonus https://www.alinnova.eu/community/profile/casinobtcfi44992538/ Bitcoin-lГ¤htГ¶viivan impedanssilaskin, ilmainen bitcoin-pelikone ei rahaa https://www.findyourcrossroads.org/community/profile/casinobtcfi22688494/ Bitcoin-pelien lukija, bitcoin casino online – bonus ei talletusta

  6. https://expatcentralamerica.com/community/profile/casinobtcfi37542929/ Bitcoin – kasinon nosto, bitcoin – kasinot, kuten pocketwin http://www.unplugged.my/community/profile/casinobtcfi18863631/ Huippuluokan Bitcoin-kasinot YhdistyneessГ¤ kuningaskunnassa, huippuluokan bitcoin-kasinot usa real money https://selfbuildadviser.com/community/profile/casinobtcfi777541/ Hanki huuge bitcoin-kasinobonus., online-vapaa bitcoin-ruletti muiden pelaajien kanssa http://www.eandrologia.pl/community/profile/casinobtcfi11939900/ Bitcoin casino Moonin kirjautuminen, bitcoin casino bitcoin-pelit online-vapaa peli https://www.nslsoccersacademy.com/community/profile/casinobtcfi20980170/ Bittirahan voittaminen, bittirahan voittaminen beau rivagessa http://bloodofheroesguild.net/community/profile/casinobtcfi13716606/ Golden euro no deposition bonus-koodit 2020, golden euro bitcoin-kasino https://1.advicehome.com/community/profile/casinobtcfi24864885/ Bitcoin casino o ‚ Fallon mo, bitcoin casino free bitcoin-pelikoneet turbohai https://www.linkconsulting.com/datasense/community/profile/casinobtcfi500851/ Esikaupungin Г„ssГ¤t ei talletuskoodeja 2020 uudet tilit, esikaupungin Г¤ssГ¤t ei talletuskoodeja 2020 uudet tilit https://www.ameliaindieauthors.com/community/profile/casinobtcfi9087573/ Ei talletuspaikkoja csgo, ei talletuspaikkoja rekisterГ¶innin yhteydessГ¤ http://www.ihealthy.hk/forum/community/profile/casinobtcfi36451039/ Bitcoin – kasinot, joissa kГ¤ytetään PayPalia, bitcoin – kasinosivustot ilmainen bonus ei talletusta https://giddoblog.com.ng/community/profile/casinobtcfi7075023/ Liikkuvat bitcoin-lГ¤htГ¶-ja saapumisajat 2020, liikkuvat bitcoin-lГ¤htГ¶-ja saapumisajat ei talletusbonusta uk 777spinbitcoin slot.com https://www.thedroneinfo.com/community/profile/casinobtcfi14515346/ Bittirahan aika rtp, bittirahan aika rtp http://www.photoboothtrade.co.uk/community/profile/casinobtcfi18757366/ 100 kertaa bitcoin-pelikone, total control bitcoin-kolikkoautokisat https://www.platinumgates.africa/community/profile/casinobtcfi15152074/ Bwin bitcoin casinoandroid app, ei talletuskoodeja bitcoinille https://docteur-tassin-chirurgie-esthetique-paris.com/community/profile/casinobtcfi27283453/ Ei talletusbonuskorttia, real money bitcoin-peliautomaatit app 777spin bitcoin slot.com https://straatfotografieamsterdam.nl/community/profile/casinobtcfi24215301/ Parhaat Bitcoin-kasinopaikat., kolikkobitcoin-kolikon kolikkorivin muokkaus https://www.brothersmoney.com/community/profile/casinobtcfi34596935/ Bitcoin casino bitcoin-pelikoneet progressive, bitcoin casino online vГ¤himmГ¤istalletus 5 https://cherylandson.com/community/profile/casinobtcfi13471058/ Soita Bitcoin-kasinoa ei tarvitse tallettaa, soita bitcoin-kasinoa ilmaiseksi https://ttmstudio.co.uk/community/profile/casinobtcfi27930686/ Ei talletusvapaata kierrosta nz, ei talletusvapaata kalkkunaa https://rt-vtc.net/community/profile/casinobtcfi47384703/ Ei talletuskoodeja Grand fortune bitcoin casino 2020: lle, ei talletuskoodeja lucky creekin bitcoin casino 2020: lle. http://universalu.org/community/profile/casinobtcfi44842220/ Tropicana online-Bitcoin casinon bonuskoodi, tropicana online-bitcoin casinon bonuskoodi http://aquainsiders.com/community/profile/casinobtcfi29082449/ Bitcoin casinoandroid – puhelinpelit, bitcoin casinoandroid – puhelinpelit https://mediaxzone.com/community/profile/casinobtcfi43476085/ Online-bitcoin-pelikoneet paypal, ilmaiset bitcoin-peliautomaatit vegasin tyyliin https://gdziekupicmaske.pl/community/profile/casinobtcfi23508567/ Vip bitcoin casino Tervetuliaisbonus, vip bitcoin casino-nainen https://www.skullyapp.com/community/profile/casinobtcfi44304723/ Ilmaiset Bitcoin-pelikoneet lucky 88, ilmaiset bitcoin-pelikoneet huvin vuoksi

  7. http://www.batchrocket.pt/community/profile/casinobtcfi31260389/ Bitcoin-pelikone vapaat bitcoin-pelit, bitcoin-pelikone vapaat bitcoin-pelit https://csiaorg.com/community/profile/casinobtcfi33592576/ JГ¤ttipotin Bitcoin-pelikoneet-bitcoin-pelikoneet, korkein maksava bitcoin-vesihana 2020 http://inmatecare.com/community/profile/casinobtcfi14312346/ Bitcoin-kasinot maksavat kГ¤teisellГ¤., bitcoin-kasinot maksavat puhelimitse. https://www.forca-sports.de/community/profile/casinobtcfi2935781/ Parhaat vedonlyГ¶ntianalyysisivustot, pelattavat bitcoin-pelit verkossa http://disabledparent.com/community/profile/casinobtcfi20003335/ 50 ilmaista pyГ¶rГ¤hdystГ¤ Bitcoin Casinolla ei talletusta, 50 ilmaista pyГ¶rГ¤hdystГ¤ ei talletus bitcoin casino nz https://forum.semtek.com.vn/community/profile/casinobtcfi1455180/ Vapaa bitcoin kasino kisat aurinko ja Kuu, vapaa bitcoin – kasinopeli zeus https://uplymedia.com/community/profile/casinobtcfi32432923/ Seminole classic Bitcoin casino avataan tГ¤nään., seminole classic bitcoin casinon tapahtumat http://jobspot.ng/community/profile/casinobtcfi16253047/ Bitcoin-pelikone Bitcoin-kasinopeli, online-bitcoin-ruletti minimipanos https://blog.pigijo.com/community/profile/casinobtcfi23683023/ Vapaat bitcoin-Pelikonepelit, joita ei ole verkossa, vapaat bitcoin-pelikonepelit, joita ei ole verkossa https://www.devwithdave.co.uk/community/profile/casinobtcfi16142937/ King Jack bitcoin casino 20 ilmaista pyГ¶rГ¤hdystГ¤ ei talletusta, king jack bitcoin casino 20 ilmaista pyГ¶rГ¤hdystГ¤ ei talletusta http://disabledparent.com/community/profile/casinobtcfi46064664/ Paras Bitcoin auto faucet, paras bitcoin – pelisivusto https://shahercargo.com/community/profile/casinobtcfi14543271/ Maksullisimmat bitcoin-hanat ilmaiseksi, maksullisimmat bitcoin-hanat ilmaiseksi https://mumbai101.com/community/profile/casinobtcfi42887334/ Uudet bitcoin-peliautomaatit real money, uudet bitcoin-peliautomaatit usa: n pelaajille https://cinemaholics.com/community/profile/casinobtcfi23795338/ Online-rahapelibitcoin, lailliset bitcoinin lГ¤htГ¶-ja saapumispaikat https://mibotanicals.com/community/profile/casinobtcfi49743775/ 918kiss bitcoin-peliluettelo, uudet bitcoin-pelikoneet vegas https://employmentequitynews.co.za/community/profile/casinobtcfi37330270/ Bileiden rahapelit, cryptocurrency bitcoin-ruletti http://bsda.nl/community/profile/casinobtcfi4706247/ Free Vegasin bitcoin-peliautomaateilla voitetaan oikeaa rahaa., free vegasin bitcoin-peliautomaateilla voitetaan oikeaa rahaa. https://powerofwordsproject.org/community/profile/casinobtcfi18276821/ Bitcoin kasinon sankarit vapaat PyГ¶rГ¤t, bitcoin kasinon sankarit, tervetuloa bonukseen. http://erasmus.upg-ploiesti.ro/community/profile/casinobtcfi31972474/ Bitcoin casino vegas StripillГ¤, bitcoin casino real deal https://tasfor.co.za/community/profile/casinobtcfi38039139/ La fiesta bitcoin casino no deposition, la fiesta bitcoin casinon koodibonus https://thefamousfitnessplan.com/community/profile/casinobtcfi17392912/ Laskeuma New Vegasin bitcoin-peliautomaatit, laskeuma new vegasin bitcoin – jГ¤ttipotti https://www.horrorphotographer.com/community/profile/casinobtcfi21932740/ Bittiraha kasino Lake tahoe, bittiraha kasino 2020 ei talletuskoodeja http://nrpgames.info/community/profile/casinobtcfi37661047/ Ilmaiset Bitcoin-kasinopelit ja bitcoin-pelit, ilmaiset bitcoin-kasinopelit windows 10: lle https://softjunc.com/community/profile/casinobtcfi34852870/ Oikea bitcoin-kasino rahasta, oikea bitcoin-kasino toiminnassa. https://katzehund.com/community/profile/casinobtcfi19163429/ Lautapelit xenoblade 2, bitcoin casino online-jack

  8. Модная женская одежда Свитмода7|Молодежная женская одежда Свитмода7|Женская одежда больших размеров Свитмода7|

Dodaj komentarz