blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Armia Ludowa czyli czy w wolnej Polsce powinniśmy oddawać hołd , żołnierzom J.Stalina ?

Po latach komunistycznej propagandy wciąż trzeba przypominać czym była Gwardia Ludowa przekształcona w Armię Ludową. Szkoda mi tych biednych prostych, w większości nie piśmiennych wiejskich chłopców, którzy zostali oszukani przez stalinowskich agentów. Pod hasłem walki z Niemcami wstępowali do AL. Komunistyczni kolaboranci proponowali tym prostym , biednym, analfabetom  niebywały  awans społeczny. Mogli stać się oficerami.  Przed wojną większość żołnierzy AL, nie mogłaby zostać zwykłymi żołnierzami.  W AL, analfabeci stawali się się  oficerami. Wiernymi sługami Stalina i jego zbrodniczej ideologii .

Armia Ludowa była zbrojnym organem PPR. Nie walczyła z pokonanymi już  Niemcami o wolną i suwerenną Polskę. Tylko o Polskę zniewoloną przez ZSRR. Była stworzona na polecenie Józefa Stalina. Członkowie  bojówek GL nie nosili na swoich mundurach żadnego oznakowania  nawiązującego do polskiego wojska. Nosili jedynie przyszyty czerwony trójkąt z napisem “GL”.  Niemiecki okupant nie był głównym celem ataków GL. Ofiarami zbrojnych. wypadów komunistycznych, polskojęzycznych agentów J.Stalina stawali się żołnierze AK i NSZ oraz polska ludność cywilna współpracująca z polskim podziemiem niepodległościowym.

Członkom Gwardii Ludowej czy też Armii Ludowej uprawnienia kombatanckie nie powinny przysługiwać z oczywistych względów. Mówiąc najkrócej – te organizacje wywodzące się z Polskiej Partii Robotniczej powstały na polecenie czynników sowieckich, realizowały polecenia czynników komunistycznych, ośrodków decyzyjnych znajdujących się w Moskwie. Nie prowadziły działań na rzecz niepodległego państwa polskiego, natomiast znane są bardzo liczne przypadki działań GL – AL przeciwko polskiej i żydowskiej ludności cywilnej czy przeciw oddziałom państwa podziemnego – takie fakty historyczne ustalił historyk dr Piotr Gontarczyk, wicedyrektor Biura Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów IPN.

Czy można akceptować Armię Ludową ,jako organizację która w okresie swojej działalności  w pełni podlegała ośrodkom dowódczym w ZSRR, podejmując działania zbrojne wynikające z realizacji priorytetów polityki Stalina. Kierownictwo ZSRR wydawało rozkazy, podejmowało decyzje strukturalne, organizacyjne i personalne dotyczące PPR oraz GL, dostarczało instrukcji i wytycznych działania, zapewniało zaopatrzenie i środki finansowe na działalność. Mimo taktycznego odwoływania się do narodowych haseł propagandowych ani GL, ani AL nigdy nie były częścią sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.
Armia Ludowa i PPR były formacjami reprezentującymi sowiecką rację stanu. Kierownictwo AL w pełni akceptowało przynależności ziem zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku (łącznie z Białostocczyzną) do państwa sowieckiego. Po 17 września 1939 r. Polska była pod okupacją  Niemiec i  ZSRR.   Wojska ZSRR były wojskami okupującymi polskie ziemie. Więc AL kolaborowała z okupantem sowieckim.

17 września będziemy obchodzić 72 pierwszą rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Czy od 1939 r ,do 1944 r, zmienił się stosunek J.Stalina do Polski i jej niepodległości ? Katyń jest słowem symbolizującym stosunek J.Stalina do Polski i Polaków.

Oczywiście  J.Stalin, nie myślał o wolnej i niepodległej Polsce. Myślał jak podbić Polskę i   podporządkować ją ZSRR. Wszyscy, którzy współpracowali z J.Stalinem, działali na rzecz zniewolenia Polski. Kolaborowali z kolejnym okupantem.

Pisząc o komunistycznych kolaborantach z  PKWN , Armii Ludowej i PPR należy pamiętać co powiedział Stalin w czerwcu 1945 r.  „To nie Niemcy, tylko Polska jest naszą największą zdobyczą wojenną!”. To zdanie Stalin – morderca, bandyta i ludobójca – wypowiedział w trakcie uroczystości w Moskwie w obecności półtora tysiąca najważniejszych sowieckich marszałków, generałów i dowódców.

Czy w wolnej, suwerennej, niepodległej  Polsce powinniśmy świętować partyzantów  J.Stalina, nazwanych przez niego Armią Ludową ?

Czy demokratycznie wybrany polski polityk poseł, starosta, wójt, radny, powinien brać udział w jakiekolwiek uroczystości dotyczącej polskojęzycznych żołnierzy J.Stalina, a w dniu 17 września brać udział w prawdziwie patriotycznych obchodach agresji wojsk J.Stalina na Polskę. Czy polski polityk może jednocześnie oddawać hołd partyzantom spod znaku czerwonej gwiazdy, a potem oddawać hołd polskim oficerom zamordowanym w  Katyniu, przez oprawców z NKWD, noszących czerwona gwiazdę ?

Polski polityk, musi wybrać albo jest polskim patriotą albo postkomunistą,  przeniesionym z PRL-u i wyznającym stalinowską wersję historii !!! Tylko  ideowi spadkobiercy  PPR z SLD  mogą i chcą oddawać hołd partyzantom J.Stalina. Polityk ceniący demokratyczne wartości i europejski system wartości, nie może oddawać hołdu zbrodniczej organizacji służącej wrogiemu mocarstwu, mordującemu polskich żołnierzy. Pisząc o stalinowskiej , kolaboranckiej  AL, należy także pamiętać, że właśnie z szeregów  AL wywodziło się wielu funkcjonariuszy UB, czyli polskiego gestapo i PPR czyli polskiego NSDAP.  Czy w demokratycznych Niemczech, niemiecki polityk brałby udział w uroczystościach podczas których oddaje się hołd funkcjonariuszom gestapo i NSDAP  ?

129 komentarzy do wpisu „Armia Ludowa czyli czy w wolnej Polsce powinniśmy oddawać hołd , żołnierzom J.Stalina ?”

  1. Szymonie popraw błąd – 17 września minie 72 lata od agresji ZSRR na Polskę ( a nie 71). Masz rację jeśli chodzi choćby o te awanse oficerskie w AL. Dam najlepszy przykład. Bolesław Boruta “Hanicz” był sierżantem w AK i nie miał szans na awans bo w AK nie dawano awansów za nic. Przeszedł do AL ( miał nawet za to wyrok) i został pułkownikiem i dowódcą III Brygady AL. W AK tacy wspaniali partyzanci jak choćby “Robotnik” skończyli wojnę w stopniu porucznika a “Warszyc” dorobił się jedynie kapitana….

  2. Znalazłem w Wikipedii taką notatkę. Ciekawe? \"2 maja 1945 r. jako wartownik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju brał udział w obronie budynku PUBP Biłgoraj przed atakiem dezerterów z II Baonu Operacyjnego ( Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego) stacjonującego w Biłgoraju, a dowodzonego przez mjr. Bolesława Borutę ps. \"Hanicz\". Obrona Urzędu Bezpieczeństwa odparła atak\"
    Ciekawe czy to ten sam \"Hanicz\"???

  3. Some specialists state that mortgage loans aid a lot of people to live their own way, because they are able to feel free to buy needed things. Furthermore, different banks offer short term loan for different persons.

  4. pułkownik Bolesław Hanicz Boruta zdezerterował wraz z batalionem WP. Zaatakował urząd Powiatowy ub w biłgoraju. Został skazany na 15 lat więzienia przez Sąd Wojewódzki w Łodzi. Po 1989r. wyro zosła unieważniony a działanie B. Boruty uznanie jako działalność na rzecz niepodległego Państwa POlskiego

  5. dezercja wraz z 510 żołnierzami miała miejsce dnia 2 maja 1945r w Biłgoraju o tej akcji zawiadomiono J. Stalina . Patrz Teczka Specjalna J.W Stalina Warszawa 1998r

  6. opisano w tej notatce udział Bolesława Hanicza Boruty , który dowodził tym batalionem na stronie 264 teczki specjalnej JW Stalina

Dodaj komentarz