blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Czy przycisk delete, „wysadzi” rewitalizację Radomska?

Prezydent miasta Radomska dr. Jarosław Ferenc(pseudonim artystyczny  PINOKIO) jest wzorcowym przykładem realizacji zasady „punkt widzenia zmienia się w zależności od punktu siedzenia”. Anna Milczanowska i urzędnicy miejscy pamiętają jak Ferenc składał nieskończoną liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Był jak ślepy krecik, nic nie widział i nie wiedział, ale węszył w każdej sferze działalności prezydent Anny Milczanowskiej. Sprawdzał umowy, wykonawców, dokumentacje projektowe, nawet toczące się postępowania administracyjne. Żądał upubliczniania na BIP protokołów z obrad komisji, w tym np.  Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,  czy też dostępu do protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej w Radomsku. Anna Milczanowska nie miała nic do ukrycia, więc żądania Ferenca były spełniane. Wraz ze swoimi profesjonalnymi współpracownikami  dawała sobie świetnie radę z setkami kontroli licznych instytucji jak i donosami na wyimaginowane „nieprawidłowości”. Mimo licznych postępowań prokuratorskich wygenerowanych przez „życzliwych” a prowadzonych w kierunku dowiedzenia przekroczenia uprawnień. Każdorazowo różni prokuratorzy z różnych prokuratur podległych Prokuratorowi Okręgowemu w Piotrkowie Tryb., nie stwierdzali naruszania przepisów prawa przez Milczanowską i podległych jej urzędników.

Aktualnie, gdy prezydentem jest Jarosław Ferenc, diametralne zmieniła się  polityka urzędu dotycząca informacji publicznej. Mimo iż odbyły się co najmniej dwa posiedzenia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, na BIP nie umieszczono żadnego protokołu ani żadnej opinii. Co NAJWAŻNIEJSZE z BIP cudownie zniknęły  protokoły z obrad sesji Rady Miasta (najstarszy dostępny protokół dotyczy sesji z 1 grudnia 2014 r.). Mieszkaniec Radomska, chcący dowiedzieć się, którym radnym zależało na przyjęciu planu np. dla galerii Metalurgia, a którzy byli wyraźnie na nie, już ma problem.

Wyjątkową ignorancją wykazuje się Pinokio i pomniejsi Pinokiowie,  w zakresie „eliminowania niechcianych dokumentów” z obiegu INFORMACJI PUBLICZNEJ.  Za rządów dr J. Ferenca następuje to poprzez POMYŁKOWE naciśnięcie przycisku DELETE(o pomyłce publicznie oświadczył wiceprezydent J.Belka).  Klik i problem rozwiązany.

Taki  stało się w przypadku Gminnego Programu Rewitalizacji.  Aby uchwalić program rewitalizacji, należy przeprowadzić procedurę zgodną z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Przepisy są jednoznaczne. Po podjęciu uchwały intencyjnej należy zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ogłosić informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na stronie  gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób ZWYCZAJOWO przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie.

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono dwa ogłoszenia dotyczące przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Jedno (zamieszczone na BIP 20 kwietnia 2016 r.)  dotyczące uchwały Nr XXIII/142/16 z dnia 1 marca 2016 r., drugie OGŁOSZENIE (zamieszczone na BIP 19 maja 2016 r.) dotyczące uchwały nr XXV/157/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (druga uchwała uchyla uchwałę z 1 marca i staje się uchwałą intencyjną) – co bezsprzecznie jest prawidłową formułą prawną.

Sposobem ZWYCZAJOWO przyjętym w Radomsku jest zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Miasta Radomsko. Prezydent Miasta korzysta z tej formy przekazania informacji publicznej każdorazowo informując o postępowaniach celu publicznego, przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na stronie Urzędu Miasta w zakładce ogłoszenia, 27 kwietnia zamieszczono ogłoszenie o uchwale intencyjnej z dnia 1 marca 2016 r. W ślad za tym ogłoszeniem należało umieścić ogłoszenie o uchwale uchylającej wyżej wspomnianej, a mianowicie poinformować mieszkańców o uchwale Nr XXV/157/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niestety procedura taka została zaniechana a wycofanie ogłoszenia z obiegu informacji publicznej nastąpiło poprzez jego prostackie USUNIĘCIE. Należy dodać, że co najmniej do 21 maja 2016 r. służby odpowiedzialne za procedurę sporządzenia dokumentu informowały opinię publiczną jednocześnie o dwóch SPRZECZNYCH uchwałach: na BIP informowano o uchwale z dnia 27 kwietnia 2016 r. a na stronie miasta o uchwale z dnia 1 marca 2016 r. Ta pomyłka może doprowadzić do tego, że służby prawne wojewody uznają, że GPR został przyjęty  z naruszeniem procedury. Rewitalizacja może zostać „wysadzona”, za pomocą jednego PROFESJONALNEGO kliknięcia!

Jest oczywiste, że prezydent J.Ferenc ma pełne prawo prowadzić politykę kadrową. To on „dzieli i rządzi”. Jak na razie pozbył się lub odsunął  ludzi doświadczonych, radzących sobie ze prowadzeniem urzędu, których jedyną winą było to, że powołała ich A.Milczanowska. Aktualnie urzędem rządzą ludzie bez żadnego doświadczenia. Ich nieznajomość prawa nader często mylić się będzie z ignorancją. Za przedstawioną bylejakość, ignorancję odpowiedzialność ponosi wyłącznie  prezydent dr. J. Ferenc,  ale  konsekwencję jego zaniechań poniosą mieszkańcy Radomska. PINOKIO – jeszcze tylko dwa lata!

 

486 komentarzy do wpisu „Czy przycisk delete, „wysadzi” rewitalizację Radomska?”

  1. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
    Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

Dodaj komentarz