blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

380 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. https://harvestoz.com/community/profile/testboost9485223/ Does andro 400 max work, boost supplement juice And both have high levels of natural plant chemical called flavonoids, which safeguard your li’l swimmers against damage. http://wordpress.ndrc-apps.fr/community/profile/testboost36081391/ Testosterone erectile strength, testosterone booster x It takes a bit of time before it starts to work — about two months on average. http://www.comvision.fr/community/profile/testboost3702669/ Natural testosterone boosters supplements, natural testosterone cycle But you might be asking, “Isn’t cholesterol bad for you? http://mangalegacy.com/community/profile/testboost8025252/ What do teachers make, what do t helper 1 cells do When you don’t eat enough of these foods, your body makes more of a substance that binds with testosterone, leaving you with less T available to do its job. https://www.vivaceproductions.com/community/profile/testboost14105425/ Food to promote testosterone production, food to increase testosterone fast Nitric oxide is a well-established vasodilator, meaning that it expands the blood vessels and facilitates the free flow of blood throughout the body. https://electron.plus/community/profile/testboost22987314/ How to increase testosterone medicine, how to get testosterone pills Next is simply filling in the fields with your relevant information. https://proguntalk.com/community/profile/testboost6028237/ Where to buy testosterone cypionate online, where to buy prime male testosterone booster As a person gets older their testosterone levels decrease, which can lead to the following: a reduction in libido erectile dysfunction a weakening of muscles and bones. http://www.d-toolsblog.com/community/profile/testboost29170629/ Low t prescription drugs, low t bilirubin blood test Hepatic: hepatic adenoma (with long-term enanthate use) Metabolic: hyperphosphatemia, hypernatremia, hypercalcemia, hypoglycemia, hyperkalemia. https://xinvang.org/community/profile/testboost32987265/ Boost elite ingredients, boost elite testosterone booster Ashwagandha helps to reduce stress and cortisol, while the Shilajit and boron help support testosterone production. http://canopiacoop.org/community/profile/testboost21057459/ What are natural sources of testosterone, what are boosters in asphalt 8 Most of the research on the topic focuses on animal models or women. https://thecoretuition.com/community/profile/testboost24000598/ Zinc picolinate for testosterone, zinc picolinate male libido Some foods, including soy, dairy, and specific fats, may lower testosterone levels in the body. https://platohedron.org/community/profile/testboost48443388/ Roman testosterone boost, roman testosterone supplements reviews TestoGen – Read Our Review. https://whyiloveithere.com/community/profile/testboost49816179/ Does jogging increase testosterone levels, oral testosterone supplements Again, it is one of the best testosterone-boosting ingredients out there thanks to its amazing effectiveness at improving the amount of testosterone in the body. https://www.nksnet.org/community/profile/testboost21782900/ Xtrategy test booster, best you had testo And you will need to confirm your pharmacy. https://thisisgametime.com/community/profile/testboost21732677/ Do beets raise your testosterone, hibernate second level cache natural id MARTIN’S Extra Strength Testosterone Booster Naturally supplement is scientifically-formulated, it is made up of all-natural ingredients that are packed inside veggie capsules.

 2. https://ecolove.co.in/community/profile/testboost48617594/ Booster hormone de croissance musculation, tara labs prime xlr While we normally associate testosterone with the male species, females actually produce this hormone as well. https://thekyndred.com/community/profile/testboost47959203/ Alphaviril germany, testo booster dischem While the regular Nugenix test booster along with the ultimate version don’t have anti-estrogen capabilities, there’s a specific estrogen-blocking product in the Nugenix lineup called the Nugenix Estro-Regulator. https://adwarelist.com/community/profile/testboost20244784/ Taking testosterone every 5 days, taking testosterone shots for weight lifting Testosterone helps in the synthesis of red blood cells (RBCs) in the bone marrow. https://higherprog.com/community/profile/testboost30480450/ Top gun testo fsk, top gun testo traduzione We also describe products to avoid and other ways to increase testosterone production. http://hairmob.co.uk/community/profile/testboost13496325/ Food and drink that boost testosterone, food and exercise to increase testosterone However, there are certain cuts of beef that have nutrients that help testosterone. http://remanicadori.xyz/community/profile/testboost49866556/ Does vitamin d lower libido, does vitamin d help with libido Other medications, available from a specialist, include Clomifene and HCG, which women also use to boost their oestrogen levels. http://ffsurgery.com/community/profile/testboost4285138/ Boost nutritional supplement ingredients, boosting testosterone diet Research has demonstrated that the amount of sleep you get is associated with morning testosterone levels. https://knicksweekly.com/community/profile/testboost14862221/ Herbs and foods to increase testosterone, herbs and testosterone Tongkat Ali) and its ability to increase both lean mass and muscle strength. http://realtimeamerica.com/community/profile/testboost4468641/ What foods are bad for low testosterone, what foods will build testosterone Men with hypogonadism often have zinc deficiencies. https://landscapeofflimits.com/community/profile/testboost1054271/ Food for decrease testosterone, food for natural testosterone However, it seems that a coffee now and again can be beneficial for testosterone levels. http://kafeskuslarikulubu.com/community/profile/testboost21984166/ Lyrics prime time miguel, lyrics prime the seige So what do you do if you want more of it? https://vetup.com.br/community/profile/testboost29320430/ How do you boost your testosterone, how do you boost your testosterone naturally Have you struggled with low T? https://trumaroonnation.net/community/profile/testboost32731147/ Testofuel side effects, increase testosterone pdf Mood swings, though not common in men, can be quite detrimental as well. https://injaus.trivellistudio.com/community/profile/testboost15928074/ Test hd supplement, test hd 800 s Here Are 13 Foods Improve Testosterone. https://www.profitterminal.com/community/profile/testboost18839139/ 6 alpha hydroxy testosterone, prime male pct One study tested the effects of this herb on infertile men and found a 17% increase in testosterone levels and a 167% increase in sperm count ( 76 ).

 3. https://baggybulldogs.com/community/profile/testboost32101298/ Side effects stopping testosterone cream, side effects of quitting testosterone Nowadays, a large portion of the population has very little exposure to sunlight, resulting in low or deficient levels of vitamin D ( 7 ). http://1milgames.com/community/profile/testboost19135250/ Evl test 30 servings, evl test for sale Testosterone boosters promise to restore your masculinity, but do they really work? http://pelaidbare.com/community/profile/testboost9670634/ Jogging increase testosterone levels, test rtx 2070 max q Broccoli helps to lower levels of estrogen in your body through its indole-3-carbinol content. https://psiseculoxxi.com.br/community/profile/testboost28257558/ Boost nutrition shake, boost nutrition vacatures The Best Nugenix Alternatives. https://wozai-travel.com/forum/community/profile/testboost33190810/ What foods build testosterone, what foods or herbs increase testosterone A single serving of Testogen consists of 4 capsules. http://bloodofheroesguild.net/community/profile/testboost25641533/ Libido booster women, libido booster honey The darker the berry, the higher the antioxidant content, and the more antioxidants you consume, the less inflammation and oxidative damage take place in your body. https://sukaraja.keuskupanbogor.or.id/community/profile/testboost36012451/ How can i raise my testosterone level naturally, lyrics prime time An injury can damage the organ, hindering its normal way of functioning. https://success.ssasuppliesltd.com/community/profile/testboost8441366/ What supplements can a woman take to increase sex drive, what supplements should i take for testosterone Furthermore grape seed extract is a potent antioxidant protecting testosterone molecules from oxidative damage ( 23 ). https://caribbookworm.com/community/profile/testboost7881366/ Examine elf file, creatine testosterone study They primarily specialize in selling men’s health treatments , but also offer help to stop smoking, cold sore courses and hair loss drugs. https://frankgalaempire.com/community/profile/testboost40919849/ Does rite aid sell nugenix, why take evl test on empty stomach High levels of stress are bad for your long-term health and can reduce your testosterone levels. https://wisportsheroics.com/community/profile/testboost2840589/ Test ff type 0 hd, reduce cortisol and increase testosterone Give your booster a fighting chance! http://www.comvision.fr/community/profile/testboost2112417/ Prime key labs, testo booster formotiva opinie What are their benefits? https://da1a1.com/community/profile/testboost7329346/ Vegan foods that help testosterone, vegan foods high testosterone However, you can’t rely on a supplement alone. http://usagpatt.org/community/profile/testboost437342/ Foods and drinks that lower testosterone, foods and drinks to increase testosterone So we can wonder if the pill formula of this product can really melt away belly fat. http://1milgames.com/community/profile/testboost4247032/ How to get bull shark testosterone gta 5, how to increase testosterone level high A dosage of 200-600mg/day of water extract M.

 4. https://www.lightinvestor.com/community/profile/testboost38491376/ Where to buy testro x near me, where to buy testosterone injection The Andro 400 Max costs about $5 additional per bottle. https://bitnerforum.com/community/profile/testboost27735572/ Ab 40 kein sex mehr, natural test boosters work This assists in the biochemical reactions that give rise to the synthesis of testosterone in the testicles and adrenal gland. https://kfakes.com/community/profile/testboost49983433/ Boost unit test framework, boost unit test cmake The basic table salt on the other hand? https://welike2bike.org/community/profile/testboost4734669/ Top anabolic testosterone boosters, how to increase serotonin and testosterone The Hormone Foundation: „Low Testosterone and Men’s Health. http://514smoke.net/community/profile/testboost14588172/ Testosterone increase medicine name, testosterone increase dopamine You’ll come down low then, so as you can examine the villages as you spin along. https://www.boldspider.com/community/profile/testboost21763954/ Does testosterone make your blood pressure go up, does testosterone supplements really work I love taking Longjack and zinc, but in higher doses than Nugenix provides. https://malwareforum.com/community/profile/testboost38289491/ Foods that help testosterone production, foods that raise testosterone levels in males Try to get about 5 to 6 ounces per day, although the ideal amount for you depends on your age, sex, and how active you are. https://thirdaxisgaming.com/community/profile/testboost33454402/ Testosterone cypionate injection reviews, testosterone cypionate drugs.com Coconut has a wide range of benefits. http://theclublifestyle.com/community/profile/testboost27814815/ How long does testosterone enanthate take to work, how long for nugenix total t to work You no longer feel energized enough to go about your day, something that may never have happened before. https://malwarehelp.com/community/profile/testboost46572644/ Best p6 testosterone booster, vitrix pharma.com I want to be able enjoy a Triple Stack Sandwich or taquito from QuikTrip every now and then. https://www.7korps.de/community/profile/testboost34864484/ Higher testosterone hair loss, higher testosterone levels Is it a natural male hormone optimizer? http://material-matters.ca/community/profile/testboost3590649/ Covid test freak out, covid test rx They contain the phytochemicals Indole-3-Carbinol that can flush the system of excess estrogen which not only diminished the power of the testosterone in your body, but also can lead to certain types of cancer. https://katzehund.com/community/profile/testboost34157469/ What does yellow dot mean on bumble, what does testosterone pills look like We’ll also analyze hundreds of consumer comments. https://www.connectpg.ca/community/profile/testboost30114282/ Low testosterone more emotional, low testosterone dhea supplement In other words, as soon as you hit the age of 30, testosterone starts dropping. http://creativestellars.in/community/profile/testboost40087017/ Natural organic testosterone booster, test boosters use One thing Vintage Boost recognizes that many other supplement makers don’t is that many men are extremely deficient in vitamin D, especially those who live in northern climates or have darker skin.

 5. Перед Вами сайт с разнообразным ассортиментом игровых автоматов на любой вкус, созданный для любителей азартного отдыха. Это актуальное зеркало, которое откроет для Вас удивительный мир слотов, настольных и других игр, чтобы Вы могли отлично провести время. В казино Play Fortuna действует бонусная система, выигрыши случаются очень часто, а выплаты производятся практически мгновенно.

  https://www.derpatriot.de/typo3conf/pages/?zuverl_ssigster_anbieter_von_online_unterhaltung___spielen_sie_fortuna_casino_2020.html
  http://metodika.ru/forum/files/pages/v-chem-smisl-bonusov-v-online-casino.html
  http://veche.ru/parser/inc/kak-nayti-luchshiy-bonus-v-onlayn-casino.html
  http://www.kamne-rez.ru/wp-admin/images/inc/nedostatki-bonusov-v-onlayn-kazino.html
  http://rangefinder.ru/includes/pages/kakovu_izvestnue_bonusnue_sistemu_onlayn_kazino.html
  Наше казино осуществляет свою работу на абсолютно легальных условиях, потому что успешно прошло сертификацию и обладает лицензией. Это подтверждает безопасность игрового процесса: Ваши финансы и личные данные находятся под защитой сертификатов безопасности, и Вы сможете вывести деньги в любой момент, как только захотите.
  http://torgdrom.ru/images/pages/bonusu_v_onlayn_kazino__v_nazemnuh_kazino_vu_takogo_ne_naydete.html
  http://gosbook.ru/wp-includes/pages/dlya_chego_nuzghnu_bonusu_kazino.html
  http://rvktex.ru/sites/met/yupiter_planeta_rosta_i_uspeha_2.html
  http://iteach.ru/wp-content/themes/wp/luchshie_onlayn_kazino_v_germanii.html
  https://whitestudios.ru/kassa/incs/zakon_ob_igrovoy_monopolii_v_polshe__kazino_.html
  http://teplomash.ru/ajax/jkh/kak_uznat_avtoritetnue_onlayn_kazino_v_rossii_.html
  https://www.railcontinent.ru/news/pages/igru_i_soft_v_onlayn_kazino_2020__igrovue_avtomatu_onlayn_.html
  https://olympic.ru/upload/news/55/?mobile-online-casino-2020.html
  https://rosaks.ru/news/pages/jozz-casino-live-kazino-s-zghivumi-dilerami-2020.html
  https://vse-doski.com/assets/?luchshie-onlayn-kazino-dlya-igru-v-igrovue-avtomatu-2020.html
  https://hozyaushka.org/wp-content/plugins/tdplan/bonusu_i_predlozgheniya_v_onlayn_kazino_2020.html
  https://scorcher.ru/annaly/smiles5/pages/preimushestva-onlayn-kazino-v-2020.html
  http://orthodoxy.ru/amvon/elements/vubor-kazino-na-primere-play-fortuna.html

  В казино Play Fortuna представлен достойный выбор различных азартных развлечений. Практически все игровые аппараты можно запустить в режиме тестирования и поиграть на них без регистрации. Исключение составляет Live casino – игра с живыми дилерами требует обязательной авторизации на сайте. Войти в учетную запись и создать личный кабинет можно как с мобильного, так и компьютера.

  http://metodika.ru/forum/files/pages/v-chem-smisl-bonusov-v-online-casino.html

  https://hozyaushka.org/wp-content/plugins/tdplan/bonusu_i_predlozgheniya_v_onlayn_kazino_2020.html
  Периодически сайт казино подвергается блокировке со стороны Роскомнадзора, либо испытывает перегрузку по причине большого наплыва игроков. Для решения проблемы администрация заведения создала несколько зеркал Плей Фортуна – копии официального сайта. Ссылку на активное зеркало можно получить у сотрудников саппорта, адреса публикуют площадки-партнеры, также существует автоматическая рассылка.

  https://whitestudios.ru/kassa/incs/zakon_ob_igrovoy_monopolii_v_polshe__kazino_.html

  https://scorcher.ru/annaly/smiles5/pages/preimushestva-onlayn-kazino-v-2020.html
  Бонусы за депозит. За каждое пополнение игрового счета пользователь может получить в подарок процент от депозита или серию бесплатных спинов.
  Бездепозитный приветственный бонус от Плей Фортуна. Начисляется клиенту за первые пять пополнений баланса. Он состоит из денежного вознаграждения в размере 100% от суммы депозита и фриспинов.
  Кратковременные акции. На площадке регулярно проводятся различные акции, участие в которых приносит игрокам существенную финансовую выгоду.
  Программа лояльности. В казино действует внутренняя валюта – комп-поинты, они начисляются за каждый депозит. Чем больше баллов накопил игрок, тем выше его статус. VIP-игроки получают максимум привилегий.
  Кэшбэк – частичный возврат проигранных за неделю средств. У каждого игрока бывает неудачная неделя, но это не повод отчаиваться: некоторая сумма все же вернется на счет, а ее размер зависит от статуса участника клуба.

Dodaj komentarz