blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

3 046 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. I digs in agitation down up tons customers from brutally the world.I’m contribution you a well-mannered service. I can over-decorated to your hare patronage of oneself to safely assorted refuse, to function to benchmark, IPhones or Macbook pro,
  I’m also goodness at Ebay Carding , so i can loosely be rumoured b emerge immaculate you what you large in palm touched in the chair on representing up to 100 000$ constant value daily. I can column possible all ebay : ebay.co.uk , ebay.com ,ebay.fr, etc

  Buy cheap iPhone XS Max iMac iPhone SE 2020

  106 – iPhone 7 Plus, 256GB, Black 300.00 $
  107 – iPhone 7 Plus, 256GB, Gold 300.00 $
  108 – iPhone 7 Plus, 256GB, Silver 300.00 $
  109 – iPhone 7 Plus, 256GB, Rose Gold 300.00 $
  110 – iPhone 7 Plus, 128GB, Black 250.00 $

  134 – MacBook Pro 15-inch, 2.7GHz, 512GB, Space Gray 1250.00 $
  135 – MacBook Pro 15-inch, 2.6GHz, 256GB, Silver 1000.00 $
  136 – MacBook Pro 15-inch, 2.6GHz, 256GB, Space Gray 1000.00 $
  137 – MacBook Pro 13-inch, 2.9GHz, 512GB, Silver 900.00 $
  138 – MacBook Pro 13-inch, 2.9GHz, 512GB, Space Gray 900.00 $
  139 – MacBook Pro 13-inch, 2.9GHz, 256GB, Silver 750.00 $


  Buy cheap MacBook Air iPhone 12 mini iPhone 12 Pro Max

 2. Задумываетесь над тем, чтобы приобрести камеры видеонаблюдения для своего дома, или, может быть, офиса? Тогда Вам обязательно надо заглянуть в интернет-магазин SPY-STS. Когда будет свободное время, обязательно ознакомьтесь с его ассортиментом товара вот тут https://www.spy-sts.com/ . Доступны для приобретения камеры как бюджетные, так и очень высокого качества, с большим разрешением, и крайне долговечные. Также, стоит отметить, что там есть возможность приобрести по адекватной стоимости любые комплектующие.

 3. Купили машину, и теперь ищете магазин, в котором получится действительно выгодно покупать запчасти и аксессуары? А может, просто подошло время прохождения ТО, и нужно заказать всё необходимое? Тогда обязательно обратите своё внимание на интернет-магазин DINAVTO. При желании, ознакомиться с его ассортиментом Вы можете тут https://dinavto.ru/ . В нём не составит труда приобрести по действительно выгодной стоимости практически что угодно – от амортизаторов, до комплекта новой резины. Что касается качества, то с ним не бывает проблем никогда.

 4. Хочешь быть всегда готов? Мы знаем, что для этого нужно! Дешевле, чем в аптеке, и выбор больше!

  https://goo.su/3TjM
  купить сиалис в ростове на дону
  купить сиалис в самаре
  купить сиалис в санкт-петербурге
  купить сиалис в саратове
  купить сиалис в спб
  купить сиалис в таллинне
  купить сиалис в ташкенте
  купить сиалис в тольятти
  купить сиалис в томске
  купить сиалис в украине
  купить сиалис в харькове
  купить сиалис в хмельницком
  купить сиалис в чебоксарах
  купить сиалис в челябинске
  купить сиалис в чернигове
  купить сиалис в эстонии
  купить сиалис в ярославле
  купить сиалис владивостоке
  купить сиалис во львове
  купить сиалис гель
  купить сиалис дешево
  купить сиалис дженерик
  купить сиалис днепропетровск
  купить сиалис донецк
  купить сиалис екатеринбург
  купить сиалис запорожье
  купить сиалис израиль
  купить сиалис иркутск
  купить сиалис казань
  купить сиалис калининграде

  Она жалуется, что все кончается слишком быстро? Этого больше не будет! С нашим препаратом все будет в разы дольше и настолько же лучше!

 5. В нашем онлайн-магазине вы можете быстро, анонимно и по приемлемым купить попперсы. Мы продаем попперсы, произведенные в Великобритании, что гарантирует европейское качество продукта. При этом в наличии разные объемы, начиная с 10 мл бутылочек poppers и заканчивая большими 25 мл poppers.

  купить попперс

  попперс заказать
  попперс вреден
  попперс доставка
  попперс как пользоваться
  попперс в саратове
  магазин попперсов
  попперс эффект
  попперс где купить
  попперс hardware

  https://goo.su/3tJN

 6. Боишься, что это случится слишком быстро? Есть решение!

  https://clck.ru/SoVPs
  виагра для женщин-цена в украине
  виагра для здоровых мужчин
  виагра для мужчин
  виагра для мужчин а для женщин
  виагра для мужчин а что для женщин
  виагра для мужчин алматы
  виагра для мужчин астана
  виагра для мужчин в алматы
  виагра для мужчин в астане
  виагра для мужчин в германии
  виагра для мужчин в домашних условиях
  виагра для мужчин в каплях
  виагра для мужчин в минске
  виагра для мужчин в украине
  виагра для мужчин видео
  виагра для мужчин википедия
  виагра для мужчин вредна
  виагра для мужчин время действия
  виагра для мужчин где купить
  виагра для мужчин действие
  виагра для мужчин для чего
  виагра для мужчин дозировка
  виагра для мужчин и для женщин
  виагра для мужчин и женщин
  виагра для мужчин и женщин одинаковая
  виагра для мужчин и женщин отзывы
  виагра для мужчин инструкция
  виагра для мужчин как действует
  виагра для мужчин как она действует
  виагра для мужчин как принимать

  Замечаешь за ней какие-то странности? Завоюй ее еще раз, покори ее женское сердце, наши препараты помогут!

 7. Идеальное решение для продления удовольствия!

  https://goo.su/3TjM
  дженерик сиалис подделка
  дженерик сиалис применение
  дженерик сиалис пробник
  дженерик сиалис противопоказания
  дженерик сиалис развод
  дженерик сиалис ростов
  дженерик сиалис самара
  дженерик сиалис самовывоз
  дженерик сиалис самовывоз москва
  дженерик сиалис санкт-петербург
  дженерик сиалис саратов
  дженерик сиалис состав
  дженерик сиалис софт
  дженерик сиалис софт в украине
  дженерик сиалис софт днепропетровск
  дженерик сиалис софт киев
  дженерик сиалис софт купить
  дженерик сиалис софт купить киев
  дженерик сиалис софт купить харьков
  дженерик сиалис софт отзывы
  дженерик сиалис софт форум
  дженерик сиалис софт цена
  дженерик сиалис спб
  дженерик сиалис томск
  дженерик сиалис тюмень
  дженерик сиалис украина
  дженерик сиалис украина купить
  дженерик сиалис уфа
  дженерик сиалис форум
  дженерик сиалис фото

  Пусть преждевременный финиш волнует других мужчин. С нашим новым средством ты всегда сможешь удивить любую партнершу!

 8. В нашем онлайн-магазине вы можете быстро, анонимно и по приемлемым купить попперсы. Мы продаем попперсы, произведенные в Великобритании, что гарантирует европейское качество продукта. При этом в наличии разные объемы, начиная с 10 мл бутылочек poppers и заканчивая большими 25 мл poppers.

  купить попперс

  лучший попперс
  попперс новосибирск
  в саратове купить попперсы
  секс под попперсом
  попперс в красноярске
  попперс челябинск
  круглосуточно купить попперсы
  попперс гей
  продажа попперсов
  секс попперс видео
  попперсы оптом
  попперсы вред
  действие попперса

  https://goo.su/3tJN

 9. Теперь количество и качество контролируешь ты! Не волнуйся о преждевременных финишах и неудачах в постели. Есть решение!

  https://clck.ru/SoVPs
  виагра в аптеках днепропетровска
  виагра в аптеках донецка
  виагра в аптеках екатеринбурга
  виагра в аптеках запорожья
  виагра в аптеках иваново
  виагра в аптеках ижевска
  виагра в аптеках израиля
  виагра в аптеках иркутска
  виагра в аптеках казани
  виагра в аптеках калининграда
  виагра в аптеках караганды
  виагра в аптеках киев
  виагра в аптеках киева
  виагра в аптеках кишинева
  виагра в аптеках краснодара
  виагра в аптеках луганска
  виагра в аптеках львова
  виагра в аптеках мариуполя
  виагра в аптеках минска
  виагра в аптеках молдовы
  виагра в аптеках москвы
  виагра в аптеках москвы комментарии
  виагра в аптеках нижнего новгорода
  виагра в аптеках николаева
  виагра в аптеках новосибирска
  виагра в аптеках одессы
  виагра в аптеках омска
  виагра в аптеках оренбурга
  виагра в аптеках продается
  виагра в аптеках рб
  виагра в аптеках риги
  виагра в аптеках самары
  виагра в аптеках саратова
  виагра в аптеках симферополя
  виагра в аптеках спб
  виагра в аптеках ташкента

  Лучшие средства для мужской силы, теперь – еще и проверенные бренды, Виагра, Сиалис, Левитра и многое другое!

 10. Предстоит праздник, на который придёт много гостей, и Вы хотите приготовить хотя бы несколько разных салатов? Или, может быть, перешли на здоровое питание, но постоянно жевать капусту Вам не хочется? Тогда обязательно посетите сайт https://osalatah.ru/ . На нём регулярно выкладываются рецепты самых разнообразных рецептов. Так что, каждый сможет подобрать для себя оптимальные варианты. Из того, что сразу бросается в глаза – оливье, крабовый, Цезарь, винегрет, мимоза, нежность, мясной, и так далее. Вы наверняка не останетесь разочарованы.

Dodaj komentarz