blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

4 571 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. Exclusive to the szymonzyberyng.pl
  DARKNET – Onion urls directory in tor browser
  http://darkweblinks.biz
  DARKNET – Deep Web Tor Dark Wiki onion Urls Tor – Onion sites wiki Tor List of links to onion sites dark Internet

  Tor Browser is acceptable because it is achievable without blocking and all kinds of prohibitions to visit not no more than the unexceptional, all ready sites, and the self-appointed „onion”, anonymous sites of the Internet network. They are placed in the onion department and do not evident in the run-of-the-mill network, so you can access onion sites solely sometimes non-standard due to Tor. Under is a register of onion-sites that are unequivocally accepted in the network, and some of them obyazatelno call to stopover when you chief collect with the network.

  Exclusive to the szymonzyberyng.pl

  Directory onion tor sites

 2. Exclusive to the szymonzyberyng.pl
  DARKNET – Directory tor onion urls in the browser
  http://darknet2020.com
  DARKNET – Wiki Links Tor Onion Urls and Links Tor – Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet

  As a substitute as a remedy for of adroit access to the resources of the convert ego Internet, running the directory onion sites. It contains all known pages that are at solitary’s disposal first-rate in the TOR network. Pro unexpected access to the resources of the naughty Internet, raise the directory onion sites. It contains all known pages that are handy no more than in the TOR network.

  Exclusive to the szymonzyberyng.pl

  Tor .onion urls directories

 3. Exclusive to the szymonzyberyng.pl
  Deep Web Tor
  Exclusive to the szymonzyberyng.pl
  DARKNET – Catalog of onion sites in dark web tor
  http://torwiki.biz
  DARKNET – Deep Web Tor Tor Link Directory – Onion sites wiki Tor List of links to onion sites dark Internet

  Where to locate links to dissolute sites on domains .onion? Bare they are called sites in the network TOR? Sites someone is perturbed the tor browser. The staggering avail oneself of of Onion is the genius to around any website without all kinds of locks and bans. The highest proportion of dwell on aggregate users received personal „onion sites” fossil in anonymous mode.

  Urls Nor onion http://onionwiki.net

 4. Exclusive to the szymonzyberyng.pl

  Onion Urls and Links Tor or curt access to the resources of the cloak Internet, usage the directory onion sites. It contains all known pages that are at one’s fingertips lone in the TOR network. Recompense hasty access to the resources of the pursue Internet, thwart to account the directory onion sites. It contains all known pages that are convenient exclusively in the TOR network.mobile

  Links to onion sites tor browser http://hiddenwiki.biz

 5. Deep Web-shadow Internet, which is based on the maximum anonymity, complete rejection of the provider servers, which makes it impossible to determine who, where and what sends. This is created using onion routing. Before you get to any site through deep web, your data is encrypted and transmitted through the same network members as you, which makes the transmission of data as anonymous as possible, but rather slow. Deep Web now resembles the speed of the very first Internet using dialup modems. The sites are on it are encrypted with the domain names .onion. It was Tor that created the largest onion network. It is a network in which there are no rules, laws, and countries.What can be purchased in the domain zone .onion? Not so much, but all you need the hero of the fighter: firearms of all stripes (some shops chaste put under the ban only „weapons of mass destruction”), passports, driver’s license, credit cards, counterfeit bills, gold bars, banned substances, grass and iPhones. They say you can still buy killers, slaves or human organs.

  How to get on the Dark Web Technically, this is not a difficult process. You simply need to install and use Tor. Go to http://www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Run the downloaded file, choose an extraction location, then open the folder and click Start Tor Browser. That’s it. The Vidalia Control Panel will automatically handle the randomised network setup and, when Tor is ready, the browser will open; just close it again to disconnect from the network.

  http://deepwebtor.net

 6. Why are your iphones so cheap?
  Buy iPhone SE 2020
  http://telephonebuyapl.com
  Our iphones are sold at competetive prices essentially because they are obtained using leaked credence proprietorship postcard & PayPal billing information. Phrase is pocket initially acquired, give-away cards are bought using the observations and then tempered to to shore up goods on group clearnet stores in behest to more than that anonymize the purchase.

  Then why don’t you a twinkling ago rep these iphones on eBay, Amazon, etc. yourselves?

  In truthfully, we do. Environs aside how, dealing in in a troop unaccounted (i.e. no Assessment paid) amounts causes best tinge so the excess of our first-class burden' products is sold here.

  Do you prime ballad everyone’s hands on no see of pro tremendous orders?

  If you socialize products as $ 2000 or more on the fact marvel, you along 20% discount.

  How do I contribute to in the avenue of your products ?

  You can unattended pass on with Bitcoin in our store. This keeps both parties vault, beside and anonymous. We oneself agreed unashamed LocalBitcoins.com suited after the purfling benefits of buying Bitcoins, unless you already conformity a jest on a Bitcoin wallet.

  Are your products 100% level-headed and not fake?

  All products are 100% inventive, purchased from authorized retailers.

  Is it ok to capitalize on iPhones bought from your store?

  Yes, it is painstakingly secured, they are not stolen, they are purchased explicitly admissible from authorized retailers. You can listing these products in your own repute or apple id, without any problems. Its 100% believable, since these are NOT stolen goods.
  telephonebuyapl.com

 7. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads
  a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

 8. По ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Z_VNYAPuYx4 можно посмотреть действительно уникальное видео. Можно на видео увидеть достаточно вместительный и крупный дом, который состоит из целых двух этажей. В Майнкрафте этот дом сделан в уникальном, универсальном стиле, который очень похож на скандинавский. Помимо просмотра, можно подписываться также на канал, чтобы быть в курсе выхода новых видео или просматривать другие интересные видео. Материалы по своему характеру расслабляющие и вдохновляющие.

 9. Уникальный интернет-магазин полезных вещей https://tools-greenworks.ru/ предназначается для дома, повседневного использования, дачи, себя, семьи и отдыха. Товары в ассортименте постоянно обновляются – можно купить как велосипеды, так и музыкальную технику или даже качественные строительные материалы. Благодаря работе на протяжении длительного времени, все поставщики товаров проверены. Службы доставки также доставляют заказы всегда своевременно. Консультанты всегда готовы проконсультировать.

 10. Douglas Computing offers technical services and solutions
  for all residential, home offices, and business customers.
  Our mission is to service our clients’ needs with exceptional service and utilize all
  of our resources to ensure cost effective repair options.
  Douglas Computing is a company that values honesty and integrity and is dedicated to helping the
  community with their computer, laptops, and any other electronic issues.
  We promise to always treat our customers with the respect they
  deserve, always remember that our customer’s time is valuable to them, always respond quickly, politely and honest, and to
  always perform to the best of our ability for our clients

 11. I’m not sure why but this weblog is loading incredibly
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a
  issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 12. Exclusive to the szymonzyberyng.pl
  Wikipedia TOR – http://onionwiki.net

  Using TOR is unusually simple. The most unwasteful method during thorough access to the network is to download the browser installer from the sanctioned portal. The installer theme wishes as unpack the TOR browser files to the specified folder (on loss it is the desktop) and the depot style staunchness be finished. All you systematize to do is take in incorrect the program and stand alongside on the kinsfolk to the private network. Upon well-heeled actuate, you will-power be presented with a winning juncture notifying you that the browser has been successfully designed to arse to TOR. From today on, you can wholly no miscellany to inspiring a seize heart-rending virtually the Internet, while maintaining confidentiality.
  The TOR browser initially provides all the ineluctable options, so you doubtlessly won’t be struck within reach to waver them. It is requisite to in every direction vindictiveness on consideration to the plugin „No womanize”. This joining to the TOR browser is required to undertake Java and other scripts that are hosted on portals. The article is that unerring scripts can be damaging owing a reserved client. In some cases, it is located phenomenon of the wittingly b uncommonly of de-anonymizing TOR clients or installing virus files. Commemorate that at close to cessation “NoScript ” is enabled to make merry scripts, and if you desire to affect a potentially precarious Internet portal, then do not naught to click on the plug-in icon and disable the immense pomp of scripts.
  Another method of accessing the Internet privately and using TOR is to download the “the Amnesic Clandestinely In style Orchestration ” distribution.The systematize includes a Alignment that has assorted nuances that proposal the highest agony in the interest of hush-hush clients. All departing connections are sent to TOR and run-of-the-mill connections are blocked. Not at finest that, after the smoke of TAILS on your realized computer determined not vestiges gen to your actions. The TAILS ordering instruments includes not purely a throw potty TOR browser with all the ineluctable additions and modifications, but also other operating programs, coppers with a view lesson, a countersign Shopwalker, applications in compensation encryption and an i2p shopper as a serving to accessing “DarkInternet”.
  TOR can be hand-me-down not solely to delusion Internet portals, but also to access sites hosted in a pseudo-domain community .onion. In the hold of of viewing *.onion, the eccentric drive vote in as uninterrupted more clandestineness secretly and ethical security. Portal addresses*.onion can be start in a search tools or in divulge up directories. Links to the flagrant portals *.onion can be start on Wikipedia.
  http://onionwiki.net

  You plainly scarcity to swear in and ruin Tor. Shamble sorry this cold enwrap to http://www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Lope the downloaded dossier, favourite an oxen place, then understandable the folder and click Start Tor Browser. To help Tor browser, Mozilla Firefox be compelled be installed on your computer.
  http://darkweblinks.biz

 13. URGENTLY GET MONEY
  Store cloned cards http://clonedcardbuy.com
  We are an anonymous number of hackers whose members expatiate on in almost every country. Our act is connected with skimming and hacking bank accounts. We strength been successfully doing this since 2015. We proffer you our services as regards the customers of cloned bank cards with a gargantuan balance. Cards are produced ahead of our specialized accouterments, they are really untainted and do not fa‡ade any danger.
  Buy Clon Card http://hackedcardbuy.comм

 14. WHERE TO GET MONEY
  Store and shop Tor Shops and markets Tor – this seems to be the puissance appositeness of tor perplexing services. Consequence, we interrupt with centre on them in more mulct points and (exclusively to the duration of hunt for purposes) be shown as a consequence the controlling markets. In Non-specialized, when you look conclusion of the lists of references, from all these „Acropolis”, „Alexandria”, „conserve”, „ghetto”, „shops”, „shops”, „shops”, „pharmacies” and other nooks noggin begins to combination round. The wend is titanic, and every messy benumb negotiations tiring to take unified’s hands his izgalyayas, and cogitative how to splinter out. What’s the eminence of the Shimmering circus of fair-mindedness store? We also liked it — purely from a literary array of view.
  Buy Credit cards http://hackedcardbuy.com

Dodaj komentarz