blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

95 771 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. В России начала действовать отраслевая программа о применении вторсырья на промышленных предприятиях – это отличная экологическая новость. Отраслевая программа позволит создать экологичную экономику замкнутого цикла.

  экологическая новость

  Source:

  экологическая новость

 2. Just wish to say your article is as astounding. The clarity
  on your put up is simply spectacular and i can suppose you are an expert on this subject.
  Well along with your permission let me to seize your RSS feed
  to keep updated with impending post. Thanks a million and please continue
  the rewarding work.

 3. Образующиеся на предприятиях металлургической промышленности шлаки можно использовать при производстве таких продуктов, как цемент, заполнитель легких бетонов, известковое удобрение, щебень, песок, бетон, шлакоминеральные активные смеси, известковые и фосфорные удобрения. Щебень, песок и готовые щебеночно-песчаные смеси применяются для дорожного строительства.Большая группа эффективных строительных материалов изготавливается из отходов древесины и в процессе переработки другого растительного сырья. С этой целью используются пыль, опилки, стружка, древесная мука, кора, сучья.

  отходов древесины и в процессе переработки другого растительного сырья

  Source:

  отходов древесины и в процессе переработки другого растительного сырья

 4. Шесть направлений программы включают в себя совершенствование законодательства (разграничение понятий «отходы», «вторичные ресурсы и вторичное сырье»), создание системы мониторинга и анализа данных, создание инфраструктуры вовлечения вторичных ресурсов и вторсырья в экономический оборот (экотехнопарки), развитие рынка вторичных ресурсов/вторичного сырья и формирование спроса на продукцию из них (стандартизация и сертификация продукции из вторсырья), формирование правил регулирования, научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем в промышленности.

  отходы

  Source:

  https://recyclemag.ru/article/glavnih-tezisov-intervyu-gendirektora-rossiiskogo-ekologicheskogo-operatora

 5. Шесть направлений программы включают в себя совершенствование законодательства (разграничение понятий «отходы», «вторичные ресурсы и вторичное сырье»), создание системы мониторинга и анализа данных, создание инфраструктуры вовлечения вторичных ресурсов и вторсырья в экономический оборот (экотехнопарки), развитие рынка вторичных ресурсов/вторичного сырья и формирование спроса на продукцию из них (стандартизация и сертификация продукции из вторсырья), формирование правил регулирования, научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем в промышленности.

  научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем

  Source:

  https://recyclemag.ru/article

 6. Roo Casino rewards you with amazing bonus offers. You can enjoy a variety of incentives and promotions.
  New Roo Casino players can sign up for their accounts. The registration process will include filling out a few forms, providing some personal information and uploading an image of your birth certificate. We’ll then be able to check the status of your application and get right back in touch with you as soon as possible.
  Roo Casino offers a variety of bonuses and promotions aimed to bring in new players, including no deposit bonuses, welcome bonuses and daily rewards to keep you coming back.
  Roo Casino has a variety of incentives such as cash-back and no deposit bonuses to keep players interested. These incentives include:$2,500 Free Spins and $1,000 in Shopping Spree Tokens.
  The Roo Casino affiliate program only works with a safe and reputable online casino, which is why you can trust that they adhere to all the rules of the gambling industry.

  roo casino 249

 7. Recommandations des clients
  Il n’est pas difficile de trouver de telles informations aujourd’hui. Pour cela, il existe des sites speciaux, des forums et des blogs. Il vaut la peine de verifier les informations sur les differents meilleurs casinos en ligne sur differents sites Web. Cela vous aidera a trouver la meilleure option ;

  Temps necessaire pour retirer de l’argent
  Chaque gagnant souhaite recevoir ses gains le plus rapidement possible. Sur d’autres sites de casino en ligne non securises, vous devrez attendre longtemps. Parfois, vous devez collecter une certaine somme d’argent pour le retrait. Vous devez y preter attention avant de vous inscrire.

  casino en ligne en france
  Source:

  http://lesateliersvortex.com/public/elm/comment-choisir-un-casinos-en-ligne.html

 8. Les fabricants creent constamment de nouveaux jeux, des personnages inhabituels et ameliorent le site. Toutes les fonctions sont simples et claires. Les methodes de depot et de retrait sont pratiques.

  Choisissez des jeux illimites avec Officineminganti
  C’est genial si le site n’a pas beaucoup de publicites et de bannieres ennuyeuses qui apparaissent constamment. De plus, la variete des machines a sous indique directement que l’etablissement en ligne s’ameliore et se developpe constamment. S’il existe des jeux de NetEnt, Microgamind, IGT, Igrosoft et Amatic, alors nous pouvons affirmer sans risque que le meilleur casino en ligne ne triche pas.

  online casinos
  Source:

  https://castillonlabataille.fr/wp-content/pages/casino-en-ligne-comment-jouer-pour-de-largent-reel.html

 9. Roo Casino is a Bitcoin-powered online gambling site that was established in the year 2014. You can use this page to generate new account in order to participate in many kinds of casino games.
  oo Casino offers a wide range of great gaming options, such as slots and card games such as Blackjack and Roulette. This casino site is licensed and regulated by international legislation and the laws of Australia that gives you comfort knowing your gambling experience is safe, secure and legal.
  Once you have verified your account, we welcome you to Roo and allow you to use the casino’s services such as real money play, bonuses, and promotions.
  Roo offers a variety of attractive bonuses to loyal players. The welcome bonus is one of the best options. For example, new players get a 200% welcome bonus up to $1,000 plus 100 free spins on slot games. Roo Casino guarantees that all player funds are secure even if they are deposited into an online gambling account not operated by Roo Casino.
  Roo Casino is owned by Roo Media Group, a licensed online gaming operator with strong regulatory compliance and technical know-how.

  https://hampapua.org/roo-casino-help

 10. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few
  months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions
  to stop hackers?

 11. Roo Casino is regulated and licensed by international legislation, so you know that all the players are safe, secure and will get the chance to play in an online casino that is legally operating.
  If you enroll in a Roo Casino promotion, the process will be simple. We’ll have plenty of instructions for you but we don’t want to leave anything out! If you have questions about any of the promotions, please contact customer support at support@roo.com
  Roo Casino login process is very easy, just click the Roo Casino signup button and fill out a few details. The username will be your email address and password will be the same as you use to log in to your home computer. Once you have registered with Roo Casino as usual you will find that you are all set to play some of the best casino game in no time.
  To get started, use the following steps to download the RJS software for your device. Please note that you will be required to register an account at either rjsterlingcasino.com or roo-casino.com in order to proceed with your winnings withdrawals. You will also need to create a deposit address and email where deposits will be sent so we can update our systems.
  To register a new account and play in Roo Casino you will have to create an account. Instructions for creating an account and depositing funds are included on our website.

  Roo Casino

 12. Recommandations des clients
  Il n’est pas difficile de trouver de telles informations aujourd’hui. Pour cela, il existe des sites speciaux, des forums et des blogs. Il vaut la peine de verifier les informations sur les differents meilleurs casinos en ligne sur differents sites Web. Cela vous aidera a trouver la meilleure option ;

  Temps necessaire pour retirer de l’argent
  Chaque gagnant souhaite recevoir ses gains le plus rapidement possible. Sur d’autres sites de casino en ligne non securises, vous devrez attendre longtemps. Parfois, vous devez collecter une certaine somme d’argent pour le retrait. Vous devez y preter attention avant de vous inscrire.

  casino en ligne fiable forum
  Source:

  https://www.francepatchwork.com/wp-includes/list/comment-jouer-au-casino-en-ligne-et-choisir-le-meilleur-site.html

 13. Roo Casino offers a variety of incentives such as 50+ deposit match bonuses, loyalty bonuses and more!
  You can find out more about their licenses, permissions, and other valid documents on the homepage of their website. So, all the players should rest assured knowing that the casino is operating legally
  Roo Casino is regulated and licensed by international legislation, so you know that all the players are safe, secure and will get the chance to play in an online casino that is legally operating.
  Roo Casino will provide you with a secure and seamless registration, in which you will only need your name, email address and password
  Play at a trusted online casino with no worries. Roo Casino Australia is governed by strict rules, regulations and licensing. Their players can rest assured that they will always be protected by regulatory bodies, who enforce conditions and standards to ensure the highest industry standards are met.

  https://hampapua.org/roo-casino-help

Dodaj komentarz