blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

74 693 komentarze do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. EASY MONEY
  Shops and markets Tor Shops and markets Tor – this seems to be the piquancy appositeness of tor specific services. As the profit of that idea, we extended convergence on them in more divorce and (exclusively payment the allowances of the duration of interrogate purposes) right in with via the biggest markets. In Extended, when you look at near worth of the lists of references, from all these „Acropolis”, „Alexandria”, „ordinary”, „ghetto”, „shops”, „shops”, „shops”, „pharmacies” and other nooks md begins to fritter away on reason with round. The contest is tremendous, and every dishevelled gibber minus supplier bothersome to fingers on his izgalyayas, and philosophical how to saloon out. What’s the stardom of the Shimmering circus of vindication store? We also liked it — purely from a literary motivation of view.

  Buy Cloned Cards
  Buy Credit Cards
  Buy Clon Card
  Store Cloned cards
  Shop Cloned cards
  Store Credit cards
  Hacked Credit cards
  Hacked Credit cards
  Shop Credit cards
  Buy Credit cards
  Clon Credit cards
  Mart Credit cards
  Sale Credit cards
  Buy dumps card
  Dumps Paypal buy
  Buy Cloned Cards
  Buy Credit Cards
  Buy Clon Card
  Store Cloned cards
  Shop Cloned cards
  Store Credit cards
  Hacked Credit cards
  Hacked Credit cards
  Shop Credit cards
  Buy Credit cards
  Clon Credit cards
  Mart Credit cards
  Sale Credit cards
  Buy dumps card
  Dumps Paypal buy
  Buy Cloned Cards
  Buy Credit Cards
  Buy Clon Card
  Store Cloned cards
  Shop Cloned cards
  Store Credit cards
  Hacked Credit cards
  Hacked Credit cards
  Shop Credit cards
  Buy Credit cards
  Clon Credit cards
  Mart Credit cards
  Sale Credit cards
  Buy dumps card
  Dumps Paypal buy
  Buy Cloned Cards
  Buy Credit Cards
  Buy Clon Card
  Store Cloned cards
  Shop Cloned cards
  Store Credit cards
  Hacked Credit cards
  Hacked Credit cards
  Shop Credit cards
  Buy Credit cards
  Clon Credit cards
  Mart Credit cards
  Sale Credit cards
  Buy dumps card
  Dumps Paypal buy
  Buy paypal acc
  Hacked paypal acc
  Cloned paypal acc
  Buy Cloned paypal acc
  Store Hacked paypal
  Shop Hacked paypal
  buy hacked paypal
  Dumps Paypal buy
  Paypal transfers
  Sale Hacked paypal http://hackedcardbuy.com

 2. ренессанс кредит работает сегодня
  https://exhibitions.caboodleai.net/en/advertisement/handler?returnUrl=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  закон кредит дума
  https://www.4craft.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  реструктуризация бюджетного кредита
  http://maps.google.co.il/url?q=https://vk.com/public214903756
  сбербанк кредит онлайн банк
  http://stotrav.ru/bitrix/click.php?anything=here&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  с какого числа платить кредит
  http://maps.google.fr/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  кредит от мвф украина
  https://sdh3.com/cgi-bin/redirect?https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кодовое слово кейс с кредитами
  https://vsepalto.ru/bitrix/rk.php?id=17&site_id=s1&event1=banner&event2=click&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  закрываются офисы хоум кредит
  https://seyffer-service.de/?nlID=71&hashkey=&redirect=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  банк хоме кредит новогиреево
  http://drknow.ru/url.php?url=vk.com%2Fpublic214903756/
  суть кредита и их формы
  http://cultcalend.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  реквизиты банка кредит европа
  https://www.google.az/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  кому дают кредиты на квартиру
  http://esitem.com/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  проверка платежей хоум кредит
  https://google.com.cy/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  сбербанк льготный кредит 0
  http://arzai.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредит альфа банк беларусь
  http://ford-alva.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/

 3. страхование товара при кредите
  https://www.google.lt/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  кредиты клиентам втб банка
  https://images.google.cg/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  volkswagen amarok в кредит
  http://images.google.com.sl/url?q=https://vk.com/public214903756
  тинькофф кредит на дом
  https://media-bro.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кальк?лятор досрочного погашения кредита онлайн
  http://nikolaevka-school.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  банк хоум кредит основан
  http://trackpore.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредиты в городе новосибирске
  http://www.google.com.bo/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  читы на варфейс на кредиты
  http://ads.stickyadstv.com/www/delivery/swfIndex.php?reqType=AdsClickThrough&adId=6881449&viewKey=1542292079324096-33&sessionId=c6af84ff8bd0f7c52cd313848cf419b&zoneId=165881&impId=1&cb=893338&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  авто кредит выгодных условиях
  http://snz-nat-test.aptsolutions.net/ad_click_check.php?banner_id=1&ref=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредит 10 тыс руб
  https://www.skipass.com/cgi-local/clickcount.pl?url=https://vk.com/public214903756
  оплата кредита в кредит азия
  https://www.hudito.nl/site/default.asp?Option=30&Id=62&Site=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  банк хоум кредит тюмень работа
  https://barbosu.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  учебник кредит это
  http://www.detva.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  беларусбанк кредиты без поручителей наличными
  http://leivo.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  миг кредит брянск отзывы
  https://google.dj/url?q=https://vk.com/public214903756

 4. реструктуризация кредита росбанк условия
  http://cheek.co.jp/location/location.php?id=gerocity&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  ренессанс кредит москва терминалы
  http://nashbratsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  на что страны берут кредит
  https://google.vu/url?q=https://vk.com/public214903756
  справка с работы кредитов самара
  http://societedetirdechomerac.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  кредит займ на авто
  https://www.spartakbasket.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  оформление кредит фото
  https://maps.google.co.uk/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  калькулятор страховки кредита в сбербанке
  http://images.google.co.za/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  промсвязьбанк взять кредит
  https://royalbee.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  возврат денег за кредит
  https://www.gugegoogle.com/go.php?url=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  газель от производителя кредит
  http://u4ya.ca/blog/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  отличия инвестиций от кредита
  https://kurs-pisatelya.netvprirode.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  особенности ломбардного кредита
  http://maps.google.ch/url?q=https://vk.com/public214903756
  1с 8 проценты по кредиту
  https://www.google.nu/url?q=https://vk.com/public214903756
  кредит словосочетания разными
  https://kamatyres.shop/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  лодки в кредит казань
  http://maps.google.com.gh/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756

 5. Howdy! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at
  some of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I came across it and
  I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 6. https://newsfrom8liosubgadenf.blogspot.com/2022/07/windows-server-r2-with-sp1-iso-download.html , create windows 10 home boot usb free , windows 10 pro 2019 product key freefree ,windows 7 service pack 3 32 bit free
  microsoft office 2016 standard 32/64 bit free , windows 10 get current folder free , python27 environment variables windows 10 free

  https://newsfrom278daetacupewr.blogspot.com/2022/08/windows-10-wifi-direct-settings-freewi.html

  https://newsfrom215quilucete3e.blogspot.com/2022/07/mastercam-2018-gear-free.html , microsoft office 2010 install 32 or 64 bit free , microsoft outlook 2013 your organization’s policies are preventing free ,vmware fusion centos 7 vmware tools free
  microsoft visual c++ 2013 redistributable windows 7 64 bit free , apple logic pro x for windows free , gta 4 system requirements pc windows 7 ultimate 32 bit free

  https://newsfrom639edmelbezetk.blogspot.com/2022/07/windows-10-change-keyboard-layout.html

  https://newsfrom21surpugduota65.blogspot.com/2022/07/microsoft-office-2010-uninstall-tool.html , microsoft office 2016 price nz free , all shortcut keys in microsoft word 2016 free ,microsoft office home and student 2007 product key activation free
  microsoft office professional plus 2016 64 bit free , windows vista business auf windows 7 upgrade free , video copilot optical flares bundle 2017 free

  https://newsfrom01mulcamlonyam6.blogspot.com/2022/08/how-to-how-to-mount-iso-file-in-windows.html , free microsoft project professional 2013 full version free , windows 8.1 pro key generator free free ,microsoft office 2010 online editor free
  free microsoft office professional plus 2010 product key only free , windows 8.1 pro vs enterprise free , microsoft office powerpoint 2007 free filehippo free

  https://newsfrom0danperpetsuo6.blogspot.com/2022/07/download-driver-for-windows-98-free.html , microsoft office powerpoint 2007 free , microsoft office 2016 professional plus price in india free ,ativador windows server 2012 r2 standard free
  microsoft windows server 2012 r2 standard 64 bit iso free , free network adapter driver for windows 7 home premium free , eplan electric p8 demo version free

  https://newsfrom135ruptifinnorm.blogspot.com/2022/08/windows-live-search-free-download-free.html

  https://newsfrom11smutindeodogi.blogspot.com/2022/07/blog-post.html , , ,
  change windows 7 version from home premium to professional free , mamp pro 4.1 serial free , sony vegas pro 13 video fx not working free

  https://newsfrom639edmelbezetk.blogspot.com/2022/07/autodesk-product-keys.html , windows 7 usb 3.0 creator utility not working free , microsoft office 2016 manually activate against the kms / enterprise server free ,microsoft office 2010 starter edition free
  corel motionstudio 3d tutorial deutsch free , edm templates logic pro x free , autodesk vehicle tracking 2018 full free

  https://newsfromtiocorimu4g.blogspot.com/2022/07/windows-mobile-download-programs.html , windows 10 home pro product key freefree , microsoft office 2010 disk version free ,windows 10 home pro education iso free
  windows 10 quality updates failed to install free , 3 hazel road port washington ny free , coreldraw graphics suite x6 v16. free

  https://newsfrom56elitabshi3n.blogspot.com/2022/07/windows-10-upgrade-0x8000ffff-free.html , microsoft 2016 project free , windows 10 debloat reddit free ,windows vista home premium 64 bit iso free
  microsoft office word 2016 product key freefree , premiere pro cinemagraph free , audio hijack 3 serial free

  https://newsfrom00vidocelboqj.blogspot.com/2022/07/sugarsync-for-windows-download-it-from.html , does microsoft office professional plus 2010 work on windows 10 free , microsoft visual studio 2010 ultimate serial key free ,filemaker pro advanced 16 keygen free
  microsoft access 2013 64 bit trial free , windows 7 5.1 audio drivers free , sony vegas pro 11 full crack free free

 7. Good day very cool website!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?
  I’m glad to seek out numerous helpful info right here within the submit, we want work out extra strategies in this
  regard, thank you for sharing. . . . . .

 8. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your site? My website is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Regards!

 9. втб кредит на учебу
  https://google.to/url?q=https://vk.com/public214903756
  бюджетный кредит это что
  https://www.hjwxcps.com/click?b2=10008752&d0=388&d2=793&d1=4448&dockid=315&ext=NzI2MTU3fDAwcDE1NTE1NTdlYTlmNTdjNzgw&key=f524eab1bcf6c7d11269125062c3ce2e&page=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  база о наличии кредитов
  https://abraziv.by/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  задолженность альфа банк по кредиту
  http://mail.resen.gov.mk/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  брать ли кредит в кризис
  https://www.forodvd.com/redirect-to/?redirect=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  кредит на телефон в днс
  https://www.bobclubs.ie/cmshome/websiteauditor/8827?url=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  срок выплаты кредита формула
  https://www.google.me/url?q=https://vk.com/public214903756
  приорбанк рефинансирование кредита кредит
  https://beton.ru/redirect.php?r=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  рд кредит
  https://www.hatyaiflowers.com/banner.php?banner_id=49&url=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  должник по кредитам казахстан
  http://dispatch.lite.adlesse.com/go/728×90/quotes/?https://vk.com%2Fpublic214903756/
  отзывы о кредит бел
  https://maps.google.com.pl/url?q=https://vk.com/public214903756
  погасил кредит по карте
  http://maps.google.co.ug/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  формула расчета выплат кредитам
  https://www.google.cc/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  россельхозбанк вязьма кредиты
  https://ca.synca.com/cart/index.php?asc_action=ChangeLanguage&lng=EN&returnURL=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  читы на кредиты скачать
  https://intexrussia.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/

 10. This is the right blog for everyone who hopes to understand this topic.

  You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want
  to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for a long time.
  Great stuff, just great!

 11. Здрасте
  хорошая мысль но
  И вот это тоже по теме

  РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА НА 1ХBET http://bit.ly/37SxqIa – смотрите вкладку АКЦИИ

  https://www.youtube.com/watch?v=4YvkmjduHrE
  https://www.youtube.com/watch?v=wxyLpD-Qfu8
  https://www.youtube.com/watch?v=Q9vKwLAxDMs
  https://www.youtube.com/watch?v=oIjz8qW51f0
  Как зарегистрироваться в 1xbet регистрация килиш на русском языке бесплатно 2022
  1xbet регистрация килиш по номеру телефона для компьютера личный кабинет
  1xbet регистрация килиш по номеру телефона для компьютера личный кабинет
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLd_kvbXn-jmybvGD593IrePywaLXUIxVE
  https://www.youtube.com/channel/UCVma3YCgsvXausnPnW7Xbsg
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLz4wCbAkFyScIf6DgcHBuHilfZ2MBEymj
  https://www.youtube.com/channel/UClfKqpAQY3-psNPWoGLCs8g
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLXf8eCqvfdxAYlXbke9URUxmgrrTUbiol
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLXf8eCqvfdxBaXPr1CrXaGNNv1cZ87YLW
  https://www.youtube.com/channel/UC9IIxf3Ya6zXmfWAXPnCyyA
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLt0AehHHzQoM9DxR4ouUmlzwqTK_L-fY2
  https://www.youtube.com/channel/UCWW8UNGjBjWemu_PgqjE5CA

  1XBET регистрация
  1XBET регистрация килиш казахстан казакша в 1 клик как зарегистрироваться в 1xbet на телефоне в казахстане без паспорта если нет 18
  1XBET промокод при регистрации бесплатно 1хбет
  Промокод 1XBET при регистрации на деньги 1хбет регистрация Промо код бесплатно Казахстан как получить промокоды 1x bet после регистрации олиш 2022

  QwhR56LWErop

Dodaj komentarz