blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

74 683 komentarze do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. https://newsfromilcienibi59.blogspot.com/2022/07/windows-7-ultimate-dvd-driver-free-free.html , windows 10 home full version free free , windows 7 professional license key crack free ,windows server 2008 r2 standard 32 bit iso free
  microsoft project 2010 32 bit product key free , windows 7 ultimate wallpaper pack free , windows 7 ultimate audio driver 64 bit free free

  https://newsfrom5misvercasodw.blogspot.com/2022/07/one-moment-please_0622579418.html

  https://newsfrom41iminseza4u.blogspot.com/2022/07/windows-8-sources-sxs-download-free.html , windows server 2016 standard activator free , coreldraw graphics suite x7 win64-xforce keygen free ,logic pro x manual pdf freefree
  adobe premiere pro cc 2019 tutorial deutsch free , microsoft office 2013 service pack 1 free , microsoft office 2016 freereddit free

  https://newsfrom31riodedishix2.blogspot.com/2022/08/windows-10-free-download-full-version.html

  https://newsfrom157exacgeopos2.blogspot.com/2022/07/windows-10-home-1607-iso-freehere-are.html , microsoft visio 2016 standard edition free , microsoft visio 2016 stencils free ,microsoft word 2016 for freefree
  microsoft word 2013 for windows 7 64 bit free free , buy microsoft office publisher 2016 free , microsoft visio 2013 descargar mega free

  https://newsfromsumpdiccumi73.blogspot.com/2022/07/audacity-free-download-windows-81-free.html , windows 10 pro build 1809 iso free , windows 10 recycle bin location path free ,descargar microsoft word 2016 youtube free
  microsoft word icon 2019 free , windows 7 enterprise iso reddit free , adobe premiere pro cc mts no audio free

  https://newsfrom7culitire9u.blogspot.com/2022/07/how-to-fix-automatic-repair-couldnt.html , adobe creative suite 5 web premium free , driver de wifi para windows 7 home basic 64 bits free ,microsoft word 2016 count characters free
  microsoft office enterprise 2007 with key free , microsoft office 2016 professional plus (5 users) free , pixelmator remove jpeg free

  https://newsfromsomthehesotr.blogspot.com/2022/07/pangu-9-v-pangu-team-free-download.html

  https://newsfrom4pautenpide3k.blogspot.com/2022/07/windows-7-updates-7th-gen-intel-freecan.html , , ,
  microsoft office outlook 2007 sp3 update free , cd key windows 8.1 pro 32 bit free , logic pro x recommended hardware free

  https://newsfrom668incirewadj.blogspot.com/2022/08/multiple-desktops-in-windows-click-and.html , vmware workstation 12 os compatibility free , microsoft office 2019 professional plus oder home free ,izabele jaksta free
  upgrade windows 7 to windows 10 free 2018 free , microsoft office standard 2016 language pack free , microsoft office word 2010 kostenlos en vollversion deutsch free

  https://newsfrom04vicnacugo4z.blogspot.com/2022/08/microsoft-office-professional-plus.html , microsoft office professional plus 2016 iso free , visionneuse microsoft powerpoint 2010 gratuit free ,microsoft word 2016 crackeado free
  windows 10 pro product key 2018 32 bit free , autodesk autocad 2016 kickass free , windows server 2008 r2 enterprise vs standard vs datacenter free

  https://newsfrom05placinuatkuzd.blogspot.com/2022/07/windows-7-home-premium-support-ram.html , workflow tips logic pro x free , windows vista home premium sp2 64 bit free ,seriales de antivirus eset nod32 smart security 5 free
  windows 10 fehler 0xc00000fd free , autodesk inventor 2015 crack xforce free , adobe audition cc ventajas y desventajas free

  https://newsfrom2tatanimupf.blogspot.com/2022/08/windows-8-enterprise-download-free.html , microsoft office 2013 january 2018 update free , microsoft access 2013 formulas free ,microsoft windows 10 home 64 bit dvd free
  old book collectors uk free , microsoft support word 2013 free , windows storage server 2016 standard edition active directory free

 2. ทางเรา relxclubthailand.com ต้องขอบอกได้เลยว่า เป็นตัวแทนหลักอย่างเป็นทางการในไทย ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเจ้าเดียวกับ RELX THAILAND สินค้าทุกแบรนด์ ทุกรุ่น เราได้ทำการคัดสรร บุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นหนึ่งในนวัตกรรม ช่วยเลิกบุหรี่ ที่มีประสิทธิดีเยี่ยม และช่วยได้จริง มาให้ลูกค้าได้เลือกใช้ โดยสินค้าทุกชิ้นของเรา สั่งตรงจากโรงงาน

 3. как рассчитать годовые по кредиту
  http://xn—-ttbdejohge1g.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  юрий кредит банк
  http://strava.com.br/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредит метро банк отзывы
  http://righters.com/cgi-bin/glist/glist.cgi?do=user_click&mailing=353&url=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  восточный экспресс кредит телефон
  http://ir.listedcompany.com/tracker.pl?type=2&id=110792&redirect=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  мы погрязли в кредитах
  http://ajman.dubaicityguide.com/main/advertise.asp?oldurl=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредит на газификацию от сбербанка
  https://indonesianmma.com/modules/mod_jw_srfr/redir.php?url=https://vk.com/public214903756
  счет хоум кредит энд
  https://texasweddings.com/?update_city=2&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  кредиты хасавюрте на
  https://go64.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  закрытые кредиты в бки
  http://a1park.com/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  мегафон телефоны в кредит
  http://iglesiabautistarocaeterna.org/PHOTOS/main.php?g2_controller=exif.SwitchDetailMode&g2_mode=detailed&g2_return=https%3a%2f%2fvk.com%2Fpublic214903756&g2_returnName=photo
  рейтинг кредит банке
  https://mp.weixinbridge.com/mp/wapredirect?url=https://vk.com/public214903756
  калькулятор кредит скб банк
  https://www.tuugo.kr/SiteViewer/12900010359?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  потребительский кредит целевой и личный
  https://www.gklink.ru/bitrix/click.php?anything=here&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредит онлайн банк челябинска
  http://lazur29.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  деньги пенсионерам кредит
  https://startsmileshop.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/

 4. Салют
  со свем согласен и даже более
  Так вот

  РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА НА 1ХBET http://bit.ly/37SxqIa – смотрите вкладку АКЦИИ

  https://www.youtube.com/watch?v=MrGVqf2yfek
  https://www.youtube.com/watch?v=V00DRh-tThs
  https://www.youtube.com/watch?v=MJhG3LuCWTw
  https://www.youtube.com/watch?v=dTAN1MIXZSc

  1xbet зеркало Азербайджан promo code Azerbaijan 2022 1хбет промокод yukle android link
  Где взять 1xbet промокод при регистрации где смотреть если уже зарегистрирован 1хбет за регистрацию
  Где взять 1xbet промокод при регистрации где смотреть если уже зарегистрирован 1хбет за регистрацию
  Где вводить промокод в 1xbet на день рождения как использовать как ввести в 1хбет
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLd_kvbXn-jmybvGD593IrePywaLXUIxVE
  https://www.youtube.com/channel/UCVma3YCgsvXausnPnW7Xbsg
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLz4wCbAkFyScIf6DgcHBuHilfZ2MBEymj
  https://www.youtube.com/channel/UClfKqpAQY3-psNPWoGLCs8g
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLXf8eCqvfdxAYlXbke9URUxmgrrTUbiol
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLXf8eCqvfdxBaXPr1CrXaGNNv1cZ87YLW
  https://www.youtube.com/channel/UC9IIxf3Ya6zXmfWAXPnCyyA
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLt0AehHHzQoM9DxR4ouUmlzwqTK_L-fY2
  https://www.youtube.com/channel/UCWW8UNGjBjWemu_PgqjE5CA
  1xbet промокод при регистрации на сегодня 2022
  Как получить бонус в 1XBET промокод при регистрации 1ХБЕТ промокоды на сегодня 2022 регистрация Казахстан калай жазады как получить промо код на 6500
  1xbet зеркало рабочее на сегодня на айфон 2022
  1xbet зеркало рабочее на сегодня прямо сейчас мобильная версия скачать на айфон 2022 – 1хбет зеркало альтернативный адрес рабочий домен на сегодняшний

  QwhR56LWErop

 5. Can I just say what a comfort to find an individual who genuinely understands
  what they’re discussing over the internet.
  You actually understand how to bring a problem to light and
  make it important. More people have to read this and understand this side of the story.
  It’s surprising you’re not more popular given that you surely possess
  the gift.

 6. Thanks for finally writing about > Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o
  wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii
  przez prezydenta! – Szymon Zyberyng < Liked it!

 7. Instagram hashtags are primarily a approach to categorizing and labelling your articles. Additionally they support Instagram provide your content material to buyers that are suitable.
  Of their most straightforward type the hashtags you decide on to utilize are The premise for search results on the Discover webpage of Instagram:

  Nevertheless, it does not quit there. Hashtags can also be made use of as an indicator to Instagram’s algorithm. Instagram algorithm, which means it can categorize your written content and propose that or not it’s demonstrated to end users it believes is probably going being of fascination.
  Then… Are Hashtags even now get the job done in 2022 on Instagram by 2022?
  Hashtags have already been at the middle of debate particularly in light-weight of Instagram’s modern suggestion to employ 3 and 5 hashtags (more on this later on).

  As Instagram gradually shifts for the semantic internet search engine, it opens an entirely new realm of prospects within the online search engine’s capacity to obtain content material – which means that the phrases you utilize in your captions, or the topics you involve within your posts are going to be searchable in addition.
  Even so, Inspite of these sizeable technological breakthroughs, hashtags still function on Instagram. When paired using a solid written content approach, they may develop awesome effects.
  Do you think you’re willing to download the complete download of Instagram hashtags?
  Check out our restaurant blog usa instagram video clip manual at the moment.

 8. ROKETTOTO | LINK DAFTAR ROKETTOTO | LINK LOGIN ROKETTOTO | LINK WAP ROKETTOTO
  | LINK ALTERNATIF ROKETTOTO | KINGTOPTOTO | LINK LOGIN KINGTOPTOTO | LINK
  DAFTAR KINGTOPTOTO | LINK WAP KINGTOPTOTO | LINK
  ALTERNATIF KINGTOPTOTO | LINK DAFTAR BELIJITU | BELIJITU | LINK LOGIN BELIJITU | LINK WAP BELIJITU | LINK ALTERNATIF BELIJITU | DYNASTY4DTOTO
  | DYNASTY4D | LINK LOGIN DYNASTY4DTOTO | LINK
  LOGIN DYNASTY4D | LINK DAFTAR DYNASTY4DTOTO | LINK DAFTAR DYNASTY4D | LINK WAP DYNASTY4DTOTO | LINK WAP DYNASTY4D |
  LINK ALTERNATIF DYNASTY4DTOTO | LINK ALTERNATIF DYNASTY4D | OASISTOGEL
  | LINK DAFTAR OASISTOGEL | LINK LOGIN OASISTOGEL
  | LINK WAP OASISTOGEL | LINK ALTERNATIF OASISTOGEL | KAISAR4D | LINK DAFTAR KAISAR4D | LINK LOGIN KAISAR4D | LINK WAP KAISAR4D | LINK ALTERNATIF KAISAR4D

 9. I think the admin of this site is actually working hard in favor of his web site, since here every information is quality based material.

 10. кредит сургут i
  https://images.google.td/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  69 11 по кредиту
  http://proxy.hil.unb.ca/login?url=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  запрет рекламы потребительских кредитов
  https://images.google.it/url?sa=t&url=https://vk.com/public214903756
  сбербанк рассказово кредит
  http://willembikker.nl/?wptouch_switch=desktop&redirect=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  мой кредит оплатить кредит онлайн
  http://profastfood.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредит двигатель экономики
  http://wealthlifestyle.clientcommunity.com.au/?EXT_URL=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756&MID=83797
  кредит переводы
  http://hasikko.com/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  кредит и займ курсовая
  https://www.socpresclub.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  почтовый адрес кб ренессанс кредит
  https://www.strasburgexpress.com/tracker/index.html?t=ad&pool_id=3&ad_id=3&url=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  кредит срок 10 лет
  https://www.google.by/url?q=https://vk.com/public214903756
  хоум кредит обнинск директор
  http://www.marschblick.info/tria/weiterleitung.php?link=vk.com%2Fpublic214903756
  софинансирование кредитов
  http://watch-replacement.com/trigger.php?r_link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic214903756
  роберт кийосаки книга кредит
  http://mallree.com/redirect.html?type=murl&murl=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  экспресс кредит до 300000
  http://www.zerocarts.com/demo/index.php?url=https://vk.com%2Fpublic214903756/
  принципам кредита
  http://protiming.su/bitrix/redirect.php?goto=https://vk.com%2Fpublic214903756/

 11. Its like you read my mind! You seem to know so much about
  this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the
  message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

Dodaj komentarz