blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

163 453 komentarze do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. https://newsfrom1rostclaninrizr.blogspot.com/2022/09/windows-server-2012-r2-datacenter-end.html , install avid media composer 8 free , windows 10 pro iso 64 bit free ,windows 10 home online free
  adobe premiere pro cc 2015 94fbr free , tutorial microsoft access 2013 untuk pemula free , how to use vmware workstation 14 pro free

  https://newsfrom497crocimymyugf.blogspot.com/2022/09/windows-7-home-premium-for-windows.html

  https://newsfrom577agdigutkujh.blogspot.com/2022/08/microsoft-outlook-download-for-free.html , vmware compatibility guide workstation 14 free , windows 10 games list free ,microsoft office professional plus 2010 trial activation key free
  sony vegas pro 11 rendering stuck free , reaktor 6 32 bit free , vlc media player 64 bit windows 10 2018 free

  https://newsfromruplaliniev.blogspot.com/2022/09/aimersoft-video-converter-ultimate.html

  https://newsfrom181lioplanobsar3.blogspot.com/2022/09/symmetry-drawing-affinity-designer-free.html , pdf expert icloud drive sync free , windows 10 professional tutorial free ,demo logic pro x free
  descargar windows 8.1 64 bits para usb free , windows server 2012 r2 standard update list free , microsoft office professional plus 2010 freekey free

  https://newsfrom195gimelbozon3.blogspot.com/2022/09/autodesk-inventor-2016-thread-not.html , windows 10 iso 64 bit 2018 free , sony vegas pro 11 freefull version 64 bit free ,windows 7 cd key free
  microsoft 2010 office key free , adobe premiere pro cc 2017 installer free , microsoft office 2013 home and business activator free

  https://newsfrom265buddpaphylbenx.blogspot.com/2022/09/vmware-esxi-or-vmware-workstation.html , microsoft office free 2010 free , windows 7 professional windows 10 home free ,microsoft office 2010 crack kickass free
  eset smart security 9 64 bit free , windows 10 pro for workstations (up to 4 cores) english free , microsoft office word 2007 free gezginler free

  https://newsfrom24letequarpogj.blogspot.com/2022/08/adobe-acrobat-xi-pro-keeps-asking-for.html

  https://newsfrom7contvanaphkem9.blogspot.com/2022/08/windows-10-pro-version-free-windows-10.html , , ,
  microsoft office enterprise 2007 cd key free , windows 10 pro activator reddit free , windows 8.1 full version free

  https://newsfrom43jamobipo55.blogspot.com/2022/09/4onlinenet-adobe-premiere-pro-cc-2017.html , microsoft office 2016 pro plus permanent activator free , snagit 11 auto copy to clipboard free ,adobe photoshop cs4 windows 7 64 bit free
  microsoft project 2016 click to run free , microsoft office 2016 professional free full version with product key free , windows 7 2018 edition free

  https://newsfrom7exnafomibw.blogspot.com/2022/08/logic-pro-x-ableton-link-free.html , vmware workstation version 10 free , freelogic x pro free ,vmware workstation 12 32 bit windows 10 free
  windows 10 home operating system pre-installed free , harga laptop windows 10 ram 8gb free , nero multimedia suite 10 crack free

  https://newsfrom037serquepokeu3.blogspot.com/2022/08/chief-architect-premier-chief-architect.html , windows 10 enterprise ltsb vs home free , microsoft office word 2010 64 bit free ,logic pro x skins free
  windows 7 freeupdate to windows 10 2019 free , windows server 2016 standard with essentials experience role free , windows 7 iso 64 bits free

  https://newsfrom1gravviefoeo45.blogspot.com/2022/09/adobe-premiere-pro-cc-2015-pdf-free.html , windows 7 games pack free , windows 10 end of life security updates free ,windows 10 change keyboard layout to uk free
  cara aktivasi microsoft office 2013 professional plus dengan microsoft toolkit free , microsoft word 2016 basics vocabulary free , windows 10 iot enterprise 2016 ltsb version 1607 free

  https://newsfromteceliomits.blogspot.com/2022/09/quickbooks-enterprise-crack-keygen.html

 2. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really great articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Kudos!

 3. Приглашаем Ваше предприятие к взаимовыгодному сотрудничеству в направлении производства и поставки [url=https://redmetsplav.ru/store/nikel1/zarubezhnye_materialy/germaniya/cat2.4422/truba_2.4422/]Труба 2.4424[/url].
  – Поставка тугоплавких и жаропрочных сплавов на основе (молибдена, вольфрама, тантала, ниобия, титана, циркония, висмута, ванадия, никеля, кобальта);
  – Поставка катализаторов, и оксидов
  – Поставка изделий производственно-технического назначения пруток, лист, проволока, сетка, тигли, квадрат, экран, нагреватель) штабик, фольга, контакты, втулка, опора, поддоны, затравкодержатели, формообразователи, диски, провод, обруч, электрод, детали,пластина, полоса, рифлёная пластина, лодочка, блины, бруски, чаши, диски, труба.
  – Любые типоразмеры, изготовление по чертежам и спецификациям заказчика.
  – Поставка изделий из сплавов:

  [url=http://e-yachting.si/index.php/2021/01/09/hello-world/#comment-25922]Лист ЭП666[/url]
  [url=http://www.naturz.co.uk/blog/top-5-benefits-of-masala-tea/#comment-66879]Лента 80НХС[/url]
  [url=http://xn--um-0ca1ip4qxb5qad7ae50a6ac1587hma98u.ck9797.com/viewthread.php?tid=1400665&pid=1645727&page=1&extra=page%3D1#pid1645727]Циркониевая сетка[/url]
  [url=https://accesashop.com/the-power-of-accessorizing/comment-page-11048/#comment-279948]Электрод вольфрамовый ЭВТ-15[/url]
  [url=https://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=2&t=252633]Труба 2.4646[/url]
  ab0c588

 4. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area .

  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Reading this info So i am satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered
  exactly what I needed. I such a lot without a doubt will
  make certain to don?t overlook this site and provides it a glance on a constant basis. https://storium.com/user/lilla830393

 5. https://newsfromvirviabarse0d.blogspot.com/2022/09/schuylkill-league-high-school-sports.html , windows 7 professional x86 or x64 free , convert microsoft project 2010 to 2003 online free ,windows 7 ultimate chinese iso free
  windows 7 professional x86 product key free , microsoft office professional plus 2016 not activating free , solidworks 2018 premium precio free

  https://newsfrom73tersreacutsuia.blogspot.com/2022/09/download-quickbooks-tool-hub-for.html

  https://newsfrom652brosrebcibam6.blogspot.com/2022/09/free-microsoft-office-product-keyoffice.html , logic pro x effects manual pdf free , microsoft visio 2010 kms activator free ,microsoft outlook 2016 guide pdf free
  microsoft outlook 2013 pdf preview handler error free , microsoft office 2013 introductory enhanced edition pdf free , feederrute 3 90 free

  https://newsfrom681inadfracnoqd.blogspot.com/2022/09/borderlands-2-goty-free-pc.html

  https://newsfrom248nistvescihijf.blogspot.com/2022/09/quickbooks-desktop-enterprise.html , apple logic pro x interface free , how to use microsoft office frontpage 2003 free ,corel painter x3 freefree
  autodesk inventor 2016 anycad free , microsoft office 2010 plus professional activator free , sony vegas pro 11 portable 32 bits mega free

  https://newsfrom0gintulato7t.blogspot.com/2022/08/how-to-draw-with-pen-curvature-or.html , microsoft office 2016 compatibility settings free , microsoft office 2010 chapter 3 review answers free ,windows 10 system restore time free
  windows 10 login without password free , windows 10 home for sale sa free , windows 10 no detecta mis auriculares free

  https://newsfrom22viasemona1n.blogspot.com/2022/08/windows-10-vs-windows-8-vs-windows-7.html , windows 10 home change password of another user free , windows 10 pro advantages over home free ,windows server 2008 r2 enterprise minimum requirements free
  windows 7 reset network socket free , windows 8.1 pro n key generator free , microsoft windows 10 enterprise vs education free

  https://newsfrom22rempmirirube.blogspot.com/2022/09/download-adobe-photoshop-cs-80-full.html

  https://newsfrom1aratmozasc.blogspot.com/2022/08/vmware-fusion-player-personal-use.html , , ,
  endnote x7 tutorial deutsch free , ms project 2010 free for windows 10 32 bit free , autodesk revit 2018.1 update free

  https://newsfrom17styplenmarea5.blogspot.com/2022/09/adobe-photoshop-cc-2018-introduction.html , parallels desktop 10 uninstall free , windows 10 pro license key freefree ,windows 10 home create local admin account free
  film scoring masterclass with logic pro x free , autodesk inventor 2015 full crack 32 bit free , microsoft office home and business 2010 have product key free

  https://newsfrom8specuratkonk.blogspot.com/2022/09/image-resizer-software-free-for-windows.html , windows 10 system restore how long free , carbon copy cloner 4 keygen free ,windows 10 enterprise activation error code 0xc004f074 free
  windows media creation tool win 10 pro 64 bit free , windows 8.1 pro serial key 64 bit freefree , windows 10 64 bit samsung usb driver free

  https://newsfrom545mencvolianivn.blogspot.com/2022/09/adobe-flash-cs3-free-download-adobe.html , insert clip art microsoft word 2013 free , microsoft windows 10 home usb flash drive best buy free ,windows 10 iot core dashboard free
  nikon camera control pro 2 full mega free , microsoft project professional 2016 msi free , microsoft access database engine 2016 64 free

  https://newsfrom5dicapdisto84.blogspot.com/2022/09/download-free-photoshop-cs6-full.html , windows 7 jump list size free , collector book for sticker free ,microsoft visual studio 2012 ultimate 64 bit free
  windows 8.1 pro 32 bit product key 2018 free , microsoft powerpoint 2016 free , microsoft office professional 2019 access free

  https://newsfrom16nulmohaei8i.blogspot.com/2022/09/adobe-photoshop-download-for-free.html

 6. https://newsfrom437tianulausey4.blogspot.com/2022/09/adobe-audition-cs6-keygen-free.html , logic pro x apple price free , microsoft project 2016 cost tracking free ,windows 7 home premium service pack 1 product key free
  microsoft office word 2007 viewer free , adobe animate cc 32 bit freefree , microsoft office 2016 professional plus greek language pack free

  https://newsfrom55diuliavitsul6.blogspot.com/2022/09/capture-one-pro-download-for-pc-free.html

  https://newsfrom2mulchartatgoys.blogspot.com/2022/09/adobe-illustrator-wikipediaadobe.html , sony movie studio platinum 13 manual pdf free , windows server 2012 standard product key activation free ,coreldraw graphics suite 2017 v19 keygen free
  microsoft office professional 2016 product key free2019 free , windows 10 home 1903 iso free , graphisoft archicad 22 library free

  https://newsfrom0presexingovc.blogspot.com/2022/08/windows-7-professional-vs-ultimate-for.html

  https://newsfrom57propamrerupz.blogspot.com/2022/09/its-good-time-to-try-audirvana-studio.html , microsoft access database engine 32 bit 2016 free , 3 hazel court tuam free ,daw templates logic pro x free
  internet explorer 9 windows 7 professional 32 bit free , mastercam 2018 for solidworks crack free , windows server 2016 datacenter firewall free

  https://newsfrom71excisgimoko.blogspot.com/2022/09/netflix-desktop-download-latest.html , microsoft word 2016 always not responding free , windows 10 home 64 bit product key 2017 free ,microsoft office word mail merge 2010 free
  mastercam 2018 no mastercam license found free , windows 10 pro laptop i7 free , sony vegas movie studio platinum 13 free

  https://newsfrom795efgresilyoiv.blogspot.com/2022/09/windows-11-zero-trust-docs-windows-11.html , adobe premiere pro cc 2014 64 bit full crack free , microsoft word shortcuts 2019 free ,windows 10 home oem free
  windows 8.1 pro wallpapers free , onone software perfect photo suite 9 free , microsoft office 2010 64 bit free full version with key free

  https://newsfrom921contcopubyu81.blogspot.com/2022/08/adobe-after-effects-cc-2017-64-bit.html

  https://newsfrom0infacsaho7y.blogspot.com/2022/09/canon-lbp-driver-windows-10-canon.html , , ,
  microsoft windows 10 home oem 64-bit free , find microsoft office 2010 product key registry free , windows 10 home file size free

  https://newsfrom0infacsaho7y.blogspot.com/2022/09/adult-games-for-pc-free.html , product key microsoft office visio professional 2003 free , windows 7 professional anytime upgrade key generator free ,snagit 11 user guide free
  windows 10 freezes on startup free , autodesk revit 2018 freetrial free , rent collector book review free

  https://newsfrom741flavenhauze1b.blogspot.com/2022/09/bulk-install-teams-using-windows.html , windows 10 enterprise evaluation key 2019 free , microsoft office 2013 windows 10 product key free ,pdf expert change page size free
  windows 7 5gb ram free , microsoft office access mui (german) 2010 free , windows 7 professional 64 bit features free

  https://newsfrom503gnosaclibhip8.blogspot.com/2022/08/adobe-muse-cc-free-download-full.html , affinity designer bonus grade ui kit free , jaksta media recorder 6 free ,instalar mastercam 2018 crack free
  windows 10 pro latest version free , microsoft office 2010 professional plus service pack free , microsoft office professional 2003 gratis free

  https://newsfrom7infalvolma4z.blogspot.com/2022/09/acdsee-pro-9-64-bit-license-key-free.html , windows 8.1 home pro upgrade free , eset nod32 smart security 6 free ,autodesk maya 2011 logo free
  microsoft word 2013 free for windows 7 ultimate 64 bit free , vmware workstation 14 player keygen free , windows 7 ultimate 32 bit free microsoft free

  https://newsfrom0tuoxysnazux7.blogspot.com/2022/09/xforce-keygen-autodesk-maya-2011-free.html

 7. It’s remarkable to paay a quick visit this website and reading the
  views of all mates on the topic off this paragraph, while I am also keen of getting familiarity.

  webpage

Dodaj komentarz