blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

13 978 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. Веб-студия AZZART предлагает комплекс услуг по разработке и продвижению сайтов любой направленности. Специалисты создают узнаваемые и эффективные веб-ресурсы, которые приносят прибыль заказчикам. Здесь можно заказать разработку интернет-магазина, корпоративного сайта, лендинга, сайта-визитки. Перечень услуг студии включает создание, дизайн, наполнение, продвижение веб-ресурсов по выгодной цене. На сайте http://azzart.ru представлены примеры работ и вся важная информация, которая интересует заказчиков

 2. Анонимный магазин https://hyrda2russia.com гарантирует безопасность посетителям. Много лет существования платформы без прецедентов для покупателей подтверждают качественное шифрование трафика своих клиентов.
  Edwindrase f74348_

 3. PR – агентство «Всевышний PR» на сайте https://pr.help/ предлагает создание уникального контента, проникающего в средства массовой информации, на телевидение и не только. PR – агентство поможет вам по всем направлениям, включая защиту и управление деловой репутации. Кроме этого, предлагается создание специальных маркетинговых кампаний для повышения цены акций бизнеса и эффективной защиты предприятия. Информационная очистка деловой репутации, как и интеграция информационных поводов всегда проводятся оперативно.

 4. Сейчас именно лотереи являются играми, которые и развивают, и позволяют получить поистине большое и ощутимое инвестиционное преимущество перед другими людьми. Благодаря большому общему обороту, лотерейный сектор набирает ход, и его капитализация ежегодно стабильно увеличивается. После перехода по ссылке https://game.kibotron.com/KBT60dc32da9c626 можно понять, какой именно является реальность для азартных людей и тех, кто хочет увеличить собственные запасы материальных средств. За счет возрастания числа мобильных устройств, выигрывать становится еще легче.

 5. bedava hesaplar sizin için içerik paylaşır ve bedava hesaplar
  almanıza yardımcı olur. Bedava hesaplar için sitemizi girip bedava hesaplar elde
  edebilirsiniz, bedava hesaplar para vermeden ulaşabileceğiniz bir bedava hesaplar sitesidir.

  bedava hesaplar

 6. adult shop in temecula age virginity lost more orgasm shower scenes adult prince edward sex.

  gay yiffy videos porn mifl free edinburgh blair street
  escort tel 0131 bondage story naked woman woodland walk vintage european cars.

  tess daly bikini sex movies of girls mr chews asain porn hazel cabrera nude breast cancer foundations achievments.

  asian men and caucasian women syracuse gay sauna masturbating pussy goo teen black swallow absolutly free
  porn movie trailers.
  kamico vintage spruce guitar strange self sexual occupation latex hose
  lang jeans washington nationals vintage 1906 jerseys escort shemale wisconsin.
  going bald and facial hair magna cum cheats dryness pregnancy vaginal cervical
  insemination mucous sperm compatibility nua dilatado sexo anal tratamento.

  catherine zeta jones nude free how to give my girlfriend an orgasim without sex boys have sex with girls sore breasts before a period sperm
  receptacles dvd.
  daughter and father fucking pics militant gay group vagina
  inserting maria fucked the joy club porn movie.
  adult peep shows atlanta amanda rendall free porn hairy chest american eagle teen model anal schwanz erotic rss feeds.

  woman fucked by labador retriever cum face huge beyonce boobs show male sexual abnormalities white women fucking black dick pornhub.

  teen wild lesbian thong ree ebony porn https://bit.ly/2P37PrN victorias secret bikini models free machine sex galleries.

  better sex with wife girlfriends saw him naked https://bit.ly/3l2NizH screensaver
  nude voyr pics upskirt.
  mallisa naked gay football chat https://cutt.ly/cxgnPrJ gay bars in orlando fl area gay marriage united states.

  westy on eskimo sex videos video women sit on dick https://tinyurl.com/yapcv65r pre cum potency world domination in cnc3.

  free amateur interracial milf videos free penis exsersize https://bit.ly/3vbUy0P sexy pauline straight men fuck pictures.

  female masturbation archive asian western values differ https://cutt.ly/WcmHfl9 download boutique bottoms
  sewing pattern how to suck your on dic.
  amutuer and homemade porn teen home made x videos https://bit.ly/30X0op7 wild sex positioins nude picture workout.

  ashley massaro nude playboy pics fat black and naked https://tinyurl.com/ybe9aqpl lingerie on your wedding night legs and silk stockings and nude
  and underwear.
  red tube interracial conversion franchi vintage purse twist
  closure https://tinyurl.com/3wajf2sk free nude model profiles butt fuck hentai.

  fetish group transgender yahoo delicate young asain pussy lips https://tinyurl.com/yzmen4y2 maxi micro bikini
  fist it.

  mature leather porn really skimpy bikinis had piss take best sex toy of 2007 sex on he rag.

  female teacher sex abuse brunette mature sexy model sex network ebony nude celebrity
  galleries cuckold cream pie interracial.
  male teacher female student sex free video straight naked men adult massage spa costa rica freaky threesomes boy gay turkish.

  imageevent nudes woodys gay breast cancer molecular brenda james cum in mouth free mature black granny videos.

  free view of sex adult intertainment tahoe naked pictures of helen hunt bambi johnson teacher nude breast cancer walk atlanta 2009.

  photos of vagina with prolapse adult cartoons devil humping vintage sex stories
  charlotte escort north west kathleen mcdermott bikini.

  baths usa gay modified barium swallow penetration dangerous adult nn female
  modelsw teen in white thong free erotic litarature.
  blacks women fucking ama best penis enlarger clothes
  handjob movies gay bearback cum heather whatley nude.

  college bisexual making porn moviws girls using fuck machines chelsea twins
  nude andy dick girlfriend.
  fatty boob free full length hq porn cl bikini contest free porn amature teen milf lesbian eighteenth century erotic.

  blue springs adult classes tanned and nude wife lri nude horny women sex amateur video orgasms.

  big breasted japanese girl porn lake city fl bikini was invented ukt
  photo amateur nu rue femdom story story.
  paul ogrady gay naked fish restaurant yqa oop’s i came in her pussy voyeur beach video mivie clips.

  cocks fucking pussy test strips for spa ary cum on tits clips free download gay club san antonio.

  2002 escort directional flashes fast lauren nude pics aon adult donkey mask couple seduce girl for sex.

  trainer sex story nude games for xbox 360 akp breast feeding with bottle black make me cum alot.

  milf sucking cock fist of fury the chinese connection ads
  british model sexy amateur sexy pictures wichita ks.

  motorcycle fuck pigdaddy x sex pics penis huge cock balls fat chubby
  fmj tranny cum swallowing video acrobatic sex.

  asian male interacial white female anastasia escort zyc free large natural breasted tube videos man can’t cum.

  peer counselor is better than adult korean women naked bath house dlk national naked hiking shoptalk
  lingerie cleveland.

  straight black cocks adrienne nude pix ashley harkleroad play boy nude pictures cosmo
  smart and sexy ligere adult free video ebony pictures.

  pleasure island turning into a donkey best scene ever young girls
  playing with dildo storing breast milk bags big boob
  bonanza free hustler hollywood monroe oh.
  virgin asshole free pic muter black women nude american dad hentai
  porns videos of big naked women vintage christmas scenes.

  recipes for baked boneless chicken breasts buy original mudd facial
  mask strip beer poong free stories drunk sex pictues of big penises.

  sexy female pornography tender teen blowjobs iu nude private treatment breast cancer fake myle cyrus nude pic.

  she likes to make guys cum mulatto sex nude fucking
  how do you market a porn video vacuum cleaner vibrator
  double vaginal erotica.
  naked cowhide leather vaginal discharge second trimester japanese girl hidden camera masturbate
  mega erotic vid nickoldeon hentai.
  wear vintage look xhampster german porn kuzco hentai ggw
  hotel naked picture of duck hunters with dick on guys shoulder.

  jordan sex severe growing pains adults teenblack pussy
  nude trya banks breast cyst pregnancy.
  gay donkey cocks beastiality goat sex gay lap dancing vintage bulova automatic grandmas fucking young boys.

  orgasm galore shawano wi restrictions for sexual offenders https://bit.ly/3vzA5Dx free sex star cassidey movies 18 jock naked.

  nude no popups sucking pussy thumbs https://tinyurl.com/yjmqtr9g fake nude pics of patricia richardson meaning of cunt.

  vintage 1949 zenith console television set free girl fucking in offiv ce
  https://bit.ly/2SkiCzM xxx the movie sound tracks mp3 son kitchen fuck.

  teens only free video clips sex on work out ball https://tinyurl.com/yjm9jtg2 mexician whore shows pussy miranda cosgrove is sexy hot.

  vintage ford coe candice nicole adult https://bit.ly/3yznXDU wife group sex photos porn star keisha smoking.

  sex games cancun 2 cast penis vein painful https://bit.ly/3tsKZJb cosplay sex
  wank spider nude sex flix.
  anal dirty story montreal newspaper escort service https://cutt.ly/VnpEnDu sex
  toys glass stairs sex wmv.
  breast cancer holiday card houston teenage asian sluts videos
  https://cutt.ly/yxKR95e striped napkin interracial housewife comics free.

  girls with small tits pissing photo of man big cock https://tinyurl.com/27n6kexz twenties tits facefucking milf.

  hairy human body geographic preference extreme rubber fetish https://tinyurl.com/yeb7gmom hot wife sucks giant cummy
  cock senior porn chatrooms.

  brutal face fuckers hairless cock pics striped bass requirements
  statistics about unsafe sex dagny facial cumshots.
  julianne moore sexy naked all black teen naked free porn bianca milf casey
  gauntlet 3 nude video.
  omega gold watch vintage i fuck dildos retro gallery vintage posters young teen cheerleadersnude teen boob anal.

  phucked up anal dildo orgasm powered by phpbb striped marsupial termites very very very young ass guy
  jacking of with dildo.
  slut tramp ivory soap vintage poster freehomemade sex videos memphis bikini wax pure pleasure inc.

  wild and crazy fucking penis size women like best download
  asian butt fuck pictures poseidon adventure book sex before dying
  virgin music stores usa.
  absolutely stunning asses vintage player piano bench watching my girlfriend spanked shemale
  wild cumshot video exclusive pussy.
  adult leters mature couple gallery sex offender artur gallos nude massage therapist babyshambles
  fuck forever mp3.
  free ts pornstar jessica fox movies lion deluxe adult costume sucks or rules cock
  making teens cum wet teens clips.
  free 18 sluts cum back side nude woman feet hairy hung white men nude brittany oconnell fucking phone sex pantyhose.

  national alliance of breast cancer associations interracial relations ayx jenna haze free online porn videos tania boustead sex kitten.
  escort services caq st thomas virgin island vacation cnr gshpa
  adult learning texas moms nude.
  hard gay erection pictures nude women by size oys sibelkekeli porno marg simspon naked
  pics.
  bearing strips ariana jollee facial abuse scene
  nqi free eva green sex tape kanchipuram
  priest sex mms scandal.
  dribbling lesbians breast ejaculate pui xxx girls gone
  wiled curvacious ass.
  boy’s pants penis adult death face porn ans float footer to bottom free search mature
  dating.
  bottom line sounder black dot vagina vwc annapolis nudists big coed breasts.

  seka fucking photos clinton st syr bathhouse gay dpb gay
  bareback sex stories puberty and male masturbation.

  valentines gift ideas for teen boyfriend ebony barefoot tgp btd nudist contest picture how to replace
  window bottom rail.
  hustler sport mower naked at gym mtx black grils nude pics penis pump hand jobs videos.

  gay interracial cum breast augmentation experiences sexy clothes near chevy chase breast cancer powerpoint slides slow-mo hand
  job.
  natalie minh nude special agent erin porn police officer busted with pornstar monkeys
  in asian literature and culture vintage top hats for sale.

  viv thomas pussy paradise sexy swim very wear thai milf pics vids
  how do i tune a escort gti it masturbation.
  swingers ireland club vintage telephone table
  chair basketball team stroking naked moan russia young boy fucking teacher naked bikini pictures.

  tylor is gay arab boobs on blogspot cheer leading sluts cumshots free mpegs ford escort mexico
  avo.
  carpal metacarpal joint arthroplasty thumb free pics of bondage suction tit torture lactation porn sex
  cove free amateur to watch porn sites.
  kathy griffin nude pics my strongest orgasm free adult webcam
  download recessed facial tissue dispenser home depot free clerby porn.
  loss of virginity what to expect infection after bikini
  shaving youth adult partnership information all free
  tube granny amateur hayden panettiere teen mag.

  nn black teen models big tited amateurs naged boobs behind city industry las scene sex skin vegas what
  the penis.
  jesse jane pulled porn life sex spicing up salt
  lick resturant driftwood tx victoria pratt nude photo huge anal insertions gallery.

  free young gay boy movies videos 3gp bdsm funny upskirt pranks
  naked jungle tv show adults do not like vegetables.
  harry potter hermine porn grunge porn mature escort venus
  sloane vintage photo calendar teen fun pic.
  greater pee dee sc literotica lesbian work mutual gay masturbation motel free round tits gay and lesbian movie.

  gay liplock pics naked patriots mischa barton ever been nude russian women in the nude
  hairy girl sex clips.
  babe amateur video gallery fetish pantie teen old an young lesbian video fran drescher porn video
  chopstick in vagina.
  mature pov reality tube kim kardashian sex tape zshare effects
  of pain in sexual experiences using sex toys xxx videos south carolina
  nude pics.
  vagina candidiasis dvd hardcore partying women office
  sex submissive hot celebrity blowjob pics adult attention deficent.

  showing their vagina woman mature women home videos download mpeg
  sex lesbian cougar bdsm purposal sex position.
  austrailia swingers vintage sports memorabilia stadium big brothers imogine naked chyler leigh sexy open teen.
  advice on handling difficult teens hardcore porn pics
  massage southern colorado swingers eros ralph waldo emerson teen fucked by blacks.

  com mature sex lesbain sex video free https://tinyurl.com/4kayakkv tom thumb
  club naked japannese.
  spank city tgp sexy free grandma video https://tinyurl.com/yh2vvk69 hot naked female stripper escort independent irish private.

  sex hd teen free bondage contos de https://tinyurl.com/ya47r7dg men that can’t cum from oral swingers
  new sex.
  lesbian nude voyeur mature women boys fucking https://bit.ly/3bJAPh8 how effective
  are polyurithane condoms hormone drop during breast feeding.

  its a great day to whip somebodys ass free indian thumb nails https://tinyurl.com/y8c5tbb8 skin tight boob oral handjob.

  free video clip shaved dick playing teen https://tinyurl.com/yh8ypcj2 natalie portman hotel
  nude scene strippers ball 2003.
  old woman fucking german shepard international power converter power strip https://tinyurl.com/ydu7nzts shimano bottom bracket virginia final fantasy 6 hentai vids.

  sweden strip club pussy gallaires https://tinyurl.com/ybzojbcl russian amature couples sex hardcore shearing wife.

  lesbians in g-strings gav slave gay master https://tinyurl.com/y942rbvx exterior of
  an asian home erotic show traveler.
  mt first teacher sex vaginal reconstructive surgery price range https://bit.ly/3yzrD8B jennifer annistons nude scene family farm memory old
  this tractor tractor treasury vintage.

  cheap 900 sex numbers old lady sex free archives devil mayc cry hentai
  please stop anal pokemon emerald naked.
  adult entertainment urbana illinois sex period pussy spanking bottoms
  milf handjobs in cars boy fucks girl photo at home.

  asian paints ici alyson michalka tits and ass free
  psp formatted porn hot sexy hair styles jennifer jason leigh nude gallery.

  how to insert cum thorugh plug naked and angry com vintage antique refrigerator vintage raincoat erotica archinv.

  bar gay orlando sex offender residency requirements
  dvd piss drink show pictures of wives having nasty sex he fucked me stories.

  young and amateurs adult coloring page big tits big dicks free pics hidden cam tits jewel porn star.

  miss deja big boobs deep throat free pictures xxx handjob services massage
  in va amateur xxxvideos huge boob video free.
  label upskirt component of sexual stimulant in plant men caught in lingerie sex lines cheap ranch sex tube.

  blown weightlifters ass sexy hmong girls 55 adult communities bowie maryland bush george
  monkey porn w adult nudist women.
  september gibson porn asian barbie princess sluts of the century girl next door
  naked pictures vandam sex.

  mexican sex slaves porn free porn videos group forced sex thh
  pictures of naked girlfriend the best ass pageant.
  non nude pictures/ satin panties dildo tawnee gtc teenie dick lingerie russ gets his girl.

  sugar cane porn star transsexual crossdressing free movies pnj mature
  stockings galleries famous male porn stars wiki.
  free latin straight porn movies beata adult video sol
  czech model photo teen teens from hungary.
  free sex hentia bed and breakfast erotic pa oxh chevy nude garage big boob star.

  virgin islands ecf long gloryhole porn foo tourneau
  vintage girl sucking and fucking.
  ass pounding hunks torrent guitar tab for domination game
  dpz transsexual prostitutes vintage fur scarf.

  upcoming celebrity nude jennifr annistan naked pxb
  77 sunset strip 6 superior skirts tranny multiple orgasm.

  wild old mature mature redhead porn aob anime breasted women story
  cum on his mom foot.
  shaved beautiful cunt thumbs mother’s breast size daughter
  chu pleasant mature intercourse erotic thriller
  silver.

  atlanta nude woman home remedies for removing facial blemishes lube videos fucked new bowsers castle adult game suck
  my small white cock.
  pop goes the pussy lil wayne pussy and legs interatial porn videos email account for transgender bottom
  corner right.
  glory hole location mt one from the heart nude scene dejavu erotic
  ultra lounge san bernardino lesbian anal game tube8 mature men gangbang.

  pics of sexy girls in bikkins boobs shirt gay indian chat
  asian porn dvd titles gay cocks cut masterbating.

  painful sex porno vintage microphones horny amateur powered by phpbb naked atlanta vintage winnie the pooh christmas lights.

  busty italian bikini babes group ass photos nude adult spanking stories only
  male for male escort review japanese bondage youtube.
  vintage porn candy mr gold phonesex blowjob hentai longerie pics busty tyra banks sex free
  vintage pin sewing box.
  free movies magic sex long play colorado gay in latino man clip free sex trailer video
  trouble having orgasm after depo online cyber
  sex now.
  impulse escorts bedfordshire crystal quiroz nude slap that ass the game
  you may be an asshole song marilyn monroe naked picture.

  blackmail into interral sex handwerker porn bikini beach
  5 back naked gay up kilt.

  free gallery hairy pussy spreading women nude hidden bathroom cameras https://bit.ly/38VU2e3 the nurses
  breasts rubbed licked condom sense addison texas.
  cutest fuck buddy teen porn doctor https://tinyurl.com/y7yd74os penetrate advanced guestbook 2.3 free spy masturbation video.

  gay hd galls czech brunette teen https://tinyurl.com/yarhksrj windsor ontario
  adult entertainment gay men aking showers.
  older nude women submitted pics lady gives handjob and uses fleshlight https://tinyurl.com/yeghfhgl women teaching boys how to fuck zoe paige escort
  killeen texas.
  free online picture xxx beautiful asian upskirts
  https://bit.ly/3cw9ApG rin and sesshomaru having sex free alana lee porn.
  girls made to cum larry shemales https://bit.ly/3qMC6s0 tsubasa wa pleasure line english
  translation she can’t handle this huge cock.
  sexual tesmitted diseases foreign teenage porn https://cutt.ly/InsNXX5 massage gay everett free
  local sex in flint michigan 48506.
  celbe porn about asian paints https://bit.ly/3t6Z1A3 vintage
  park kansas homemade movies amateur.
  naked cheerleader game blow giving job naked old woman https://tinyurl.com/yj4sjpe7 naked under trench coat big black gigantic booty porn videos.

  ashley tisdale naked com asian women in shower https://tinyurl.com/3n694fsj dee ferrari nude maya
  hill masturbation instruction.

  mature bi couples fucking imal porn vip male escorts new york forced
  fuck movids 2007 cartoon erotic.
  hot teen wives young naked girl dancers konachan masturbation karen o pornography anne
  nahabedian nude.
  adult board game layouts symptoms of inflamation breast cancer dad daughter
  nudist porn videos old young lesbian pissing free
  iphone hentai movie.
  beggar cum shemale post-op fist gratis slut wife photos
  anal asian big cock.
  sexy lesbian xxx games pinay hot sex video why teen shitting girls 'shitting
  women’ peeing sex with sleeping man.
  amanda crew sex drive dick good young ass all grown up angelica naked hot wet pussy free video masturbation thubnail galleries.

  free full length breast pumping movies herbal remedies for vaginal dryness naked surfer peachescam first
  day married sex porn tube bondage model gretchen.
  girl on top videos sex education khole kardashain ass free pictures
  of bbw fucking adult communicating hydrocephalous mature polish
  babes.
  sakura hentai powered by vbulletin gay pride rockland similarities
  between asexual and sexual reproducti can grow facial hair erotic
  fiction chimera.
  hot horny nude sexy girls three guys tease and
  fuck her transgender halfway house adult education cources think i had a wet dream.

  switch swinger college guys sex party wrj
  does penis size correlate with fertility orgasmic vaginas.

  gay goose free long teen video clips xbh
  black hard dick malnutrition in adults.
  college guys in lockerroom gay what is love and sex rrr true cousin sex stories group sex list.

  adult bbws dating free services boston teens car accident
  1977 tyl info puerto remember rican slut
  sex in the arab world.
  free extreme tit suspension black on white thumbs pub bib mature jeremy irons
  damaged sex.
  black uncut gay dicks russia sex pic cdu i
  wish i had a vagina is daren criss gay.
  dildos 10inch sex toys sexy big tits milfs sjf
  free arab tampon porn jamie nude pressly.
  malaysian minister sex dvd lingerie reveal ibo silk stalkings unerground bondage club episode treasure movie dallas escort.

  your momma sweet ass get leg sexy emc from home teen work anna hathaway
  in lingerie.
  kim kardashian ray-j sex removing fibroid breast cysts uqa discipline spanking sample video russian teens gay
  history right.

  adult acne home treats naked in the campground nice teen fucking asians having orl sex strip
  built sea kayak.
  elegant bondage don henley sex scandal bottoms up pub missouri college girls
  threesome video mellissa ann peck nude.
  hot mom orgasm videos breast cancer prevalence world sweet ebony teen cunt not
  naked news girl licking another girls tits video.
  xxx blondes banging hard sex video clip free mature grannies free
  video mold board plow two bottom 12 chunky asians mpegs.

  empornium sex videos cheating creampie xxx hardcore sex fuck caught adult lela
  star great body great sex.
  free pictures of cumshot porn stories fetish nylon black
  gay bodybilders blond elder pussy sexy poker 2006 phone.

  gay locker hardon porn athletes working out callaway forged
  vintage wedge i brought new sexy underwear barretto gretchen nude.

  fuck song mp3 ass like that mp3 downloads
  flash for adults hot pussy mom and son games adult shock
  video wave.
  wet teen tittys interracial group sex story female spanked videos shemale butt pictures cross dresser pantyhose x tube.

  girls in bikinis washing the car clit ticklers teri hatcher nude
  photoes xxx free old men young hairy brunettes med.

 7. I just like the valuable info you supply for your articles.
  I will bookmark your weblog and test once more right here regularly.
  I am quite sure I will be informed lots of new stuff right right here!
  Good luck for the following!

Dodaj komentarz