blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

95 799 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. Several prominent monks and worshippers have
  been snared during a police operation to crackdown on illegal financial dealings in Buddhist temples.  Thai police made the arrests
  after raiding four temples today, in the year’s biggest such operation, as part
  of the military government’s latest bid to reform Buddhism.While more than 90 per cent of 's population of
  69 million follows Buddhism, its image has been tarnished by money and sex scandals involving monks.
  Thai Buddhist monk Phra Buddha Issara, centre, is escorted
  by police officers at the Criminal Court in Bangkok, Thailand on May 24 Phra Buddha Issara,
  a Thai Buddhist monk, was one of the core leaders of anti-government protesters against
  the government of former Prime Minister Yingluck Shinawatra in 2013-14
  Phra Buddha Issara, 62, is an activist monk who led street protests in 2014 and launched a campaign to
  clean up Buddhism, but gained enemies’This is the
  investigation stage…

  it will all come down to facts and evidence,’ police official Thitiraj Nhongharnpitak, of the Central Investigation Bureau, which is investigating the monks, told reporters.More than 100 police commandos raided four temples in Bangkok, the capital, and the adjacent central province of
  Nakhon Pathom, early today.Among those arrested was Phra Buddha Issara,
  62, an activist monk who led street protests in 2014 and
  launched a campaign to clean up Buddhism, but gained enemies by publicly naming other religious leaders he accused of
  wrongdoing.He was held over a robbery alleged to have
  been committed during the anti-government protest in 2014, police said.
  Other Buddhist monks being taken to the crime suppression division for questioning in Bangkok on May 24, following
  police raids of four temples in Thailand Thai police
  escort Buddhist monks Phra Promdilok (left), the abbot of Sam Praya temple and Phra Attakitsophon (right) out of the crime suppression division after
  questioning in BangkokPhra Phrom Dilok, 72, a member of the
  Sangha Supreme Council, which governs Buddhist monks in Thailand, was arrested over alleged embezzlement of temple funds,
  they added.Two other senior monks, Phra Sri Khunaporn and Phra Wichit Thammaporn, both assistant abbots of Bangkok’s Golden Mount temple,
  were also arrested over alleged embezzlement.A representative for Buddha Issara, who declined to be identified, expressed concern.’We are concerned because we do not know
  what Phra Buddha Issara is being charged with,’ he told Reuters.
  RELATED ARTICLES

  Share this article
  Share

  Representatives of the other three monks did not immediately respond to Reuters’ telephone calls to
  seek comment.Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan said the arrests were about getting to
  the bottom of the allegations.’This is part of the investigation,’ Prawit
  said.Thailand’s temples, which earn billions of dollars every year from donations, have been embroiled in scandals ranging from murder, sex and drugs to shady
  financial dealings.Under pressure from the junta, Thailand’s body of Buddhist monks has been trying to clean up its own act since last year, by enforcing tougher discipline for more than 300,000 monks.The military took power in a 2014 coup it said was needed to restore order after months of anti-government protests, and has promised
  to hold elections next year, despite postponing the date several times.Buddhist monks are highly respected in Thailand and taking action against them was
  historically considered taboo.But recent scandals have forced authorities to rethink how they handle allegations against Buddhist religious leaders.

  Ende Indonesia

 2. Подключение цифрового телевидения и домашнего интернета NetByNet. Проверьте акции на домашний интернет и телевидение с Wi-Fi роутером и ТВ-приставкой. wifire nbn. Выберите подходящий Вам тариф от провайдера Нетбайнет.
  домашний интернет нетбайнет
  провайдер netbynet – http://www.netbynet-moskva1.ru/
  http://www.pahu.de/url?q=http://netbynet-moskva1.ru

  Нетбайнет – подключение услугу домашний интернет Wifire, цены, подключенные дома в твоем городе. 1f74348

 3. Подключение цифрового телевидения и домашнего интернета с моб. связью Нетбайнет. Ознакомьтесь с акционными предложениями на домашний интернет с Wi-Fi роутером. nbn ru. Проверьте возможность подключения от NetByNet.
  нетбайнет вай фай
  netbynet voronezh – http://netbynet-voronezh1.ru
  http://maps.google.la/url?q=http://netbynet-voronezh1.ru

  Провайдер Netbynet – подключение услугу домашний интернет и цифровое телевидение Нетбайнет, цены, проверить подключение по своему адресу. fab0c58

 4. Приглашаем Ваше предприятие к взаимовыгодному сотрудничеству в направлении производства и поставки Проволока 44НХТЮ.
  – Поставка тугоплавких и жаропрочных сплавов на основе (молибдена, вольфрама, тантала, ниобия, титана, циркония, висмута, ванадия, никеля, кобальта);
  – Поставка концентратов, и оксидов
  – Поставка изделий производственно-технического назначения пруток, лист, проволока, сетка, тигли, квадрат, экран, нагреватель) штабик, фольга, контакты, втулка, опора, поддоны, затравкодержатели, формообразователи, диски, провод, обруч, электрод, детали,пластина, полоса, рифлёная пластина, лодочка, блины, бруски, чаши, диски, труба.
  – Любые типоразмеры, изготовление по чертежам и спецификациям заказчика.
  – Поставка изделий из сплавов:

  Фольга 2.4953
  36Н – ГОСТ 10994-74
  Проволока 1.3982
  Труба молибденовая 5
  Труба ХН32ТЮ
  80815fa

 5. Подключение цифрового ТВ и домашнего интернета NetByNet. Узнайте цены на домашний интернет и телевидение с Wi-Fi роутером и ТВ-приставкой. netbynet. Проверьте возможность подключения от провайдера NetByNet.
  нетбайнет Сургут
  интернет нетбайнет – http://netbynet-surgut1.ru/
  http://cse.google.cm/url?q=http://netbynet-surgut1.ru

  Провайдер Нетбайнет – подключить домашний интернет с телевидением и моб. связью NetByNet, узнать стоимость тарифов, проверить подключение по своему адресу. 882d0c5

 6. https://newsfrom826cermarcosi98.blogspot.com/2022/09/how-to-run-windows-10-on-mac-using.html , microsoft proofing tools office 2016 free , autodesk inventor hsm 2017 free ,microsoft office 2013 language pack english free
  microsoft office 2013 professional plus cd key free , windows 10 product key purchase uk free , adobe captivate 9.0.2.437 free

  https://newsfrom809rionebeni5q.blogspot.com/2022/09/cut-rope-2-free-for-pccut-rope-2-for.html

  https://newsfrom7exinergo8t.blogspot.com/2022/09/wifi-software-for-pc-windows-xp-free.html , windows 8.1 free 64 bit full version free , sketchup pro 2018 to artlantis 6.5 free ,latest logic pro x for el capitan free
  microsoft office 2016 pro plus setup file free , cyberlink powerdirector 9 ultra free , microsoft office 2019 standard img free

  https://newsfrom58posmarbynvx.blogspot.com/2022/09/harga-adobe-premiere-pro-cc-original.html

  https://newsfrom33gastcontendzuzg.blogspot.com/2022/09/adobe-animate-cc-2015-google-drive.html , vmware workstation 12 vmxnet3 free , windows 10 home 1809 upgrade free ,windows 10 professional 64 bit usb install free
  microsoft office 2013 activation key for windows 10 free , cracked microsoft office 2010 professional plus product key free , windows 7 home premium product key 64 bit 2018 free

  https://newsfromprudvennoji1b.blogspot.com/2022/09/tekken-4-game-for-pc-windows-10.html , windows 7 ultimate gta 5 free , coreldraw graphics suite 2018 free free ,windows 10 calculator shortcut keys free
  microsoft powerpoint 2016 study guide free , windows 10 pro latest version 64 bit free , toshiba windows 7 home premium oem iso free

  https://newsfrom61milsiniszuaf.blogspot.com/2022/09/astrosage-kundli-software-free-download.html , microsoft outlook has stopped working 2013 windows 7 free , sony vegas pro 11 keygen+crack+serial serial number free ,endnote x7 edit references free
  windows 10 home clean install from usb free , pdf expert zoom writing free , windows 10 64 bit home edition product key free

  https://newsfrom956queturlenno67.blogspot.com/2022/09/adobe-indesign-system-requirements.html

  https://newsfrom73conflogarno4r.blogspot.com/2022/09/dot-net-framework-35-windows-10.html , , ,
  windows 7 ultimate password reset disk free full version free , windows 10 reset quick access registry free , 3 bowl dog feeder elevated free

  https://newsfrom593caeclaslenie6.blogspot.com/2022/09/ms-microsoft-project-professional-1-pc.html , autodesk revit 2016 getting started guide free , sketchup pro 2019 crashes on startup free ,windows 10 activation key generator free
  logic pro x buy free , windows 10 not shutting down cleanly free , mi pc windows 10 no se conecta a wifi free

  https://newsfromtipcorbiyuwo.blogspot.com/2022/09/fixed-how-to-download-windows-1011.html , freelogic pro x templates free , windows 7 enterprise upgrade to windows 10 free ,adobe photoshop cs4 free for windows 7 64 bit free
  windows 7 enterprise iso 64-bit microsoft free , adobe premiere pro cc 2015 9 free , microsoft sql server 2014 enterprise edition key free

  https://newsfrommibiratakf.blogspot.com/2022/09/microsoft-office-professional-2010.html , logic pro x synth plugins freefree , microsoft project 2010 trial version free ,windows 7 service pack 1 32 bit iso free
  microsoft outlook 2016 not launching free , windows 8.1 free 64 bit full version free , windows 10 business edition price free

  https://newsfromordeginhi3v.blogspot.com/2022/09/nikon-capture-nx2-247-serial-number-free.html , free microsoft project 2013 full version with crack free , microsoft office 2013 professional 64 bit iso free ,windows server 2016 standard vs kms free
  descargar adobe premiere pro cs6 2018 free , amplitube 4 logic pro x free , microsoft office word 2016 product key free

  https://newsfrom9carscanbimatm.blogspot.com/2022/09/download-lantern-for-windows-10-6432.html

Dodaj komentarz