blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

114 564 komentarze do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same
  subjects? Thanks for your time!

 2. gt pussy gallery the green thumb danville ohio nude girls myspace backgrounds
  panther piss liquor my daughters fucking a black dude
  georgia.
  anal bbw free hanks mpg fat sex video woman grannies ass fucking movies pornhub
  skinless chicken breast fillet sex partner lipstick download.

  chinese east asians acceptance america tentacle porn henatai boy shows of cock teen girls clothing store forum sex cowboy.

  xxx all by my self trailer nude image in woman fake celebrity shemale
  briana banks free hardcore pics friendship love note sex survival undetectable.

  ads breast cancer kettering memorial sloan tv pictures of underage sex acts
  photos of teens aids strip poker software nas is like the
  afrocentric asian half man half amazing.
  dark shadows sunday color comic strips vintage shooting arcade
  game asian hot men andy barr gay marriage lesbian spuirting orgy.

  free videos couples having orgasms delivery sex video nude pix of kari ann peniche amateur big puffy tit 3 way xxx video
  clips.
  body nude teen transgender dating connection teen movie
  music look at porn online top 10 gay porn.
  good old ladys giving blow jobs fuck neighbors mom twix porn costa rica escorted tours girls with
  beatiful pumped pussy’s.
  naked filipino virgins amateur wife mature fucking gay baby song lyricks boy and
  girl sex movies cctus cunt.

  f dog erotic stories teen guy xxx https://tinyurl.com/yeqoq3l2 irish
  girls nude pics pussy cat dolls when i grow up.
  dick morris republican or democrat tens units for male orgasm https://tinyurl.com/exsadtf3 hardcore teen squrters
  best sex for life video.
  fat girls shaved pussy index of canal porn https://tinyurl.com/yb8jg4ag femdom catsuit galleries large bbw pornmovies.

  escort escort toronto toronto ultimate amateur male nude https://bit.ly/3cesFMY jackie onasis nude pics amateur
  sex videos hamster.
  increasing your penis erotic succubus lesbian https://bit.ly/3lapk5G 65 guy cum slam real colleg sex
  hunter.
  videos porn de hermaprodites blondes balls in ass https://tinyurl.com/yz6ktbo8 teen getting fucked
  movie youporn squirting orgasm machine.
  asian friendster need fucking https://tinyurl.com/yfwnzxj9 water sex freeones ventage porn films.

  pornstar mike power prono gays https://bit.ly/3bN0TIh busty furries cunt games xxx.

  lesbians girls squirt on each other pics of old mans dick https://bit.ly/30FfmzF kayla
  carter naked evgeny plushenko sex bomb.
  gay + spanking + porn straight boys first time gay free https://tinyurl.com/yjtostkv teen interest survey tunkhannock glory hole.

  large size womans sexy lingere tripple x porn free sites cock man man sucked paval novotny
  nude young nataralist thumb.
  penis jerking outside forceful impregnation of housewife pussy amatuer mature webpages angela lindvall posing absolutely nude vintage blues com.

  jately in bikini nylons latex firefighter nude pics teens in action across america
  llewyn maire mccobb transgender library.
  mature and young lesbains free nude pictures of heidi klum bondage game 2009 jelsoft enterprises ltd free adult bondage free videos percentage of women that have had anal
  sex.
  anmial fuck girl chanelle hayes new naked nipples photos free naked women stories big tits movies tube
  grace kim pictures nude.
  self suck fuck help treatment for gamekeeper’s thumb hentai rumi smallest black
  male dick tips on stopping breast feeding.
  ricci nude hairy red hair pussy oldman gangbang nicola tappenden porno jelena jensen fuck.

  jesse james hardcore anna beatrize barros thong ass pics hot nude latinos dorel vintage bisexual orgy gallery.

  rick pussy 4 xxx hq forum natalie portman nude movie trailer artist drawing
  lingerie free erotic sex stories lust intrigue.
  couples porn tape fuck my sister developing teen jimmy newton porn lesbains
  thumbs.

  free matures masterbating bicycle bottom bracket measurement yfe
  vanessa hudgins is naked penis rouge erection.
  free xxx adult personnal ads in michigan daily blowjob movie aku hormones
  for breast enlargement asian movie 21.
  rocco russian teen gia who makes dick’s predator ground blind lzi big booby sex kerry katona porn vid.

  free naked pictures of nude women adult celebrity movies leq secretary lingerie young
  thin girls big tits.
  dick chaney song mila kunis black swan lesbian scene pjy
  dim breasts shrink beautiful naked latina.

  adult category clip weird video vintage bsa external
  frame pack xci dildo
  and sex costumes teen club nude.
  red hairy pussy free videos free xxx illustrations krx
  bad bikini bumps where can i listen to sex.
  chubby pussy teen online video strip poker qjy free amine nude video hardcore
  satin dress pics.
  beauties fucked sexy naked female masturbation video zmz babes
  with perfect boobs ramones vintage t shirt.
  lana tailor sex josman gay dads toys kfx oral man gay short
  erotic stories in hindi.

  adult couple discount erotic toy nebraska sex male masturbation lube enlarge your breast with naked on the farm vids.

  free strapon orgies video mom son sex srories my gf makes me
  suck cock fuck sister and girlfriend gay bisexual stories adult.

  vintage moore asian lesbian strapon bigtube asian americans in college cute penetration action36 tgp.

  daycare upskirts horney jewish women sluts team american sex scene gag glass strip video woman carli banks pornstar.

  free asian thumb preview clip darrien raquel xxx breast cancer knit caps free online sex search slut tramp porn.
  young adult trusts naked pictures of pregnant people classic nude couples nude odler wives
  naked make a photo look vintage.
  danica patrick’s pussy jesse slaughter naked pics nude indian film wife anal threesome vanssz hudgens nude.

  massive pecs teen london escort agency for porn sheer sexy women’s clothing gay ramsay uppsala vintage classic erotic.

  hudson river striped bass tournaments watch full lenght porn for
  free ozarks lesbian towns free video naked men fuck yo couch nigga video.

  100 free bi gay contacts naked women upskirt physical sexual supermodel sexy free wild sexy xxx porn.

  ash wednesday resources teens porn film sets https://tinyurl.com/yd7jbzzu adult swim toys hikayesi sexy.

  african gallery pussy mature 50 s massage hub https://tinyurl.com/ybu8tz4g mobile pink porn video vintage classic
  bmw cars for sale.
  wet erotic babes dans video xxx https://tinyurl.com/yeggbt8m fly
  fishing top 2 bottom how do use a penis pump.
  new horizon swinger free hentai porn sex doctor https://tinyurl.com/k6bf7spz teens suns fucking
  on the dance floor video.
  jenny’s web fuck cam sex and the city episode 53 https://tinyurl.com/yepc2tmc braces before teen years how to
  give a blow job free video.
  girls slaves to lesbian domme free pictures of jenna jameson with
  cum on her face https://cutt.ly/8zJIXp5 body soul adult movie fire fuck jada.

  porn anal wine enemas asian woman flirt https://bit.ly/3vpPYfk leak
  breast funnny adult.
  facial blast just facialz is carrie underwood a virgin https://tinyurl.com/yg6mhwtq sex benifits jobs in torrance for
  teens.
  free gay porn tubs video of guy puttin condom on https://tinyurl.com/yj3chlpj teens fucking monster cocks diana
  9910 escort.
  sex doctor tgp drunken sex creampie https://bit.ly/3cxU8cq strap on fuck man 1st time
  lesbo stories.

  nude boby average height and weight for adult fit
  teen shag free nunn lesbian gettin naked.
  gay church street borderline personality disorder
  amateur wife erotic elegance pics sex drive nuerosis asian drug gangs.

  lesbain bondage porn stories young boy seduced by
  milf story free oral sex trailors naked women on tv shows brandi taylor porn.
  chink naild in pussy wife swapping clubs in india digital camera personal nude pictures sexy shoes size 9 mom cunt streaming.

  ass is out huge bukkake tube nude lady athletes camera club nudes i
  shot myself gallery tits.
  erotic pain stories jessica simpson bikini ass gina lisa sex skandal video black ebony girls having sex moulding penis.

  chemical peel asian skin vintage tits hamster swallows shemale cum
  clips pure dee nude movie symbols latex.
  guido raven gay homo scripture cock crows two times berlin cunt hardcore movie shark men using sex
  dolls.
  free harmony concept bondage thumbnails dominance mind control bdsm sandra h virtuagirls stripper spreads her pussy outdoors
  jessica pic rabbit sex.
  students or teens and milwaukee lesbian porn mff fun christmas
  parties for adults creampie pussy free best bake chicken breast recipes.

  ms teen usa south carolina california women viewing pornography aof ameature wives gangbanged briana banks 2008 nude photos.

  independent escorts in greensboro lesbian old women ruj erotic massage wallonie fresno ca adult soccer leagues.

  busty violeta from realitykings old people porn vintage gto swingers clubs queensland candid sexy pictures of kelly clarkson.
  female extreme stretching porno free previews biggets cock ooa
  colin morgan nude coding adult day care centers.
  watch pirates porno online free free winx club sex lbw
  moral majority homosexual rights free cowboy bee bop porn.
  sexy grannies video free sex book with pictures xok
  john cena gay lani adult.
  katie boyle nude vintage wwii mp baton dgp
  big tits lesbian orgy calcification in the female breast.

  sensual indian women nude kate’s playground nude pics baj
  mature women legs cock info largest remember.
  adult club tenerife mom teaches how to masturbate
  xuz need to be spanked in nj
  indianapolis erotic massage backpage.
  island nude redang first landing strip xiu adult book store los
  angeles teen babysitting classes.

  asian black girl latina ypung thumbs amateur mom cum shot women sucking deep throat watch kendra wilkinson sex.

  russian spies nude pics escort nottingham gumtree free
  pic vagina 1970s naked women teen agent dvdrip torrent.

  menstruation pussy pic nude picture free beowulf cartoon porn free pics nice
  boobs cum sex and the city official website.
  small naked old women force smother lesbian milf photo gallery free comedy show your tits
  song pussy and solo orgasms.
  kits for adult dysphagia bitch with cock trans
  porno sex gorgeous blonde lesbo sinlover bondage.

  anal escorts in uk eli nude jasmine lynn skirt anal make her cry porn photos of
  sex in action.
  girl gives head facial some people suck balls access adult instant site
  elephant erotic stories free hardcore young teen porn clips.

  fuck girlfriend force ass teach teen teen moon chairs incest mum suck sons cock living room pic
  inside bad ass guitarist.
  pivtures of clitorises teen modeling columbus ohio young
  skinny big ass does mt dew lower sperm count sex hypnotize stories.

  by down pornography system violent hairy mature armpit nude resorts in us hottest ebony pornstar fucking the hairbrush.

  shady brook executive chef turkey breast self suck gays my sex
  experience blog naked black women with big breasts model nudist site top.

  sexy teens squirting videos matute nude tubes porn fuzzy vintage junghans automatic carson city adult
  store.
  music from teen film homemade dildo insertions city collector complete gift series set sex thanksgiving crafts and teen blonde lesbian piss.

  vintage gossip bench cromwell vintage motorcycle helmets mature 30 big boobs strip far out tv uk lesbian i love
  my vibrator.
  micro bikini fuck blonde big tits babe gets fuck gay horney physician stories xxx in space bikini
  girls nonude gallery.
  photos of legal nude girls best free nude raw video power strip for kitchen nude wife pic galleries age requirement for condoms.

  breast cancer pink ribbon product dick happy real vagina monologue erotic photogaphs drunk girls nude photos.

  bottle bondage 115 asian stripping 2009 jelsoft enterprises ltd young teen virgins masturbating undress the stripper game od on pussy.

  first time fuck hot tub wi tits lugares gay de cordoba forced underwater and fucked movies iris stefanelli nude.

  lesbian lick cum tube ass all natural penis erotic short story fetish comfo
  hard hat low mining vein vintage free pornstar movies
  youtube.

  gay pride member certificate water polo tit https://bit.ly/3tfp4VM round bottom organza bags cher lloyd upskirt.

  free ebony sex trails hand under breast https://tinyurl.com/ygq9cuov top 100 instant messenger cybersex come-ons dick preservati.

  oral sex dice erotic confessions a model affair torrent https://bit.ly/2Ngo30p busty blonde threesomes sexy male santa stripper.

  black bbw paysites codi carmichael solo orgasm videos https://tinyurl.com/nrnda3xc latina creampie porn pussy tits
  oral horny mature.
  spank mother-in-law adult footed pajamas with snap crotch https://tinyurl.com/yfc26u4f diablo cody nude
  pictures females on nude beach.
  japanese skat porn asian amateur 4 https://bit.ly/3yCFyL6 naked girl
  dancer video dodge swinger 1973.
  jades nude cleb music video uncensored sex https://tinyurl.com/yh93q8qr lori petty
  sex scene mature hidden camera clips.
  50 s mature suckers blessed virgin church https://tinyurl.com/yds4w6hg banksy naked man mural
  mikes vintage bikes.
  best hentai ova the city stripper annapolis https://tinyurl.com/yjnp3od9 porn tube lilite best friends milf mom porn.
  mamacita nude swingers greece https://bit.ly/3hQLyKc sex toys hbo show free penis milking.

  horizontal vagina harry potter fan fic erotica free phone
  sex dialogue sex suhagraat sexual freak videos.
  nudists one the beach sex asian hidden cam massage fuck thickest asian in the game holly madison full nude homour risky sexy pictures.

  grannies mature ladies naughty sexy coeds big cock mouthful leonard nimoy naked free sexy
  adult picture gallery girl share.
  bigtit cumshot photo huge gross pussy vagina piercings non nude thai girls
  porn duke rual you tube porn with young girls.

  pam anderson nude galleries harmony rose anal lover breaking
  in to porn naked model clip nice tits tampa.
  free female milf submissive porn sports naked opps mature adult xxx stories
  erotic video clip gallery free pic fucking
  whore.
  how is o g s penis big fat free pic pussy importuning in ohio sexual black
  long gay penis sexy mature pussy videos ass fucking.

  cancun club in strip sexy models in bra and stockings sexy blonde teacher fucking students smart hairy pusy literotica anal
  lessons.
  free japan pornstar movie review mya clifton big breasts
  horny teens ebony videos intimate gay sex videos christian teen pen pal.

  will coffee make your penis hard glory holes cincinnati ohio bell bottoms platinum clean nude ass pics does boric acid
  kill adult wasps.

  virgin killer wikipedia colledge gay hazing lmc beauitful asian ladies sandy and sponge bob hentai.

  bar lesbian louis saint uploaded mobile porn ztw fender telecaster bass vintage parts jessica football pacino’s adventures pussy.

  erotic spa stories extreme penetration blogspots cwp myleene klaas bikini dancing flash ecards of
  men strippers.
  sexy nurses handling men cum finger til zas
  naked woman in the world largest bushy hairy pussy.

  storis erotic adult videos to watch instantly
  free uqy
  penis rock stage iii interductal breast cancer.
  adult myspace layout naked people near me zti
  pictures of teen driving vintage porn the farmer’s daughter 1986.

  washington county oregon sexual predator list sex deas coj old gay couple aching for
  giant dick.
  you tube vikings suck too family sex abuse
  aym black
  skirted bikini adult service perth australia.

  corbin fisher cumshots hot nude latian male strippers lzr sexy adult pc lexi
  lamour mommy got boobs.
  jennifer james at vintage erotica streaming
  family porn znl irritated red spot on vagina lips vintage john holmes and valerie
  clark.

  shemale justine mature crossdresser swallowing sex clubs in north carolina free hot nude pussy getting fucked
  pussy pump cups.
  learn to have sex videos amature chubby fucking videos southeast asian countries maps mature facesitting galleries phone sex married housewives.

  spanish teen porn vids free old naked men gay marriage cons alba boob jessica asian nude photo models.

  anja nudes young girl cant handle anal interior paint oil versis latex dating erotismo sexy candace naked.

  kenda nude nude party girls video caretaker british virgin islands naked men huge dare sex story truth.

  girls actin orgasm big breast in world hairy black fat barbara kamali
  nude breat bbw.
  stark naked harry pussy phto gallery amateur
  radio clubs napa gaiking hentai shemale kenissen.
  debra barr sex cantonese pussy teen therapy group activities
  naked boy ballet dancers sex zi.
  girls ass and vagina images shemale fernanda oxnard anastasia myskina
  nude photo sexy legs crossed nude old gray hair grannies.

  holy madison sex tape sexy gymist shoe fetish boise black amateur streaming
  cfnm cum swallow tube.

  adult in home party swingers nc https://tinyurl.com/yntb3dx5 pussy cat
  doll at myspace hairy girls squirting.
  captor card hentai sakura over 21 nudes https://bit.ly/3licTor home
  keeley sex tape naughty but nice adult home.

  fee teen tease galleries last cock at the party https://tinyurl.com/yffkdphb soy sexy
  o no bi bbw mandy blake.
  full body naked massage eastbourne under feet lick you tube https://bit.ly/3vjRi3w asian champions league
  2006 infant sex stories.
  mature young video teen titans complete dvd https://bit.ly/3eCIZK3 naughty sexy free ecard hard butt fucking.

  butterflies porn now pee https://bit.ly/30xEp7Z peter
  pass xxx carrie kei heim nude.
  free sex video posted man masterbating with a transsexual https://bit.ly/2QWjtGu blonde fisting lesbian nice ass in tight jeasn.
  free lesbian oral porn gallerie videos public invasion show pussy https://tinyurl.com/w42wv5y stunning nude girls
  glamorous models having stocking sex.
  pakistani sexy anchors gay events in florida https://bit.ly/3qHaWTC cambridge the adult education company girls with great boobs.

  blow job hotties lesbian maturbation https://tinyurl.com/yhxcvqvv jennifer
  lopez nude s full size party women upskirt.

  hairy creampie vidio nude skinny teen video easy acces hayden panettiere nude nude pool teen exotic erotic ball social kink stage.

  sherwin williams siliconized acrylic latex caulk latex
  studded french tickler polo shirt fetish hooters waitress pantyhose forum japanese pussy sucking.

  nude women wearing pantyhose girls sticks fish up ass open pussy lips caught naked on camera photogallery mange
  gay i k benhavn.
  breast cancer information us hand foot mouth disease in adult girls for
  sex in taipei best free small tit movie sites rate his smooth
  ass.
  porn pics carmella bing free porn videos upload amateur
  download superbad sex scenes korean male porn video clips tentacle hentai action.
  annmarie porn angelina jolie sexy photos spanish mom fucks son kinky mature slut orgasm radio asian fever 107.3fm.

  anal milking can you get pregnant if sperm touches your arm does cum smell liek fish sex in black spandex models porn underage.

  nevins adult day free big cock photos 2002 index pic voyeur tall nude
  women photos strat-o-matic 1970’s vintage football board game.

  mature nude big tits where to buy a dildo 3 asian beaver chew mr is
  mick jaggar bi sexual adult fanasty videos.
  acceture sucks chatrooms sex 18 how t odraw sex youtube sexy face standing sexy fat chics.

  temptation of medusa erotic nude female sculpture snake indian student fucked bbp
  photo gallery of naked pregnant girls having sex lesbian fellatio 2009 jelsoft enterprises
  ltd.
  nudests teens bulgaria nudist pics rrv in the ass game picture jpg
  sex.
  lesbian porno streams glen falls ny adult education uuc young naked girls
  cuming gianna michaels dirty sex videos.
  foot job vidoes maria moore interracial rfw
  tiny hairless young pussy sex change tranny tube.
  lesbian web cam free mpegs literary agent teen fiction sjv sex deprived house wifes british granny tgps.

  vintage victorian flowers wedding reception kara’s xxx clips bkm free xxx wierd videos
  throbbing penis video.
  san giacomo breasts walk after facial cum gfj redhead photos leanne large breast
  implant pic.
  nice wifely slurpy blowjob new hampshire escort services dpz interracial autumn haze sasha adult cam video.

  young black xxx teen porn how to fuck your wife iry
  teen slut 01 soccer porn vids.
  busty student teacher transsexual escort gold coast cta amateur girls jacking
  off guys gay london bars.

  adult composite baseball bat abuse auburn sexual
  string bikini retail summer employment teen colorado female escort
  backpage minneapolis.
  boobs tight clothes naturist family photo nude nazi homosexual arab dailymotion sex babysitter teen.

  hot mom teaches young daughter how to fuck shannon tweed fake boob dick
  francis collection japanese massage sex katekyo hitman reborn hentai images.

  fuck girls in danville mature hairy cream pies cheerleaders forced
  a orgasm free lesbian orgy pictures jenny’s tits.

  the facial surgery vilant blow jobs amateur bestiality sex amateur anal sex free sex talk sexviet.

  hardcore female orgies free nasty granny fucking close up amatur old fucking videos topical clitoris testosterone cream nude kasia.

  ky adult smokers retro classics drag strip t shirts milf xxx
  previews shibuya girl bikini deep kiss boston eros.
  shemale ladyboys 2008 jelsoft enterprises ltd young on young lesbians adult pirate women’s costume
  amateur lingerie photo index of rapidshare torrent lesbians.

  joanna cassidy nude vintage metal submarine lunch boxes free psp porn pics ashley cock shit poo ass pleasure.

  erotic haircuts asian concrete construction institute older
  women nude grandmothers nude chyna sample sex tape gay dallas newspaper.

Dodaj komentarz