blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

184 896 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. Moderator, просьба воздержаться от комментариев моего поста Trzy fotografie i skladanie kwiatow czyli krotkie rozwazania o wolnosci, zniewoleniu  i falszowaniu historii przez prezydenta! – Szymon Zyberyng мне нравится :)

  Программный детский лагерь „РИТМ”– это отличный шанс провести каникулы с пользой!

  Дети приезжают к нам на уникальный творческий шоу-проект „Созвездие талантов”, где каждый ребенок может выбрать себе направление по которому он будет жить всю смену, посещая кружки, кастинги и занятия спортом.

  летний оздоровительный лагерь
  ——-

  путевки в лагерь на осень 2022
  детская база отдыха
  путевка в детский лагерь
  как отправить ребенка в лагерь
  лагерь купить путевку 2022
  882d0c5

 2. Table 1: The welcome bonus package for min deposit 10 Euros for the new players.Bitomania features one of the most user-friendly casino websites on the web. http://rukodelie.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://cashback.stai.global/activity/p/258/ Blackjack dealer hit soft 17 http://ivan-tea.ru/bitrix/rk.php?goto=https://member.upscale-women.com/activity/p/732/ Online casino deutschland.de http://maps.google.gy/url?q=https://abntv.net/activity/p/250/ Starting a online casino business https://blueheartlab.com/activity/p/7321/ Online single deck blackjack strategy https://www.google.com.pr/url?q=https://busybrainsphonics.com/activity/p/562/ Best ways to get money pokemon red slots https://merit-manor.com/activity/p/1516/ Closest indian casino to anaheim https://babyish.com.au/activity/p/32791/ Casino winnipeg mcphillips street station https://cpclientsupport.com/activity/p/751/ Aruze aztec spirit slot machine https://argoesport.com/activity/p/13509/ Mobo with 8 ram slots http://jeux.eliweb.ca/activity/p/637718/ Black desert online kakao cash character slot https://endmedicalmandates.com/activity/p/30477/ Mathematically beatable game in casino https://thunderbayhiphop.com/activity/p/15337/ How to delete bitstarz account Also, are the staff professional well-informed about their products and service, and proficient in how they handle punters, or to them, is everyone a sore loser?The good news is that there are over 70 developers on the list, so chances are you’ll find the exact game you’re after. https://pogafo.com/activity/p/999/ Free slot games with bonus rounds for fun

 3. https://embel-home.de/download-chrome-for-windows-10-best-software-apps

  https://newsfrom81givercehe9pezrd.blogspot.com/2022/11/port.html , microsoft visio 2010 activator free , coreldraw x7 graphics suite keygen- bagas31 free ,windows 10 pro genuine key freefree
  logic x pro discount free , windows server essentials 2012 r2 x64 free , adobe acrobat x pro bold text free

  https://newsfrom282maelucenof1cou.blogspot.com/2022/11/quickbooks-desktop-accountant-2022.html

  https://newsfrom08censetuopoirxjpn.blogspot.com/2022/10/pop.html , solidworks 2017 sp3 premium crack free , autodesk revit architecture 2017 serial number and product key free ,microsoft office 2016 activator for windows 10 free
  microsoft office 2013 trial cnet free , microsoft project 2016 professional crack + serial key freefree , microsoft access database engine 2016 redistributable free

  https://newsfromstirantagi2n4u.blogspot.com/2022/11/p90x-ab-ripper-x.html

  https://newsfrom15promingrannufe3p9h.blogspot.com/2022/11/logic-pro-x-live-performance-free-logic.html , windows 7 enterprise evaluation pl free , quanto custa sketchup pro 2018 free ,mixing bass logic pro x free
  microsoft 2010 office starter free , vmware workstation 8 freefree , microsoft office powerpoint free2007 free

  https://newsfrom01catobukat162e.blogspot.com/2022/11/when-do-taxes-come-back-residential-tax.html , microsoft office 2016 key free free , microsoft visio 2019 professional iso free ,windows 7 enterprise lost admin password free
  microsoft office access 2007 app free , windows 10 pro buy online cheap free , windows 10 pro 1809 iso google drive free

  https://newsfrom19lialentiba0yse.blogspot.com/2022/10/character-tv.html , windows 10 minecraft realistic shaders free , microsoft office 2016 keeps not responding free ,coreldraw graphics suite x7 key free
  microsoft office 2010 starter free for windows 7 64 bit free , sony vegas pro 11 authentication code wont work free , windows xp professional 10 edition free

  https://newsfromalvullesshiktaj55.blogspot.com/2022/11/endnote-x7-x7free.html

  https://newsfrom33mensegdiyoai1juk.blogspot.com/2022/11/download-mobile-data-acquisition.html , , ,
  windows 7 drivers for lenovo laptop free , windows 7 ultimate 64 bit wireless network driver free , microsoft outlook 2016 price in india free

  https://newsfrom8glucunidreggl.blogspot.com/2022/11/adobe-audition-cs6-free-download-and.html , microsoft office powerpoint has stopped working 2007 free , microsoft office outlook 2013 themes free ,microsoft project 2016 64 bit iso free
  windows server 2008 r2 standard security patch free , region inspector logic pro x free , microsoft office enterprise 2007 encountered an error during setup windows 10 free

  https://newsfromplacgestisyamlpq.blogspot.com/2022/11/dominican-republic-weather-averages-for.html , windows 7 professional crack free , eplan electric p8 grundlagentraining 1. teil free ,windows 10 enterprise upgrade license cost free
  intel graphics driver windows 8.1 64 bit free , windows 10 pro hardware specifications free , the book collector edition free

  https://newsfromculracontofr1k.blogspot.com/2022/11/change-image-size-pixelmator-pro-user.html , windows server 2008 r2 enterprise edition service pack 1 free , microsoft office 2013 license key crack free ,books like the collector john fowles free
  windows 7 professional remote desktop connection limit free , microsoft office picture manager 2010 free , windows 8.1 pro 1 link mega free

  https://newsfrom42omalhabet19.blogspot.com/2022/11/how-to-clean-your-dogs-ears-pawshake.html , logic pro x drummer tutorial free , microsoft office 2019 professional plus ms office pro free ,windows 10 october 2019 update printer issues free
  windows vista ultimate wallpaper free , microsoft office outlook 2007 not responding windows 10 free , windows 10 1511 update free

  https://camilaluhm.com.br/49697259
  https://withrg.in/rzu3lkn6b
  https://plooraldesign.com/windows-7-format-fat32-sd-card-free
  https://esperiaformazione.it/windows-10-enterprise-6-3-exploit-free
  https://teqto.be/35779778
  https://peerbond.org/adobe-photoshop-cc-2015-free-full-version-for-windows-8-1-free
  https://mangalyaminc.com/85764888
  https://adv.fulvioadvocacia.com.br/nrybhu5yqpn
  https://didofikry.com/?p=escape-from-monkey-island-windows-10
  https://workbee.ca/mamp-pro-contao-4-free
  https://locksmith-middletown-oh.com/autodesk-revit-architecture-2020-praxiseinstieg-free
  https://gamersfantasy.net/9b0h2p13iq6
  https://ugigs.rs/jl86ilu6
  https://blogleonciofrancisco.com.br/fruit-ninja-game-for-pc
  https://funerariabomjesus24h.com.br/free-download-windows-10-iso-32-bit-with-crack

 4. Admin, просьба воздержаться от комментариев моего сообщения Trzy fotografie i skladanie kwiatow czyli krotkie rozwazania o wolnosci, zniewoleniu  i falszowaniu historii przez prezydenta! – Szymon Zyberyng мне интересен :)

  Программный детский лагерь „РИТМ”– это отличный шанс провести каникулы с пользой!

  Дети приезжают в лагерь на уникальный творческий шоу-проект „Созвездие талантов”, где каждый ребенок может выбрать себе направление по которому он будет жить всю смену, посещая кружки, кастинги и занятия спортом.

  лагерь купить путевку 2022
  ——-

  летний лагерь 2022
  путевка в детский л
  летний оздоровительный лагерь
  детский отдых 2022
  дол отдых
  a8b9808

 5. You can definitely see your skills in the article you write.
  The arena hopes for even more passionate writers like you who are not
  afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 6. Hi
  со свем согласен
  Так же хочу добавит

  РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА НА 1ХBET http://bit.ly/37SxqIa – смотрите вкладку АКЦИИ

  https://www.youtube.com/watch?v=rNZbh9CL3cw
  https://www.youtube.com/watch?v=GBXXHdarjXE
  https://www.youtube.com/watch?v=_xPhjqbPIVY
  https://www.youtube.com/watch?v=K4jkndQtyY0
  https://www.youtube.com/watch?v=gzp8L_9YK_o
  https://www.youtube.com/watch?v=8YEz48hid1M
  https://www.youtube.com/watch?v=ypDYDZmFI_Q
  https://www.youtube.com/watch?v=v7Za_tHr3yw
  https://www.youtube.com/watch?v=zgpR_7atqUM
  https://www.youtube.com/watch?v=b2ySQ-AAL0E
  https://www.youtube.com/watch?v=Uzyjqgq0I8Q
  https://www.youtube.com/watch?v=bicFjUmGBPQ
  Nepal new code promo 1xbet 2022 India – 1xbet promo codes in Pakistan 2022 Hindi
  Nepal new code promo 1xbet 2022 India – 1xbet promo codes in Pakistan 2022 Hindi
  Nepal new code promo 1xbet 2022 India – 1xbet promo codes in Pakistan 2022 Hindi
  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  How to see our promo code in 1xbet How to bet with promo code on 1xbet

  Квин ШОУ МАСТ ГОУ ОН Фреди Меркури 2022
  Коллекция зарубежные ХИТЫ самые лучшие КЛИПЫ всех времен 90-е 80-е 2000-е зарубежные лучшие Сборник самых популярных песен 2022
  РОК баллады лучшее видео клипы зарубежные всех времен рокмузыка ностальжи песни под настроение музыка зарубежная 80-х 90-х 2000-х для тренировок 2022
  Хит парад – самые популярные клипы песни музыка и исполнители всех времен – лучшие зарубежные и русские хиты 2022
  Видео клипы – Русские хиты – самые лучшие песни всех времен хиты 90-х 2000-х музыкальные видеоклипы 2022
  Самые смешные русские клипы и самые дебильные песни и прикольные видеоклипы 2022
  Новые клипы 2022 зарубежные и РУССКИЕ Европа Плюс НОВИНКИ АПРЕЛЬ МАЙ июнь август сентябрь самые популярные хиты Нового года
  Новогодняя музыка и новогодние песни лучшие клипы для праздничного настроения Хиты нового года 2022
  Новые русские клипы популярные песни – новинки популрных исполнителей и современные хиты русской модной музыки

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYf4iyrVS0U8-F8mPB9TsZR_
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYdxVRS9Ybq-_T0XzXXYQKjH
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYdVodU5zyQTGHz0sadzXyKH
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYcTokMjoXu1yVZQhN_9z9in
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYeLgVbb2XJfNZa35Zi0yicc
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYfd5s66GwgOwGFc78A4UGPa
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYe7EUqbzLa-eJHRbDfptO0l
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYdkUmsdVTh_2Xj600CyRMds
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYd7lZFFWMRAi9O7fqU2MxMn

  1xbet зеркало рабочее сегодня прямо сейчас

  https://vk.com/dostup_k_saitu

 7. игра в казино вулкан бесплатно с бонусами скачать игры поу на андроид много денег и дота 2 сайт ставок экономические игры на 10 минут секреты игры на деньги игровой сайт бука топ заработка в интернете с вложениями без обмана world of tanks день танкиста бонус код 2016 программы автопилоты для заработка в интернете бонус код для wot на xbox экономическая онлайн игра с выплатой денег игра онлайн экономический симулятор бонус коды июля бонус коды wot blitz 2017 июль действующий заработок в интернете граждан

  http://clevelandgarlicfestival.org/img_0361/#comment-1028923 рулетка в кс го от 5 рублей https://bargello.ma/ralph-lauren-safari-fragrance-review/ бесплатная юридическая консультация барнаул по кредиту http://bbs.yunlongcq.com/home.php?mod=space&uid=294412 смотреть онлайн фильм смертельная гонка 2013 https://elkachristmas.ru/product/el/#comment-21393 Хостинг в Москве https://www.itsolutionsforall.org/lupa/#comment-70

  заработок в интернете на карту сбербанка мгновенно коды бонусов подарки спецпредложения ив роше как сделать сайт для ставок менеджер москвы экономическая игра правила сайт чтобы делать ставки шаблон для сайта открытие кейсов игра zombie diary на андроид с бесконечными деньгами варкейс открытие кейса сайт варфейс бонус код 2014 май wot заработок в интернете без вложений казахстан игры

  биг фарм игра с выводом денег http://wiki.elte-dh.hu/index.php?title=бонусы в конторах как составляется исковое заявление на раздел имущества http://citywidecommercialappraisers.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=75835&moderation-hash=580fe294def1b4766532ca6b15e88635#comment-75835 как заработать деньги в интернете на seosprint http://wps2.mejaco.com/plr-blowout-55-niche-ebook-products-with-full-private-label-rights/?unapproved=5133&moderation-hash=59830c182831b5532b076c9546e58d08#comment-5133 вывод денег из игры клондайк http://rvfd.minzdravrso.ru/about/forum/user/346247/ ставки на спорт принимаем смс https://snova.app/conquer-your-overwhelm-1-easy-tip/#comment-799

 8. Здрасте
  со свем согласен и даже более
  Вот что я хочу добавить

  РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА НА 1ХBET http://bit.ly/37SxqIa – смотрите вкладку АКЦИИ

  https://www.youtube.com/watch?v=rNZbh9CL3cw
  https://www.youtube.com/watch?v=GBXXHdarjXE
  https://www.youtube.com/watch?v=_xPhjqbPIVY
  https://www.youtube.com/watch?v=K4jkndQtyY0
  https://www.youtube.com/watch?v=gzp8L_9YK_o
  https://www.youtube.com/watch?v=8YEz48hid1M
  https://www.youtube.com/watch?v=ypDYDZmFI_Q
  https://www.youtube.com/watch?v=v7Za_tHr3yw
  https://www.youtube.com/watch?v=zgpR_7atqUM
  https://www.youtube.com/watch?v=b2ySQ-AAL0E
  https://www.youtube.com/watch?v=Uzyjqgq0I8Q
  https://www.youtube.com/watch?v=bicFjUmGBPQ

  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  How to see our promo code in 1xbet – How to bet with promo code on 1xbet
  Как скачать 1xbet на Андроид последняя версия зеркало работающее официальный сайт казино 1хбет рабочее зеркало на сегодня сейчас 2022
  Самые классные песни для вас слушать онлайн дискотека девяностых русская эстрада 2022
  Лучшие Русские песни 2022 года новинки музыки слушать онлайн бесплатно скачать плейлист за неделю клипы которые ищут все на русском
  Видеоклипы украинских исполнителей народных песен хиты 2022 – найновіші українські відеокліпи онлайн пісні
  Видеоклипы зарубежной эстрады смотреть онлайн 90-х скачать 80-90-х дискотека восьмидесятых 80-х дискотека девяностых Лучшие хиты 2022
  Видеоклипы музыкальные русские дискотека девяностых 90 дискотека восьмидесятых сборник онлайн танцевальные хиты 80-90 х ремиксы 2022
  Видеоклипы Европа Плюс 2022 зарубежные и русские видео клипы популярные иностранные новинки лучшее про любовь
  Видеоклипы популярные русские хип-хоп альбомы про жизнь сборник 2022 новинки зарубежные лучшие американские рэп клипы нарезка смотреть онлайн
  Видеоклипы сборник шансона 2022 российские новинки для души запрещенные к показу на тв без цензуры о России
  ХИТЫ 2022 года Русские слушать онлайн самые модные и популярные отечественные авторадио лучшие песни в машину скачать бесплатно плейлист дискотека

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYf4iyrVS0U8-F8mPB9TsZR_
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYdxVRS9Ybq-_T0XzXXYQKjH
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYdVodU5zyQTGHz0sadzXyKH
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYcTokMjoXu1yVZQhN_9z9in
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYeLgVbb2XJfNZa35Zi0yicc
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYfd5s66GwgOwGFc78A4UGPa
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYe7EUqbzLa-eJHRbDfptO0l
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYdkUmsdVTh_2Xj600CyRMds
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZImdXb-uVYd7lZFFWMRAi9O7fqU2MxMn

  1xbet зеркало рабочее сегодня прямо сейчас

  https://vk.com/1x_zerkalo_rabotayuschee

 9. Admin, просьба воздержаться от комментариев моего сообщения Trzy fotografie i skladanie kwiatow czyli krotkie rozwazania o wolnosci, zniewoleniu  i falszowaniu historii przez prezydenta! – Szymon Zyberyng мне нравится :)

  Программный детский лагерь „РИТМ”– это отличный шанс провести каникулы с пользой!

  Дети приезжают в лагерь на уникальный творческий шоу-проект „Созвездие талантов”, где каждый ребенок может выбрать себе направление по которому он будет работать всю смену, посещая кружки, кастинги и занятия спортом.

  программные лагеря
  ——-

  программные лагеря
  оздоровительные лагеря 2022
  летний оздоровительный лагерь
  оздоровительный лагерь
  летний оздоровительный лагерь
  0815fab

 10. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

Dodaj komentarz