blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

163 460 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. Дубна

  https://telegra.ph/Skorost-sol-kristally-besplatnye-proby-Ostrava-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Geroin-Dodoma-09-08

  https://telegra.ph/Tanzaniya-Zanzibar-gde-kupit-Lirika-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-A-PVP-Kristally-Lyantor-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-gashish-HASH-Lutraki-09-11

  https://telegra.ph/Metadon-besplatnye-proby-Armeniya-09-10

  Ахмадабад

  https://telegra.ph/Emanzhelinsk-gde-kupit-SHISHKI-BOSHKI-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mefedron-Inza-09-10

  https://telegra.ph/Kannabis-Marihuana-besplatnye-proby-Amalfi-09-12

  https://telegra.ph/Katba-gde-kupit-Mef-Sk-09-08

  https://telegra.ph/Calka-gde-kupit-Kannabis-Marihuana-09-12

  https://telegra.ph/Saki-gde-kupit-Kokain-09-09

  Беларусь Могилёв

  https://telegra.ph/Kupit-amfetamin-fen-poroh-Suss-09-09

  Равенна Италия

  https://telegra.ph/Kupit-a29-a-pvp-MDPV-Lisakovsk-09-11

  https://telegra.ph/MDMA-XTC-ehkstazi-besplatnye-proby-Myski-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Metadon-Danilovskij-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Lirika-Hammamet-Tunis-09-11

  https://telegra.ph/Songea-gde-kupit-SHISHKI-BOSHKI-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-skorost-sol-kristally-CHkalovsk-09-08

  Роттердам

  https://telegra.ph/Semyonov-gde-kupit-Boshki-SHishki-09-11

  https://telegra.ph/Kokain-besplatnye-proby-Dalyan-09-09

  https://telegra.ph/Bashkortostan-gde-kupit-narkotiki-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-SHISHKI-BOSHKI-Priehlbruse-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-SHISHKI-BOSHKI-Sanya-09-13

  https://telegra.ph/Kannabis-Marihuana-narkotik-Noyabrsk-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-A-PVP-Kristally-Blagoveshchensk-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-narkotiki-Nahodka-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-Geroin-Vyborg-09-12

  https://telegra.ph/Lirika-narkotik-Kopejsk-09-11

  https://telegra.ph/Loyan-kupit-Metadon-09-11

  https://telegra.ph/Rostov-na-Donu-gde-kupit-WAX-kartridzhi-09-09

  https://telegra.ph/Nyachang-kupit-Mefedron-Kristally-09-11

  https://telegra.ph/YUzhnyj-Goa-gde-kupit-Geroin-09-10

  https://telegra.ph/Tin-kupit-WAX-kartridzhi-09-11

 2. Москва Кузьминки

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-narkotiki-Kalutara-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-skorost-sol-kristally-Nerezinovaya-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-EHkstazi-MDMA-Stepancminda-09-12

  https://telegra.ph/Pusan-gde-kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Metamfetamin-Kursk-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-shishki-marihuana-weed-Muravlenko-09-08

  Иерусалим, Израиль

  https://telegra.ph/Gashish-Boshki-SHishki-narkotik-Barneapol-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Koks-Zvenigorod-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-Boshki-SHishki-Bora-Bora-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Metadon-Bergamo-09-11

  https://telegra.ph/Zyryanovsk-gde-kupit-Koks-09-12

  https://telegra.ph/Savyolki-gde-kupit-Mefedron-Kristally-09-10

  Гагарин

  https://telegra.ph/Mefedron-narkotik-Gonkong-Gonkong-09-10

  Индонезия

  https://telegra.ph/Mozhajsk-gde-kupit-amfetamin-fen-poroh-09-13

  https://telegra.ph/Mefedron-narkotik-Tirana-Albaniya-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-narkotiki-Kamensk-Uralskij-09-09

  https://telegra.ph/Belorechensk-gde-kupit-Kannabis-Marihuana-09-13

  https://telegra.ph/Pervouralsk-gde-kupit-WAX-kartridzhi-09-09

  https://telegra.ph/Furmanov-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-10

  Алтай

  https://telegra.ph/Kupit-Metadon-Pushkino-09-10

  https://telegra.ph/MDMA-narkotik-Ostrov-Kapri-09-09

  https://telegra.ph/MDMA-narkotik-Kurort-Sv-Vlasa-09-12

  https://telegra.ph/Mefedron-myau-4mmc-besplatnye-proby-Bali-Nusa-Dua-09-10

  https://telegra.ph/Sen-Malo-kupit-Metadon-09-12

  https://telegra.ph/MDMA-XTC-ehkstazi-besplatnye-proby-Tavda-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-A-PVP-Kristally-Santorini-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-AMFETAMIN-FEN-Udachnyj-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-A-PVP-Kristally-Kulebaki-09-12

  https://telegra.ph/Koks-besplatnye-proby-Cel-Am-Zee-09-08

  https://telegra.ph/Baa-Atoll-gde-kupit-Mef-Sk-09-12

  https://telegra.ph/Usharal-kupit-A-PVP-Kristally-09-13

  https://telegra.ph/Lirika-besplatnye-proby-TekelС–-09-08

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-narkotik-Krasnodar-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-a29-a-pvp-MDPV-Amerika-09-09

 3. Праслин

  https://telegra.ph/Kupit-MDMA-Kristally-Naryan-Mar-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-kokain-VHQ-HQ-MQ-Kerch-09-12

  https://telegra.ph/Urzhum-gde-kupit-Geroin-09-10

  https://telegra.ph/Skorost-sol-kristally-besplatnye-proby-Harabali-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-EHkstazi-MDMA-Kosta-Dorada-09-09

  https://telegra.ph/Zakamensk-kupit-shishki-marihuana-weed-09-10

  Вик Испания

  https://telegra.ph/Harbin-kupit-Metadon-09-12

  https://telegra.ph/Bahrejn-gde-kupit-Mefedron-Kristally-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mefedron-Kristally-Aglandziya-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-metadon-myod-myaso-Blaga-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-Ryazhsk-09-09

  https://telegra.ph/O-Karpatos-gde-kupit-Kannabis-Marihuana-09-10

  Габес

  https://telegra.ph/Mefedron-narkotik-Temirtau-09-09

  Велигама Шри-Ланка

  https://telegra.ph/Severnoe-Butovo-kupit-Metadon-09-12

  https://telegra.ph/WAX-kartridzhi-narkotik-Kapotnya-09-10

  https://telegra.ph/Kokain-narkotik-Linc-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Kokain-Nigeriya-09-08

  https://telegra.ph/Mdma-kupit-narkotik-Osinniki-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-skorost-sol-kristally-CHerviniya-09-13

  Сток-он-Трент

  https://telegra.ph/Magadan-gde-kupit-Lirika-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-Kokain-Medina-09-09

  https://telegra.ph/Lechche-Italiya-kupit-Marihuana-09-13

  https://telegra.ph/Geroin-hmuryj-fenatanil-besplatnye-proby-Kashin-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Lirika-Sim-09-12

  https://telegra.ph/Bujon-gde-kupit-Mefedron-Kristally-09-12

  https://telegra.ph/Mef-Sk-besplatnye-proby-Barbados-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-MDMA-XTC-ehkstazi-Narva-EHstoniya-09-09

  https://telegra.ph/Berdsk-gde-kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kannabis-Marihuana-Belaya-Kalitva-09-12

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-besplatnye-proby-Baran-09-11

  https://telegra.ph/Sudogda-kupit-Boshki-SHishki-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Lirika-Kyzkalesi-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Metamfetamin-Sent-EHten-09-09

  https://telegra.ph/CHistopol-gde-kupit-Mef-Sk-09-12

 4. Вологда

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Metamfetamin-Kurshevel-09-12

  https://telegra.ph/Bodrum-gde-kupit-Mef-Sk-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-shishki-marihuana-weed-Ivanteevka-09-10

  https://telegra.ph/MDMA-XTC-ehkstazi-besplatnye-proby-Nagatino-Sadovniki-09-13

  https://telegra.ph/Sabadel-gde-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-12

  https://telegra.ph/Koks-besplatnye-proby-Gurevsk-09-12

  Пальма Испания

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Kristally-Timashyovsk-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kokain-Baksan-09-09

  https://telegra.ph/Bern-gde-kupit-Kokain-09-13

  https://telegra.ph/Gashish-Boshki-SHishki-narkotik-Naro—Fominsk-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-Metamfetamin-Florenciya-09-12

  https://telegra.ph/EHkstazi-besplatnye-proby-Liski-09-13

  Порто-Черво Сардиния

  https://telegra.ph/Sent-Dzhulians-gde-kupit-Metamfetamin-09-10

  Бар Черногория

  https://telegra.ph/Mefedron-besplatnye-proby-Tyoplyj-Stan-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-metadon-myod-myaso-ZHukov-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-Geroin-Sudogda-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-a29-a-pvp-MDPV-Holmsk-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-amfetamin-fen-poroh-Ibica-09-09-2

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Boshki-SHishki-CHinkve-Terre-09-10

  Коптево

  https://telegra.ph/Fethie-gde-kupit-geroin-hmuryj-fenatanil-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-A-PVP-Kristally-Beslan-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-EHkstazi-MDMA-Suoyarvi-09-11-2

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-narkotik-Novokujbyshevsk-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-skorost-sol-kristally-Belorussiya-09-10

  https://telegra.ph/Evpatoriya-gde-kupit-EHkstazi-MDMA-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Gashish-Boshki-SHishki-Anadyr-09-11

  https://telegra.ph/Salehard-gde-kupit-MDMA-Kristally-09-13

  https://telegra.ph/Karintiya-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-MDMA-XTC-ehkstazi-Kemer-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-Bad-Valtersdorf-09-11

  https://telegra.ph/MDMA-Kristally-besplatnye-proby-Turinsk-09-13

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-narkotik-Gornyak-09-12

  https://telegra.ph/Lirika-narkotik-Rumyniya-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Kokain-Ankara-09-08

 5. Джардини-Наксос Италия

  https://telegra.ph/SHvejcariya-kupit-Metamfetamin-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-metadon-myod-myaso-Bambolim-09-08

  https://telegra.ph/Nizhnij-Novgorod-gde-kupit-Gashish-Boshki-SHishki-09-11

  https://telegra.ph/Mefedron-narkotik-EHgejskoe-poberezhe-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-Kokain-Mstislavl-09-12

  https://telegra.ph/Gashish-HASH-besplatnye-proby-Novokujbyshevsk-09-13

  Усолье-Сибирское

  https://telegra.ph/A29-a-pvp-MDPV-narkotik-Brazilia-Braziliya-09-08

  https://telegra.ph/Mefedron-besplatnye-proby-Brateevo-09-13

  https://telegra.ph/MDMA-Kristally-besplatnye-proby-Zadonsk-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Geroin-Budir-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-A-PVP-Kristally-Sinaya-09-08

  https://telegra.ph/Koggala-gde-kupit-Kokain-09-11

  Корфу

  https://telegra.ph/Stambul-gde-kupit-WAX-kartridzhi-09-13

  Австрия

  https://telegra.ph/Singapur-gde-kupit-Mefedron-Kristally-09-13

  https://telegra.ph/Labytnangi-kupit-shishki-marihuana-weed-09-13

  https://telegra.ph/Velikie-Luki-gde-kupit-Kokain-09-09

  https://telegra.ph/Sonnam-gde-kupit-Metadon-09-10

  https://telegra.ph/Lezh-kupit-AMFETAMIN-FEN-09-10

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-besplatnye-proby-Namyur-09-09

  Солнцево

  https://telegra.ph/Kupit-Geroin-Kartaly-09-11

  https://telegra.ph/Kutaisi-kupit-A-PVP-Kristally-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-SHISHKI-BOSHKI-Hanty-Mansijsk-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Geroin-Plovdiv-09-08

  https://telegra.ph/Vila-Nova-di-Gaya-gde-kupit-A-PVP-Kristally-09-12

  https://telegra.ph/A29-a-pvp-MDPV-narkotik-Tila-ehl-Ali-09-09

  https://telegra.ph/Narkotiki-kupit-Novosib-09-12

  https://telegra.ph/Turku-Finlyandiya-gde-kupit-Kannabis-Marihuana-09-09

  https://telegra.ph/Metamfetamin-narkotik-Barysh-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-kokain-VHQ-HQ-MQ-Karabulak-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Kristally-CHili-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-WAX-kartridzhi-Maunt-Laviniya-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Kristally-Ruzaevka-09-11

  https://telegra.ph/Sosenskij-gde-kupit-Geroin-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-MDMA-XTC-ehkstazi-Podgorica-09-11

 6. Сарыагаш

  https://telegra.ph/Novosibirskaya-kupit-Geroin-09-13

  https://telegra.ph/Zelenokumsk-gde-kupit-A-PVP-Kristally-09-10

  https://telegra.ph/A29-a-pvp-MDPV-narkotik-YAkimanka-09-12

  https://telegra.ph/Slima-gde-kupit-Gashish-Boshki-SHishki-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-amfetamin-fen-poroh-Malgobek-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-narkotiki-Bretan-09-12

  Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика)

  https://telegra.ph/Kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-Otradnoe-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-CHertanovo-Severnoe-09-10

  https://telegra.ph/MDMA-narkotik-Nevel-09-09

  https://telegra.ph/Gashish-HASH-besplatnye-proby-Gremyachinsk-09-13

  https://telegra.ph/Koks-besplatnye-proby-Harabali-09-12

  https://telegra.ph/Kokain-narkotik-Zvenigovo-09-11

  Шахунья

  https://telegra.ph/YUryuzan-kupit-metadon-myod-myaso-09-08

  Тында

  https://telegra.ph/Ishim-gde-kupit-Metadon-09-11

  https://telegra.ph/Verhnij-Ufalej-gde-kupit-amfetamin-fen-poroh-09-09

  https://telegra.ph/Lirika-narkotik-Belgiya-09-08

  https://telegra.ph/Kokshetau-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-08

  https://telegra.ph/YUzhno-Suhokumsk-kupit-Kokain-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Lirika-Francuzskaya-Polineziya-09-13

  Москва Южное Тушино

  https://telegra.ph/Novyj-Urengoj-gde-kupit-EHkstazi-MDMA-09-09

  https://telegra.ph/Kannabis-Marihuana-narkotik-Antalya-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-amfetamin-fen-poroh-ZHirnovsk-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Skorost-Sk-Alfa-PVP-OAE-SHardzha-09-11

  https://telegra.ph/Geroin-besplatnye-proby-YAngiyul-09-09

  https://telegra.ph/Slima-kupit-WAX-kartridzhi-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-a29-a-pvp-MDPV-Belgrad-09-10

  https://telegra.ph/Marihuana-besplatnye-proby-Senaki-09-13

  https://telegra.ph/Gashish-HASH-besplatnye-proby-Rostov-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-MDMA-Kristally-Rechica-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-gashish-HASH-Kamyshlov-09-10

  https://telegra.ph/Ivanovskoe-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-11

  https://telegra.ph/Mefedron-besplatnye-proby-Drezden-09-09

  https://telegra.ph/Metamfetamin-narkotik-Bilbao-09-11

  https://telegra.ph/Ozyory-kupit-Koks-09-09

 7. Бахчисарай

  https://telegra.ph/Kannabis-Marihuana-narkotik-Mavrikij-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-a29-a-pvp-MDPV-Taganrog-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Skorost-Sk-Alfa-PVP-Korenovsk-09-08

  https://telegra.ph/Mefedron-besplatnye-proby-Vyborg-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Koks-Stokgolm-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-AMFETAMIN-FEN-Borisoglebsk-09-10

  Св.Стефан, Черногория

  https://telegra.ph/Bukoba-gde-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-09

  https://telegra.ph/Vejyorban-kupit-amfetamin-fen-poroh-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-skorost-sol-kristally-Lensk-09-09

  https://telegra.ph/Dubaj-gde-kupit-gashish-HASH-09-10

  https://telegra.ph/Koks-narkotik-SHarvar-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-shishki-marihuana-weed-Valletta-09-09

  Аэропорт

  https://telegra.ph/TemС–r-kupit-Mefedron-09-13

  Москва Зеленоградский округ

  https://telegra.ph/Korenovsk-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-11

  https://telegra.ph/Lukoyanov-gde-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-12

  https://telegra.ph/Gashish-Boshki-SHishki-narkotik-Ostrava-09-09

  https://telegra.ph/Sejshely-kupit-Mefedron-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Sankt-Moric-09-10

  https://telegra.ph/Kulebaki-gde-kupit-amfetamin-fen-poroh-09-12

  Зренянин, Сербия

  https://telegra.ph/Kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-EHlbasan-09-11

  https://telegra.ph/A-PVP-Kristally-besplatnye-proby-Kondopoga-09-09

  https://telegra.ph/Geroin-hmuryj-fenatanil-besplatnye-proby-Mozdok-09-09

  https://telegra.ph/AMFETAMIN-FEN-besplatnye-proby-Bazel-09-12

  https://telegra.ph/Volos-kupit-a29-a-pvp-MDPV-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-MDMA-XTC-ehkstazi-Kokand-09-09

  https://telegra.ph/Zestafoni-gde-kupit-Mefedron-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-WAX-kartridzhi-Barnaul-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Koks-Pionerskij-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-Metamfetamin-Makedoniya-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Hiva-09-09

  https://telegra.ph/Bali-Tabanan-gde-kupit-a29-a-pvp-MDPV-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-Kokain-Taldom-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-kokain-VHQ-HQ-MQ-Neryungri-09-10

  https://telegra.ph/Askona-gde-kupit-Lirika-09-09

 8. Искитим

  https://telegra.ph/Taganskij-gde-kupit-shishki-marihuana-weed-09-11

  https://telegra.ph/Geroin-besplatnye-proby-Novorossijsk-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kannabis-Marihuana-Smolensk-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Tulun-09-10

  https://telegra.ph/Zakladki-EHkstazi-Novoaltajsk-09-13

  https://telegra.ph/Karlovy-Vary-kupit-MDMA-Kristally-09-12

  Первоуральск

  https://telegra.ph/Birmingem-gde-kupit-MDMA-Kristally-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Boshki-SHishki-Vladikavkaz-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mef-Sk-Gavana-09-12

  https://telegra.ph/EHkstazi-MDMA-narkotik-Lipeck-09-08

  https://telegra.ph/Koks-besplatnye-proby-Abdulino-09-09

  https://telegra.ph/Varenikovskaya-kupit-Kokain-09-13

  Холмская

  https://telegra.ph/Moldova-kupit-gashish-HASH-09-11

  Льгов

  https://telegra.ph/Kupit-Kannabis-Marihuana-Satpaev-09-08

  https://telegra.ph/Lisakov-gde-kupit-MDMA-XTC-ehkstazi-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-mefedron-myau-4mmc-o-Hios-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Koks-Oren-09-12

  https://telegra.ph/Desnogorsk-gde-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-EHkstazi-MDMA-Porhov-09-08

  Мичуринск

  https://telegra.ph/Kupit-Metadon-Losino-Petrovskij-09-11

  https://telegra.ph/EHkstazi-besplatnye-proby-Alp-dYUehz-09-09

  https://telegra.ph/Protaras-kupit-amfetamin-fen-poroh-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-skorost-sol-kristally-Alatyr-09-12

  https://telegra.ph/Mef-Sk-narkotik-Povorino-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-EHkstazi-MDMA-Volgorechensk-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-SHISHKI-BOSHKI-SHarvar-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-MDMA-Kristally-Lomonosov-09-13

  https://telegra.ph/Ochakovo-Matveevskoe-kupit-Mefedron-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-metadon-myod-myaso-Rudnya-09-10

  https://telegra.ph/Sulak-Syur-Mer-kupit-Mefedron-09-09

  https://telegra.ph/Kamensk-Uralskij-gde-kupit-Metadon-09-09

  https://telegra.ph/A29-a-pvp-MDPV-narkotik-Kopejsk-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-Geroin-Volosovo-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-CHa-Am-09-10

 9. Актюбинская область

  https://telegra.ph/Kupit-A-PVP-Kristally-Venesuehla-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-Bansko-09-11

  https://telegra.ph/Dovil-gde-kupit-Boshki-SHishki-09-13

  https://telegra.ph/Metamfetamin-narkotik-Plavsk-09-12

  https://telegra.ph/Lozanna-gde-kupit-narkotiki-09-10

  https://telegra.ph/WAX-kartridzhi-narkotik-Serpuhov-09-13

  Сенаки

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-kokain-VHQ-HQ-MQ-Turciya-Stambul-09-11

  https://telegra.ph/MDMA-Kristally-besplatnye-proby-Kuopio-09-10

  https://telegra.ph/Skope-Makedoniya-gde-kupit-Mefedron-Kristally-09-10

  https://telegra.ph/MDMA-XTC-ehkstazi-besplatnye-proby-Svetogorsk-09-12

  https://telegra.ph/Kokain-besplatnye-proby-Temryuk-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mef-Sk-Prospekt-Vernadskogo-09-13

  Вильнюс (Литва)

  https://telegra.ph/Marihuana-besplatnye-proby-Rajchihinsk-09-11

  Стокгольм, Швеция

  https://telegra.ph/Kaspi-gde-kupit-Mefedron-Kristally-09-10

  https://telegra.ph/Indoneziya-kupit-gashish-HASH-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Skorost-Sk-Alfa-PVP-Kazalinsk-09-13

  https://telegra.ph/Prishtina-kupit-Metadon-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-amfetamin-fen-poroh-Achinsk-09-10

  https://telegra.ph/Fudzhejra-kupit-Mef-Sk-09-12

  Пугачёв

  https://telegra.ph/Ochyor-gde-kupit-Metamfetamin-09-13

  https://telegra.ph/EHkstazi-MDMA-narkotik-Marmaris-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-WAX-kartridzhi-Vyhino-ZHulebino-09-11

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-narkotik-Topki-09-09

  https://telegra.ph/AMFETAMIN-FEN-besplatnye-proby-Kulsary-09-11

  https://telegra.ph/MDMA-XTC-ehkstazi-besplatnye-proby-ZHetС–saj-09-13

  https://telegra.ph/EHkstazi-MDMA-narkotik-Vyksa-09-12

  https://telegra.ph/Mef-Sk-narkotik-Gorno-Altajsk-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Kristally-Benoni-09-11

  https://telegra.ph/Koks-besplatnye-proby-Sergeevka-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-MDMA-Kristally-YUrga-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-MDMA-XTC-ehkstazi-Protvino-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-a29-a-pvp-MDPV-Bezheck-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-SHISHKI-BOSHKI-Lgov-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mefedron-Ahtyrskaya-09-12

 10. Альгеро Италия

  https://telegra.ph/Kokain-besplatnye-proby-Mytishchi-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Lirika-Kolpashevo-09-09

  https://telegra.ph/Gashish-Boshki-SHishki-narkotik-Nikaragua-09-12

  https://telegra.ph/Makedoniya-kupit-WAX-kartridzhi-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kannabis-Marihuana-Brashov-09-08

  https://telegra.ph/Dubovka-gde-kupit-skorost-sol-kristally-09-08

  ОАЭ

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-metadon-myod-myaso-Monino-09-09

  https://telegra.ph/Raduzhnyj-gde-kupit-Mefedron-09-10

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-narkotik-Pervouralsk-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-Gashish-Boshki-SHishki-Ulyanovsk-09-09

  https://telegra.ph/Marsel-kupit-skorost-sol-kristally-09-09

  https://telegra.ph/Metadon-besplatnye-proby-Sosnovyj-Bor-09-12

  Энкамп

  https://telegra.ph/Kupit-a29-a-pvp-MDPV-Kaltan-09-12

  Курская область

  https://telegra.ph/Kupit-A-PVP-Kristally-Usharal-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-shishki-marihuana-weed-Vyazemskij-09-12

  https://telegra.ph/Mef-Sk-besplatnye-proby-Kuusamo-09-09

  https://telegra.ph/Lirika-narkotik-Svetogorsk-09-12

  https://telegra.ph/EHkstazi-MDMA-narkotik-Joburg-09-10

  https://telegra.ph/Myunhen-gde-kupit-amfetamin-fen-poroh-09-13

  Шкодер

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-geroin-hmuryj-fenatanil-Severnyj-Male-Atoll-09-10

  https://telegra.ph/Kui-Non-kupit-Kokain-09-10

  https://telegra.ph/YUzhnyj-Male-Atoll-kupit-Lirika-09-08

  https://telegra.ph/Mef-Sk-narkotik-Inchhon-09-08

  https://telegra.ph/Kareli-kupit-Boshki-SHishki-09-12

  https://telegra.ph/Gubaha-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-08

  https://telegra.ph/Kokain-besplatnye-proby-Saki-09-13

  https://telegra.ph/Mefedron-myau-4mmc-besplatnye-proby-Pattajya-Tajland-09-09

  https://telegra.ph/Geroin-hmuryj-fenatanil-besplatnye-proby-SHatura-09-09

  https://telegra.ph/AMFETAMIN-FEN-narkotik-Dubovka-09-09

  https://telegra.ph/Metadon-besplatnye-proby-Bogotol-09-09-2

  https://telegra.ph/Vani-gde-kupit-Metadon-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mef-Sk-Mestia-09-13

  https://telegra.ph/Andamanskie-ostrova-kupit-narkotiki-09-10

  https://telegra.ph/Mef-Sk-besplatnye-proby-Vadduva-09-08

 11. Гремячинск

  https://telegra.ph/Matushkino-gde-kupit-Kannabis-Marihuana-09-12

  https://telegra.ph/A-PVP-Kristally-besplatnye-proby-Mcensk-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-gashish-HASH-Andamanskie-ostrova-09-08

  https://telegra.ph/Metadon-besplatnye-proby-Bejrut-09-11

  https://telegra.ph/Kozmodemyansk-gde-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-09

  https://telegra.ph/Sevilya-kupit-Lirika-09-08

  Вологодская область

  https://telegra.ph/Kupit-shishki-marihuana-weed-Genuya-09-09

  https://telegra.ph/Gatchina-kupit-Metamfetamin-09-09

  https://telegra.ph/Asino-kupit-Boshki-SHishki-09-11

  https://telegra.ph/Novovoronezh-kupit-A-PVP-Kristally-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-SHISHKI-BOSHKI-Hajnan-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Geroin-EHskaldes-09-10

  Фуншал Португалия

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-metadon-myod-myaso-Vilnyus-09-09

  Ваддува

  https://telegra.ph/O-Tasos-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-11

  https://telegra.ph/Hoshimin-kupit-a29-a-pvp-MDPV-09-09

  https://telegra.ph/Sluck-kupit-Mefedron-Kristally-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-mefedron-myau-4mmc-Bujon-09-12

  https://telegra.ph/Neftekamsk-gde-kupit-geroin-hmuryj-fenatanil-09-12

  https://telegra.ph/Bukoba-gde-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-09

  Норвегия

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Boshki-SHishki-Mecovo-09-13

  https://telegra.ph/Sassari-kupit-EHkstazi-MDMA-09-08

  https://telegra.ph/Kovylkino-gde-kupit-narkotiki-09-09

  https://telegra.ph/Klermon-Ferran-gde-kupit-Gashish-Boshki-SHishki-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-metadon-myod-myaso-Hajligenblyut-09-09

  https://telegra.ph/Geroin-hmuryj-fenatanil-besplatnye-proby-Fodzha-09-13

  https://telegra.ph/Metamfetamin-besplatnye-proby-Adana-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kokain-Alzhir-09-13

  https://telegra.ph/Syktyvkar-gde-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-SHISHKI-BOSHKI-Arbat-09-12

  https://telegra.ph/Koks-narkotik-Holmsk-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Gashish-Boshki-SHishki-SHumiha-09-10

  https://telegra.ph/Pechatniki-gde-kupit-Mefedron-Kristally-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-skorost-sol-kristally-Mytishchi-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Mef-Sk-Mahachkala-09-09

 12. Hey just wanted to give you a brief heads up
  and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

  Feel free to surf to my homepage; Contention

 13. Тангалле Шри-Ланка

  https://telegra.ph/Kupit-WAX-kartridzhi-Tver-09-09

  https://telegra.ph/Barnaul-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-12

  https://telegra.ph/O-SvAnny-Sejshely-kupit-Mef-Sk-09-10

  https://telegra.ph/Vladimir-kupit-MDMA-Kristally-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mefedron-Safaga-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-Zaalbah-Hinterglemm-09-10

  Коми

  https://telegra.ph/Kupit-Geroin-Balahna-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-Mehiko-09-10

  https://telegra.ph/Nikolaevsk-na-Amure-gde-kupit-narkotiki-09-11

  https://telegra.ph/Rejms-gde-kupit-narkotiki-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-WAX-kartridzhi-Svirsk-09-09

  https://telegra.ph/Metrogorodok-gde-kupit-amfetamin-fen-poroh-09-10

  Стокгольм, Швеция

  https://telegra.ph/Uvarovo-kupit-Metamfetamin-09-08

  Альп-д’Юэз

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Koks-Ras-al-Hajma-09-09

  https://telegra.ph/MDMA-XTC-ehkstazi-besplatnye-proby-Simferopol-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Lirika-Thanhoa-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Mefedron-Kristally-Koyan-09-11

  https://telegra.ph/Korinf-kupit-Gashish-Boshki-SHishki-09-11

  https://telegra.ph/Metamfetamin-narkotik-Tajga-09-13

  Уверо-Альто

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kokain-Benoni-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-MDMA-Kristally-Sozopol-09-09

  https://telegra.ph/Lejpcig-gde-kupit-Mefedron-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-Koks-Najrobi-09-12

  https://telegra.ph/Mef-Sk-narkotik-Vytegra-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-skorost-sol-kristally-Kirov-09-10

  https://telegra.ph/Kokain-besplatnye-proby-Arsk-09-10

  https://telegra.ph/Mefedron-myau-4mmc-besplatnye-proby-Moshi-09-10

  https://telegra.ph/YAkutsk-gde-kupit-gashish-HASH-09-11

  https://telegra.ph/Moshi-kupit-Kokain-09-10

  https://telegra.ph/Ridder-kupit-Metamfetamin-09-12

  https://telegra.ph/Santa-Lusiya-kupit-Kannabis-Marihuana-09-12

  https://telegra.ph/Kirs-gde-kupit-a29-a-pvp-MDPV-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kokain-Svetlogorsk-09-11

  https://telegra.ph/MDMA-Kristally-besplatnye-proby-Beryoza-09-10

 14. Top 10 Customer Support Outsourcing Companies in 2023
  | Helpware
  Outsourcing customer support is a great way to provide affordable but reliable service to your clients.
  Whether for voice or non-voice applications, there are plenty
  of excellent customer support…
  Written by Dana Mahoney
  Sunday, Jan 22
  Table of Contents
  Outsourcing customer support is a great way to provide affordable but reliable service to your clients.
  Whether for voice or non-voice applications, there are plenty of excellent
  customer support outsourcing companies that fit every requirement.

  But then again, why even think about outsourcing?
  Isn’t local talent good enough to provide
  the service needed by a company’s customers? Plus, wouldn’t it
  be a disservice to customers if a company farms out its frontline operations to contractors?

  What Is Customer Support Outsourcing?

  By now, the best customer service companies should know the
  value of customer support and why it’s an essential cog in an organization. Like sales and marketing, customer service should already be in play during a company’s first day, as
  they are the group that comes into direct contact with clients.

  The main goal of customer support is to keep customers happy by attending to
  their needs and responding to their questions. However, it’s also a way to instill loyalty and generate additional sales.
  To do so, an outsourcing company must have its support team available whenever the customer needs it.
  Outsourcing customer support allows companies to maintain an around-the-clock
  service team managed by industry veterans and experts.
  Advantages of Customer Support Outsourcing
  Admittedly, not all company startups have leaders who are experts in every facet of their operations.

  Given their many responsibilities, many startup founders accept that
  they can’t do everything themselves. Non-core competencies such as customer service can benefit from outsourcing.

  Turning the service over to competent experts lets companies benefit from a bigger source
  of talent from all over the world. At the same time, companies that
  outsource customer support enjoy reduced payroll without sacrificing service quality.
  Other benefits of outsourcing include:
  More Opportunities to Grow the Business
  By assigning customer support to expert outsourcing service providers,
  leaders can instead turn to scaling the business. Overseeing the day-to-day operations
  can already take much of management’s time, and customer support is equally demanding.
  To help executives focus on the big picture, they’ll need to partner with the best
  service companies that know what they’re doing.

  Enhance Customer Experience
  Given the opportunity to communicate and interact with customer service, many customers will express their satisfaction in getting their voices heard.
  If customer service companies and their team address customers’ issues
  in a satisfactory way, they’re more than likely to remain customers.

  A pleasant customer experience will almost always lead to
  longer retention and a significantly higher customer lifetime value (CLV).
  This isn’t to say a stellar customer experience is only possible through outsourcing.

  Rather, the chances of improving customer satisfaction come with a continuous and consistent level of service.
  Providing a highly specialized, dedicated team of professionals from day one
  is a great way to achieve this quickly.
  Top 10 Customer Support Outsourcing Companies

  We’ve narrowed down the list of companies with
  great customer service to the top 10 most prominent ones in 2022.
  We’ll also provide a brief description and highlight the
  main strong points of each outsourcing company.
  1. Helpware

  Helpware started in 2015 with the initial goal of providing support to
  startup companies. Over the years, the company has grown big
  and is confident enough to provide both enterprise and small business customer service outsourcing solutions.

  Providing back office, technical, and customer support, Helpware specializes in assisting companies in various support areas.
  This includes Omnichannel Customer Support, Technical & IT Support, Content Moderation, CX Consulting Services, Back Office Support, Data Labeling, Digital Marketing Solutions,
  and Cyber Security. The company provides only dedicated agents, in-house training, and equipment to help its clients boost their productivity from
  day one. Now it’s one of the top customer service companies in the US
  and European markets with numerous awards and positive reviews from satisfied clients on Clutch and
  other reputable platforms. Helpware’s people-focused culture seems very
  attractive to businesses sharing the same philosophy.

  Pros:
  Shows outstanding flexibility when providing for clients’ specific needs.

  This means its support can scale along with your company’s growth.

  Offers turn-key solutions, so you don’t have to look
  for either option separately.
  Helpware’s focused on developing its people and their skills and it pays off handsomely, especially in customer support
  outsourcing contracts. Some global brands are happy to have their
  customer support outsourced to Helpware.
  2. Sykes

  U.S.-based Sykes is one of the pioneers of the BPO industry.

  Established in 1995, the company trailblazed its way to the top and was
  one of the first BPOs to open multiple locations.
  In 2021, the Sitel Group acquired Sykes to widen its reach and increase
  its capacity.
  Sykes is one of the top 10 service companies
  and leading service providers of demand generation and customer engagement services, with clients
  included in the top 2000 companies worldwide.
  At the core of Sykes’ business are its staple services: outsourcing,
  customer experience, service to sales, digital transformation,
  and brand extension.
  Pros:
  Sykes maintains a pool of service agents from its clients’ home countries.

  The company is well-versed in matters concerning data privacy.

  Specifically, Sykes follows various privacy guidelines, including
  HIPAA compliance and Payment Card Industry (PCI) data security
  certification.

  3. Ascensos

  Founded in 2013 in the UK, Ascensos is one of those outsourced
  customer service companies that wanted to change the customer experience
  by applying a personal touch to customer care. The company
  is now Europe’s number-one customer support outsourcing company, providing
  bespoke customer experience solutions to clients around the world.
  In addition, its contact center operation locations include the UK, Romania, Turkey, and South Africa.

  Pros:
  Ascensos is more nearshore than an offshore support center, so location and time
  zone differences aren’t as pronounced as operations in Asia and South America.

  Companies that outsource customer service to Ascensos value the fact
  that it supports diversity and inclusivity
  among staff while focusing on promoting happiness as a key asset among its workforce.

  Although there aren’t any published pricing rates, instead, Ascensos will individually respond to requests for quotes, the prices of this outsourcing customer
  service company are more than affordable.
  4. Teleperformance

  With more than 40 years of experience in the BPO industry,
  Teleperformance is an established leader in solution design, business optimization strategies, and front-office customer support.
  It also offers back-office services such as finance and accounting, collections,
  and technical support.
  Pros:
  Teleperformance is a truly global service provider.

  It operates in 80 countries and employs more than 330,000 agents speaking over 265 languages and deservedly belongs to
  a league of good customer service companies. You won’t find it difficult to get support in the language
  and location you require.
  Clients also appreciate the company’s expertise in providing omnichannel solutions.

  5. VXI

  VXI Global Solutions is one of those outsourcing agencies that offer customer care and
  customer experience (CX) solutions to some of today’s major global brands.
  In addition, the company offers contact center and BPO services,
  omnichannel and multilingual support, software development, CX innovation, quality assurance (QA),
  and infrastructure outsourcing. VXI employs more than 35,000 workers in 43
  countries throughout North America, Asia, Europe, and
  the Caribbean.
  The company also prides itself on its ability to help clients resolve
  major CX and employee experience (EX) pain points and take their customer service systems to the next level.
  Like any modern BPO, VXI employs omnichannel support services to enhance communication coverage for clients.
  Also, VXI provides additional analytics and insights generation services so clients can learn as they go.

  Pros:
  High CX expertise leads to enhanced customer and employee
  experience.
  VXI displays an uncanny ability to scale up or down to fit its
  client’s capabilities.
  6. InfluX

  In its quest to build the world’s first remote-only CX team,
  InfluX managed to recruit employees from more than 120 cities worldwide.
  This strategy also lets them provide 24-hour customer
  support outsourcing solutions within the client’s time zone.
  In addition, InfluX creates specialized customer
  experiences that reflect the client’s vision, voice, and values.

  Pros:
  Less dependence on automation and more on human interaction make for a better
  customer experience.
  Having employees in every time zone solves the common offshore problem of mismatched
  time schedules between clients and outsourcing companies.

  Pay-as-go pricing may be attractive to some clients who prefer flexible packages.

  7. Skycom

  Skycom is also on the list of nearshore outsourcing companies that specialize in multi-continent
  support services. The company employs native English contact center agents with experience in multiple industries.
  Skycom also offers a full range of services, including business process outsourcing,
  telemarketing and sales, customer support,
  and healthcare. With more than 15 years of experience,
  Skycom also employs over 2,000 workers assigned to 35 clients in five countries.

  Pros:
  Nearshore operations mean fewer problems dealing with
  time zone and distance differences.
  Skycom covers a wide range of industries, including healthcare, travel, utilities, IT, finance, retail,
  and telecommunications.
  8. Integra

  Integra’s differentiator is its focus on training its workforce in customer psychology.
  This means company-provided support agents are more sensitive
  in detecting changes in the customer’s voice or tone. As a result, they can respond
  to these changes to defuse any tension and lead the
  customer into a more positive mindset. Starting with four employees in 2004, Integra currently employs more than 1,400 workers stationed across four countries.
  It handles customer service duties over the phone, email, live
  chat, or social media.
  Pros:
  Integra offers some of the most cost-effective solutions in the industry.

  Sales psychology is also an incredible asset to have if
  you work in a customer support outsourcing company.
  9. Telus

  Telus International is one of the world’s leading digital CX innovators.
  In particular, it designs and produces next-generation digital solutions for brands all over the world.
  This is one of the Canadian top IT outsourcing companies that provide IT services and multilingual customer service to industries such as technology, media,
  communications, eCommerce, financial technology, travel, hospitality, automotive,
  healthcare, and games.
  Pros:
  Telus International is a premium multilingual contact center.
  It is one of those IT support outsourcing companies that offer top-tier customer support services in various countries and more
  than 50 languages.
  Telus is famous among IT services outsourcing companies for organizing an annual charitable initiative called “Telus Days of Giving.” In particular, the company taps 225,000
  volunteers from its offices to complete various service projects
  across its many host countries.
  10. Arise

  Arise is a 25-year-old United States-based company that specializes in providing support
  outsourcing services across the USA. It employs more than 60,000
  remote agents in the U.S., Canada, and the United Kingdom.
  Unlike a traditional BPO, Arise utilizes a network of service partners to
  provide the needed customer service experiences. In addition, the Arise Platform helps companies lower expenses.
  As a result, Arise clients report an average 25% reduction in contact center service total
  costs, which is why clients want to outsource customer
  service small business really needs.
  Pros:
  Arise deploys a tiered security approach
  in its communications with clients. This ensures they preserve the confidentiality of
  documents or files sent over. It also means Arise conforms
  to widely accepted data privacy regulations such as HIPAA,
  CCPA, and others.
  Arise also focuses its employment on local talent, hiring residents of the U.S., UK, and Canada.
  This means stable employment for the company and an easier
  method of hiring or replacing staff members.
  Choose the Best Outsourcing Companies That Fit Your Needs
  Deciding which outsourcing providers to contact for your customer support outsourcing needs?
  Perform the necessary research before settling on your choice.
  For instance, some customer service outsource companies
  on our list might command a pricing structure higher
  than what your budget holds.
  In addition, consider your company’s specific
  requirements and areas for improvement. Do you need a customer support team focused on CX?
  Or, do you prefer having sales psychology-trained outbound callers who can close deals?

  Finally, does the appeal of higher-cost nearshoring resonate better than offshore talents a few
  time zones away?
  No one-size-fits-all solution exists when it comes to customer
  support outsourcing. However, if you want a highly flexible and secure customer service solution that utilizes
  modern technology throughout the various stages, try the best companies for customer service.
  These largest outsourcing companies not only supply the best talent, but also the best
  equipment and training to prepare them.

 15. Алассио Италия

  https://telegra.ph/WAX-kartridzhi-besplatnye-proby-Grindavik-09-09

  https://telegra.ph/Mefedron-myau-4mmc-besplatnye-proby-Udachnyj-09-09

  https://telegra.ph/Rudnyj-kupit-Metadon-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-a29-a-pvp-MDPV-Dzerzhinsk-09-08

  https://telegra.ph/AMFETAMIN-FEN-narkotik-Partizansk-09-11

  https://telegra.ph/Danang-gde-kupit-Lirika-09-12

  Пальма Испания

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-MDMA-Kristally-Konakovo-09-10

  https://telegra.ph/Ostrov-Iskya-kupit-shishki-marihuana-weed-09-08

  https://telegra.ph/Safonovo-gde-kupit-EHkstazi-MDMA-09-09

  https://telegra.ph/SHebekino-kupit-EHkstazi-MDMA-09-11-2

  https://telegra.ph/Poti-gde-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-metadon-myod-myaso-Kamyzyak-09-09

  Абинск

  https://telegra.ph/Novokuzneck-gde-kupit-AMFETAMIN-FEN-09-12

  Цаленджиха

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-shishki-marihuana-weed-Pokrovsk-09-12

  https://telegra.ph/Mef-Sk-besplatnye-proby-Verhneuralsk-09-12

  https://telegra.ph/Geroin-besplatnye-proby-Sasovo-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-A-PVP-Kristally-Zlatoglavaya-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-Skorost-Sk-Alfa-PVP-Glazov-09-12

  https://telegra.ph/AMFETAMIN-FEN-besplatnye-proby-Davlekanovo-09-12

  Дербент

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-AMFETAMIN-FEN-Kolombo-09-11

  https://telegra.ph/Ivdel-kupit-A-PVP-Kristally-09-12

  https://telegra.ph/Skorost-sol-kristally-besplatnye-proby-Primorsko-Ahtarsk-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mefedron-Semej-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-gashish-HASH-Bratsk-09-09

  https://telegra.ph/Mef-Sk-besplatnye-proby-Sasovo-09-12

  https://telegra.ph/EHkibastuz-kupit-Kokain-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-MDMA-XTC-ehkstazi-Akapulko-09-10

  https://telegra.ph/A29-a-pvp-MDPV-narkotik-Joshkar-Ola-09-13

  https://telegra.ph/San-Siti-kupit-shishki-marihuana-weed-09-12

  https://telegra.ph/Achinsk-gde-kupit-mefedron-myau-4mmc-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-gashish-HASH-Zarajsk-09-09

  https://telegra.ph/Lez-Ark-kupit-kokain-VHQ-HQ-MQ-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-Lirika-EHlektrogorsk-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-MDMA-Kristally-Karabanovo-09-12

 16. Онлайн мерчендайз символики и одежды музыканта OG BUDA, где можно оформить заказ на футболка ог буда с доставкой до квартиры в России по лучшей цене

 17. Вильнюс Литва

  https://telegra.ph/Prishtina-kupit-narkotiki-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Kannabis-Marihuana-Aksu-09-11

  https://telegra.ph/Turciya-Ankara-gde-kupit-Kannabis-Marihuana-09-11

  https://telegra.ph/Kokain-besplatnye-proby-Ravda-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-Metamfetamin-Kazilamihunda-09-12

  https://telegra.ph/Maldivskie-ostrova-gde-kupit-geroin-hmuryj-fenatanil-09-12

  Гавана Куба

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-narkotik-Kajo-Gilermo-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-metadon-myod-myaso-Novocherkassk-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-Koks-Severouralsk-09-11

  https://telegra.ph/Bangalor-gde-kupit-skorost-sol-kristally-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-Metamfetamin-Uvarovo-09-10

  https://telegra.ph/Serdobsk-kupit-Metamfetamin-09-12

  Хевиз Венгрия

  https://telegra.ph/Ishimbaj-gde-kupit-Koks-09-08

  Копейск

  https://telegra.ph/MDMA-XTC-ehkstazi-besplatnye-proby-Kuzneck-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-metadon-myod-myaso-Phuket-09-10

  https://telegra.ph/Vagator-kupit-Metadon-09-11

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-mefedron-myau-4mmc-Samara-09-10

  https://telegra.ph/Serebryansk-gde-kupit-A-PVP-Kristally-09-10

  https://telegra.ph/Metadon-besplatnye-proby-OAE-Adzhman-09-08

  Даниловский район

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Kokain-Ramenki-09-12

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Koks-Trento-09-08

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mefedron-Milan-09-10

  https://telegra.ph/Tyumen-kupit-a29-a-pvp-MDPV-09-11

  https://telegra.ph/Mefedron-besplatnye-proby-Novoaltajsk-09-09

  https://telegra.ph/Znamensk-kupit-Mef-Sk-09-09

  https://telegra.ph/Novovoronezh-gde-kupit-SHISHKI-BOSHKI-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-Mefedron-Kristally-Toropec-09-12

  https://telegra.ph/AMFETAMIN-FEN-narkotik-Sloveniya-09-13

  https://telegra.ph/Kupit-Boshki-SHishki-Tetri-Ckaro-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-a29-a-pvp-MDPV-Sertolovo-09-10

  https://telegra.ph/Kupit-Lirika-Irbit-09-09

  https://telegra.ph/Kupit-zakladku-metadon-myod-myaso-Pattajya-Tajland-09-12

  https://telegra.ph/Boshki-SHishki-narkotik-Sibaj-09-11

  https://telegra.ph/CHertanovo-Centralnoe-kupit-Lirika-09-08

 18. промокод на скидку в ламоде https://socalireefer.com/forum/showthread.php?tid=990359 анализ индексации сайта https://www.professionistidelsuono.net/forums/member.php?action=profile&uid=89279 купоны вайлдберриз скидка на любой заказ http://forum.sofiawars.com/viewtopic.php?f=24&t=433917 самостоятельный прогон сайта http://nutritionpersonalized.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=528

  озон промокод на скидку http://flowerwheel.synology.me/dokuwiki/doku.php?id=Should_apply_risk-round_in_slot_machines_at_Mostbet прогон сайта это что что такое прогон на сайте http://wiki.gewex.org/index.php?title=бесплатные_знакомства_РІ_иркутске прогон сайта социальным закладкам бесплатно http://www.sicilianodentro.it/forum/members/130811.html?s=14533b00c5490dd0485c7b63b120cada

  мореон промокод на скидку индексация страниц http://kidsnighttonight.com:/forums/member.php?action=profile&uid=266848 гилмон купоны скидки https://myspace.com/rabofree бонусы купоны скидки

  аэрофлот купоны на скидку https://vse-ekonomim.ru/author/hdrezka1605/ программа прогонов по сайтам http://193.16.101.6/index.php?title=готовые_грядки_для_дачи_интернет_магазине_на_1с-Битрикс как работает индексация сайта http://forum.d-dub.com/member.php?879565-Carrolshasy где заказать прогон сайта по каталогам http://www.fiammeblu.it/profile.php?uid=17635

  скидка в эльдорадо промокод 2022 купон на скидку вкусвилл купоны вайлдберриз скидка на любой заказ http://zaglebiak.reklamypixel.pl/bookmakers-ranking/ прогон сайта статья

  промокод на скидку али программа прогон сайта узнать индексацию сайта https://berlin-eurologistik.de/forum/member.php?action=profile&uid=14675 бездепозитные бонусы с выводом денег

  бездепозитные бонусы игровые база сайтов для прогона индексирование страниц поиска http://www.nurotaxtb.uz/user/Chestergar/ программа для прогона сайта каталогах

  продвижение сайта статьями бесплатно http://www.chockfullonuts.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=magazin.orgsoft.ru/forum/user/52975/ прогон сайта на досках объявлений http://skyland.ru/bitrix/rk.php?goto=http://bsbi.co.uk/Trusted-only-people/memberlist.php?mode=viewprofile&u=43876 биглион саратов купоны на скидку http://irsmusic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sovetonk.ru/forum/user/129745/ прогон сайта каталогам бесплатно http://arh.comreestr.com/bitrix/click.php?goto=http://uilfplnovara.it/modules.php?name=Journal&file=display&jid=28612

  http://birduma.ru/club/user/30142/ http://specialacel.hu/component/community/classyending40/profile

  прогон по сайтам 2014 прогон по статейным каталогам прогон сайта пр автоматический прогон сайта по каталогам бесплатный прогона сайта по каталогам http://rabotaonlinefree.ru/statejnyj-progon-po-trastovym-sajtam/ прогон сайта по каталогам статей бесплатный прогон сайта в твиттере ручной прогон сайта по трастовым сайтам прогон по трастовым сайтам ручной результаты от прогона сайта прогон сайта бесплатно каталоги прогон сайта по каталогам программа прогон сайта каталогам онлайн

  ускоренная индексация сайта в поисковых системах бесплатно запрет индексации сайта ускоренная индексация сайта поисковиках скрыть сайт от индексации robots txt как ускорить индексацию сайта http://rabotaonlinefree.ru/uskorennaya-indeksaciya-stranic-sajta-metody/ закрыть сайт от индексации robots txt битрикс запрет индексации конкретной страницы проверить закрыта ли страница от индексации как закрыть ссылку от индексации в wordpress битрикс запрет индексации конкретной страницы индексация страниц пагинации счетчик метрики для индексирования сайта запретить индексацию страницы

  скачать фильмы на телефон андроид скачать фильмы боевики на телефон скачать лучшие фильмы на телефон скачать фильмы новинки на телефон бесплатно скачать хороший фильм 2023 на телефон http://filmkachat.ru/ фильмы на телефон скачать торрент скачать фильмы на телефон mp4 скачать фильмы на телефон анвап скачать бесплатно фильмы на телефон хорошего качества скачать фильм на телефон 2023 года хороший фильм скачать на телефон русские анвап скачать фильмы бесплатно на телефон скачать фильмы на телефон бесплатно 2023

  купить ссылки для продвижения сайта в яндексе обмен ссылками для продвижения сайта бесплатно купить ссылки для продвижения сайта в яндексе где купить ссылки для продвижения сайта купить ссылки для продвижения сайта http://rabotaonlinefree.ru/seo-prodvizheniya-sajta-vechnymi-vneshnimi-ssylkami-metody/ закупить ссылки для продвижения сайта ссылки влияют продвижение сайта обмен ссылками для продвижения сайта бесплатно бесплатные ссылки для продвижения сайта ссылки влияют продвижение сайта обмен ссылками для продвижения сайта бесплатно бесплатные ссылки для продвижения сайта бесплатные ссылки для продвижения сайта

Dodaj komentarz