blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

184 891 komentarzy do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. Wonderful blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Many thanks!

 2. In an age defined by displays and clicks, the world of dating has evolved significantly. Online dating has become a prominent fixture in the romantic lives of countless individuals. With the advent of digital platforms, singles have discovered a newfangled way to seek love, connection, and companionship. In this article, we will dive into the domain of virtual dating and probe its multifaceted aspects.

  Digital Connections:

  The New Age of Romantic Networking
  Digital Love Pursuits
  Taking on Virtual Cupid’s Arrows
  Profile Crafting:

  https://listfav.com/story16839620/online-dating-netherlands-english
  http://xn--vh3bo2i7lu7k83w.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=487602 – link
  link

  Crafting the Ideal Digital Persona
  The Art of Self-Presentation
  Showcasing Your Best Digital Self
  Swiping and Matching:

  https://www.underking.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=648307
  https://www.my-photo.kr/dragon/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=603902 – link
  link

  The Virtual Courtship Dance
  Navigating the Approval Generation
  The Fortuity of Digital Encounters
  Messaging and Communication:

  https://thekiwisocial.com/story1099030/10-us-online-dating-site
  https://socialdummies.com/story469848/free-online-dating-deutschland – link
  link

  The Language of Love in the Virtual Realm
  Textual Chemistry: From LOL to <3
  Emoticons and Beyond: Non-Verbal Expression Online
  Safety and Security:

  http://www.ussports.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=106136
  https://officecall.jp/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=801698 – link
  link

  Online Chaperones: Ensuring Digital Dating Safety
  Guarding Your Online Heart
  Digital Shielding: Protecting Personal Data
  Meeting in Person:

  https://aura-invest.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1122487
  https://mysocialquiz.com/story1011038/dating-site-review-dating-online – link
  link

  From Digital to Reality: The First Date
  Beyond the Screen: Connecting Face-to-Face
  Offline Chemistry: Translating the Virtual Spark
  Success Stories:

  https://m1bar.com/user/KimberleyClinton/
  https://old.wol.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=764265 – link
  link

  Online Love That Defied the Odds
  Digital Cupid’s Triumphs
  Finding Infinity Online: Real-Life Fairytales
  Challenges and Pitfalls:

  http://www.wizntec.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=365132
  https://johsocial.com/story5513974/free-online-dating-site-in-usa-without-credit-card – link
  link

  Digital Love’s Thorny Path
  Navigating the Maze of Online Dating
  Bittersweet Lessons from Digital Heartaches
  Online Dating Etiquette:

  http://www.xn--hg3b50g00b6u5a.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=714908
  https://www.swarte.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=261552 – link
  link

  Navigating the Unsaid Rules of Virtual Love
  Online Politeness: Respectful Virtual Communication
  Online Chivalry: The Code of Conduct
  Future Horizons:

  https://bookmarkunit.com/story15589960/online-dating-germany-reddit
  https://www.camedu.org/blog/index.php?entryid=1043843 – link
  link

  Evolving Trends in Digital Romance
  The Future of Online Love
  Next-Generation Dating: Beyond the Typing Device
  Conclusion:
  Online dating has, undoubtedly, rewritten the rules of modern romance. It’s a world where connections are forged through panels, messages, and digital gestures. While this virtual landscape offers a fresh approach to finding love, it also brings its own unique set of challenges and opportunities. As we travel through the digital era of dating, let’s remember that amidst the algorithms and profiles, there is a domain of possibility and real connections waiting to be discovered. So, whether you’re approving, sending a heart emoji, or meeting in person for the first time, the adventure of online dating promises to continue reshaping the way we find and experience love.

 3. Wow, marvelous blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
  you made blogging look easy. The whole glance of your site is magnificent, as neatly as the content material!

 4. In an age defined by screens and clicks, the world of dating has evolved significantly. Online dating has become a prominent fixture in the romantic lives of countless individuals. With the rise of digital platforms, singles have discovered a novel way to seek love, connection, and companionship. In this article, we will dive into the universe of cyber dating and investigate its multifaceted aspects.

  Digital Connections:

  The New Age of Romantic Networking
  Digital Love Pursuits
  Adopting Virtual Cupid’s Arrows
  Profile Crafting:

  http://www.homemind.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=281594
  http://www.amantetsa.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=61682 – link
  link

  Crafting the Flawless Online Persona
  The Craft of Self-Presentation
  Showcasing Your Finest Virtual Self
  Swiping and Matching:

  https://tnamall.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1062719
  https://www.recruiterwiki.de/Benutzer:ShanaNeudorf2 – link
  link

  The Digital Courtship Dance
  Navigating the Acceptance Generation
  The Chance of Virtual Encounters
  Messaging and Communication:

  https://www.xn--jj0bn3viuefqbv6k.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=939166
  https://wiki.rr206.de/index.php?title=Benutzer:LaureneSchwarz2 – link
  link

  The Linguistics of Love in the Digital Realm
  Textual Chemistry: From Laughing Out Loud to <3
  Emoticons and Beyond: Non-Verbal Expression Virtual
  Safety and Security:

  https://v2.marufilm.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1156480
  https://bookmarkworm.com/story15620658/lesbian-online-dating-in-california – link
  link

  Digital Chaperones: Ensuring Digital Dating Safety
  Guarding Your Online Heart
  Online Shielding: Protecting Personal Data
  Meeting in Person:

  http://rocautosystem.com/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=46533
  https://sustainabilipedia.org/index.php/User:ElliotGtd230160 – link
  link

  From Digital to Reality: The First Date
  Beyond the Screen: Connecting Face-to-Face
  Offline Chemistry: Translating the Digital Spark
  Success Stories:

  https://bookmarksfocus.com/story1105848/long-island-black-online-dating
  http://postgasse.net/Wiki/index.php?title=Benutzer:ValorieGreer429 – link
  link

  Digital Love That Defied the Odds
  Online Cupid’s Triumphs
  Finding Forever Virtual: Real-Life Fairytales
  Challenges and Pitfalls:

  https://wiki.rolandradio.net/index.php?title=User:EdwinPeden
  https://dripwiki.com/index.php/User:AnitraWaechter – link
  link

  Virtual Love’s Complicated Path
  Navigating the Puzzle of Online Dating
  Bittersweet Lessons from Online Heartaches
  Online Dating Etiquette:

  https://www.aina-dental.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2583870
  https://www.photoall.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=872101 – link
  link

  Navigating the Unsaid Rules of Virtual Love
  Online Politeness: Respectful Online Communication
  Digital Chivalry: The Code of Conduct
  Future Horizons:

  http://www.xn--2e0bw5jwriowdqa85fw4zufl0ee62c.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=854003
  http://www.irvinederm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=232107 – link
  link

  Evolving Trends in Online Romance
  The Future of Digital Love
  Next-Generation Dating: Beyond the Keyboard
  Conclusion:
  Online dating has, undoubtedly, rewritten the rules of modern romance. It’s a world where connections are forged through displays, messages, and virtual gestures. While this virtual landscape offers a new approach to finding love, it also brings its own uncommon set of challenges and prospects. As we journey through the virtual era of dating, let’s remember that amidst the formulas and profiles, there is a world of possibility and real connections waiting to be discovered. So, whether you’re consenting, sending a heart emoji, or meeting in person for the first time, the adventure of digital dating promises to continue restructuring the way we find and experience love.

 5. In an age defined by screens and clicks, the world of dating has evolved significantly. Online dating has become a dominant fixture in the romantic lives of countless individuals. With the emergence of digital platforms, singles have discovered a revolutionary way to seek love, connection, and companionship. In this article, we will dive into the domain of online dating and investigate its multifaceted aspects.

  Cyber Connections:

  The New Age of Romantic Associating
  Digital Love Pursuits
  Adopting Virtual Cupid’s Arrows
  Profile Crafting:

  https://incardio.cuas.at/wiki/index.php/User:WendellCave3
  https://www.dgtss.gouv.sn/fr/content/online-gay-dating-teens – link
  link

  Crafting the Perfect Virtual Persona
  The Craft of Self-Presentation
  Showcasing Your Best Virtual Self
  Swiping and Matching:

  http://www.amantetsa.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=61694
  http://willpark.com.au/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=637834 – link
  link

  The Digital Courtship Dance
  Navigating the Swipe Right Generation
  The Serendipity of Online Encounters
  Messaging and Communication:

  https://metagold.site/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=521253
  http://www.mimodern.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=217521 – link
  link

  The Language of Love in the Online Realm
  Textual Chemistry: From LOL to <3
  Emoticons and Beyond: Non-Verbal Expression Virtual
  Safety and Security:

  https://bookmarklinx.com/story15699152/online-dating-in-usa
  https://ilovebookmarking.com/story15765649/online-dating-site-holbrook-idaho – link
  link

  Cyber Chaperones: Ensuring Virtual Dating Safety
  Guarding Your Virtual Heart
  Cyber Shielding: Protecting Personal Data
  Meeting in Person:

  https://wiki.rolandradio.net/index.php?title=User:GGVBrock3766723
  https://www.underking.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=648420 – link
  link

  From Virtual to Reality: The First Date
  Beyond the Screen: Connecting Face-to-Face
  Offline Chemistry: Translating the Online Spark
  Success Stories:

  https://www.soopt.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=824410
  https://dftsocial.com/story16132163/european-lesbian-online-dating-sites – link
  link

  Virtual Love That Defied the Odds
  Digital Cupid’s Triumphs
  Finding Eternity Virtual: Real-Life Fairytales
  Challenges and Pitfalls:

  http://www.bijoupet.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=282325
  http://www.woocompany.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=499405 – link
  link

  Online Love’s Thorny Path
  Navigating the Maze of Virtual Dating
  Bittersweet Lessons from Digital Heartaches
  Online Dating Etiquette:

  https://webookmarks.com/story1096001/online-dating-service-korea
  http://rocautosystem.com/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=46605 – link
  link

  Navigating the Unwritten Rules of Virtual Love
  Digital Politeness: Respectful Online Communication
  Virtual Chivalry: The Code of Conduct
  Future Horizons:

  https://bookmarkunit.com/story15589960/online-dating-germany-reddit
  https://thefairlist.com/story5430365/online-dating-tips-for-men – link
  link

  Evolving Trends in Online Romance
  The Future of Online Love
  Next-Generation Dating: Beyond the Keypad
  Conclusion:
  Virtual dating has, undoubtedly, rewritten the rules of modern romance. It’s a world where connections are forged through screens, messages, and virtual gestures. While this virtual landscape offers a new approach to finding love, it also brings its own uncommon set of obstacles and prospects. As we journey through the digital era of dating, let’s remember that amidst the formulas and profiles, there is a world of possibility and real connections waiting to be discovered. So, whether you’re approving, sending a heart emoji, or meeting in person for the first time, the adventure of virtual dating promises to continue restructuring the way we find and experience love.

 6. I always used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for articles or reviews, thanks
  to web.

 7. In an age defined by screens and clicks, the world of dating has evolved significantly. Virtual dating has become a dominant fixture in the romantic lives of countless individuals. With the emergence of digital platforms, singles have discovered a revolutionary way to seek love, connection, and companionship. In this article, we will delve into the domain of online dating and explore its multifaceted aspects.

  Digital Connections:

  The New Age of Romantic Networking
  Virtual Love Pursuits
  Embracing Digital Cupid’s Arrows
  Profile Crafting:

  http://www.gedankengut.one/index.php?title=User:NevilleSaxton6
  https://www.bruederli.com/?s=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D61552034670504 – link
  link

  Crafting the Perfect Digital Persona
  The Craft of Self-Presentation
  Showcasing Your Best Virtual Self
  Swiping and Matching:

  https://bookmarkstown.com/story15821615/online-dating-netherlands-english
  http://www.pamdms.com/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=205135 – link
  link

  The Virtual Courtship Dance
  Navigating the Swipe Right Generation
  The Fortuity of Online Encounters
  Messaging and Communication:

  http://damoa2019.maru.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=139633
  http://embeddedwiki.cs.aau.dk/wiki/User:DanieleBader5 – link
  link

  The Linguistics of Love in the Online Realm
  Textual Chemistry: From LOL to <3
  Emoticons and Beyond: Non-Verbal Expression Online
  Safety and Security:

  https://bookmarkinglife.com/story1095175/online-ideas-for-longdistance-dating
  http://siradisc.com/sira/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=442205 – link
  link

  Digital Chaperones: Ensuring Virtual Dating Safety
  Guarding Your Digital Heart
  Digital Shielding: Protecting Personal Data
  Meeting in Person:

  http://www.brakecaliper.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=618932
  http://mmw.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=157040 – link
  link

  From Digital to Reality: The First Date
  Beyond the Screen: Connecting Face-to-Face
  Offline Chemistry: Translating the Digital Spark
  Success Stories:

  http://shinhwapack.co.kr/g5/bbs/board.php?bo_table=bbs&wr_id=369881
  http://rapz.ru/user/GenevieveCushman/ – link
  link

  Online Love That Defied the Odds
  Digital Cupid’s Triumphs
  Finding Infinity Online: Real-Life Fairytales
  Challenges and Pitfalls:

  https://bookmarkilo.com/story15643062/adult-dating-online-scotland
  http://www.kojob.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=632586 – link
  link

  Digital Love’s Complex Path
  Navigating the Labyrinth of Online Dating
  Bittersweet Lessons from Online Heartaches
  Online Dating Etiquette:

  http://www.ymapparel.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=252506
  http://htoglobal.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=630958 – link
  link

  Navigating the Unsaid Rules of Online Love
  Virtual Politeness: Respectful Digital Communication
  Virtual Chivalry: The Code of Conduct
  Future Horizons:

  http://www.enhasusg.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1449372
  http://toji.kiukura.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=864195 – link
  link

  Evolving Trends in Online Romance
  The Future of Virtual Love
  Next-Generation Dating: Beyond the Keyboard
  Conclusion:
  Online dating has, undoubtedly, rewritten the rules of modern romance. It’s a world where connections are forged through displays, messages, and digital gestures. While this online landscape offers a innovative approach to finding love, it also brings its own unique set of obstacles and prospects. As we navigate through the virtual era of dating, let’s remember that amidst the algorithms and profiles, there is a domain of possibility and real connections waiting to be discovered. So, whether you’re consenting, sending a heart emoji, or meeting in person for the first time, the adventure of digital dating promises to continue restructuring the way we find and experience love.

 8. This is the perfect web site for anyone who wishes to find out about this topic.

  You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually
  will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic which has
  been written about for ages. Great stuff, just excellent!

 9. In an age defined by panels and taps, the world of dating has evolved significantly. Digital dating has become a prominent fixture in the romantic lives of countless individuals. With the rise of digital platforms, singles have discovered a newfangled way to seek love, connection, and companionship. In this article, we will delve into the realm of online dating and probe its multifaceted aspects.

  Digital Connections:

  The New Age of Romantic Associating
  Online Love Pursuits
  Adopting Online Cupid’s Arrows
  Profile Crafting:

  https://help.ezadspro.co.uk/index.php?title=User:DesmondBorelli
  https://mmhsmassageme.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=5740906 – link
  link

  Crafting the Perfect Virtual Persona
  The Art of Self-Presentation
  Showcasing Your Optimal Digital Self
  Swiping and Matching:

  http://www.np-ubora.com/apt/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=972303
  https://isotrope.cloud/index.php/User:ShanaSkinner6 – link
  link

  The Virtual Courtship Dance
  Navigating the Approval Generation
  The Chance of Virtual Encounters
  Messaging and Communication:

  http://newmoojin.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=639572
  http://www.atextape.com/bbs/board.php?bo_table=05_02&wr_id=13988 – link
  link

  The Language of Love in the Online Realm
  Textual Chemistry: From Chuckles to <3
  Emoticons and Beyond: Non-Verbal Expression Virtual
  Safety and Security:

  https://bookmarkmoz.com/story15732314/online-dating-girls
  https://kbookmarking.com/story15744229/horses-and-farm-online-dating – link
  link

  Cyber Chaperones: Ensuring Virtual Dating Safety
  Guarding Your Digital Heart
  Digital Shielding: Protecting Personal Data
  Meeting in Person:

  http://fottontuxedo.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1071598
  http://vulteevaliant.com/index.php/User:RosauraBayne70 – link
  link

  From Online to Reality: The First Date
  Beyond the Screen: Connecting Face-to-Face
  Offline Chemistry: Translating the Virtual Spark
  Success Stories:

  http://htoglobal.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=630950
  https://johsocial.com/story5514079/online-dating-sites-netherlands – link
  link

  Online Love That Defied the Odds
  Virtual Cupid’s Triumphs
  Finding Forever Digital: Real-Life Fairytales
  Challenges and Pitfalls:

  https://xn--v52b2zd5t6jbib523m.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=746697
  http://www.seolimfa.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1182507 – link
  link

  Online Love’s Complicated Path
  Navigating the Maze of Virtual Dating
  Bittersweet Lessons from Virtual Heartaches
  Online Dating Etiquette:

  http://lashnbrow.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1027529
  https://walltent.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=707194 – link
  link

  Navigating the Unsaid Rules of Digital Love
  Digital Politeness: Respectful Digital Communication
  Virtual Chivalry: The Code of Conduct
  Future Horizons:

  http://www.pimskorea.com/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=748522
  http://alejwiki.cz/U%C5%BEivatel:LouannCarpenter – link
  link

  Evolving Trends in Online Romance
  The Future of Virtual Love
  Next-Generation Dating: Beyond the Typing Device
  Conclusion:
  Digital dating has, undoubtedly, rewritten the rules of modern romance. It’s a world where connections are forged through panels, messages, and cyber gestures. While this online landscape offers a innovative approach to finding love, it also brings its own uncommon set of trials and possibilities. As we journey through the digital era of dating, let’s remember that amidst the algorithms and profiles, there is a domain of possibility and real connections waiting to be discovered. So, whether you’re approving, sending a heart emoji, or meeting in person for the first time, the adventure of online dating promises to continue reconfiguring the way we find and experience love.

 10. We absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for.

  can you offer guest writers to write content for yourself?

  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on some of the
  subjects you write related to here. Again, awesome web log!

 11. In an age defined by screens and taps, the world of dating has evolved significantly. Virtual dating has become a dominant fixture in the romantic lives of countless individuals. With the advent of digital platforms, singles have discovered a novel way to seek love, connection, and companionship. In this article, we will plunge into the domain of virtual dating and explore its multifaceted aspects.

  Digital Connections:

  The New Age of Romantic Networking
  Virtual Love Pursuits
  Adopting Virtual Cupid’s Arrows
  Profile Crafting:

  https://seobookmarkpro.com/story15782714/online-dating-for-country-folk
  http://yourbest.co.kr/ybbbs/bbs/board.php?bo_table=yb_notice_board&wr_id=1605119 – link
  link

  Crafting the Ideal Virtual Persona
  The Craft of Self-Presentation
  Showcasing Your Best Digital Self
  Swiping and Matching:

  http://youtube-up.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=289491
  http://www.icpkorea.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=643038 – link
  link

  The Online Courtship Dance
  Navigating the Swipe Right Generation
  The Chance of Virtual Encounters
  Messaging and Communication:

  http://www.bs-electronics.com/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=532599
  http://koreasamsong.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1106357 – link
  link

  The Language of Love in the Virtual Realm
  Textual Chemistry: From LOL to <3
  Emoticons and Beyond: Non-Verbal Expression Virtual
  Safety and Security:

  http://doc.open-cosmos.com/User:GeorgeBroyles44
  http://www.woocompany.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=499493 – link
  link

  Online Chaperones: Ensuring Digital Dating Safety
  Guarding Your Digital Heart
  Digital Shielding: Protecting Personal Data
  Meeting in Person:

  https://devuglysmith.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=500920
  https://socialupme.com/story1085231/online-dating-for-seniors-christian – link
  link

  From Online to Reality: The First Date
  Beyond the Screen: Connecting Face-to-Face
  Offline Chemistry: Translating the Digital Spark
  Success Stories:

  https://sitesrow.com/story5253876/dating-website-spain
  https://biowiki.clinomics.com/index.php/User:AnnettMoor2 – link
  link

  Online Love That Defied the Odds
  Virtual Cupid’s Triumphs
  Finding Eternity Digital: Real-Life Fairytales
  Challenges and Pitfalls:

  http://fiumbio.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=580748
  http://kyeyangencplus.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1505086 – link
  link

  Online Love’s Complex Path
  Navigating the Labyrinth of Virtual Dating
  Bittersweet Lessons from Digital Heartaches
  Online Dating Etiquette:

  https://mysocialname.com/story945467/dating-site-usa-canada
  http://fottontuxedo.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1071566 – link
  link

  Navigating the Unexpressed Rules of Online Love
  Digital Politeness: Respectful Online Communication
  Digital Chivalry: The Code of Conduct
  Future Horizons:

  http://www.pamdms.com/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=205111
  https://www.sbcarstory.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=577289 – link
  link

  Evolving Trends in Online Romance
  The Future of Virtual Love
  Next-Generation Dating: Beyond the Keypad
  Conclusion:
  Virtual dating has, undoubtedly, rewritten the rules of modern romance. It’s a world where connections are forged through screens, messages, and cyber gestures. While this virtual landscape offers a fresh approach to finding love, it also brings its own unique set of trials and opportunities. As we journey through the digital era of dating, let’s remember that amidst the formulas and profiles, there is a realm of possibility and real connections waiting to be discovered. So, whether you’re consenting, sending a heart emoji, or meeting in person for the first time, the adventure of virtual dating promises to continue reshaping the way we find and experience love.

 12. In an age defined by displays and taps, the world of dating has evolved significantly. Online dating has become a dominant fixture in the romantic lives of countless individuals. With the advent of digital platforms, singles have discovered a novel way to seek love, connection, and companionship. In this article, we will dive into the universe of virtual dating and explore its multifaceted aspects.

  Virtual Connections:

  The New Age of Romantic Networking
  Virtual Love Pursuits
  Adopting Online Cupid’s Arrows
  Profile Crafting:

  http://www.forderm.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=87085
  http://genbody.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=453417 – link
  link

  Crafting the Perfect Digital Persona
  The Skill of Self-Presentation
  Showcasing Your Finest Digital Self
  Swiping and Matching:

  http://rocautosystem.com/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=46415
  https://growthbookmarks.com/story15696473/dating-site-sweden-english – link
  link

  The Virtual Courtship Dance
  Navigating the Swipe Right Generation
  The Serendipity of Online Encounters
  Messaging and Communication:

  http://bada42.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=233566
  http://www.kojob.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=632659 – link
  link

  The Speech of Love in the Digital Realm
  Textual Chemistry: From Laughing Out Loud to <3
  Emoticons and Beyond: Non-Verbal Expression Virtual
  Safety and Security:

  http://www.chamhanyutong.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=329678
  https://old.wol.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=764449 – link
  link

  Online Chaperones: Ensuring Digital Dating Safety
  Guarding Your Online Heart
  Cyber Shielding: Protecting Personal Data
  Meeting in Person:

  http://intercs.co.kr/intercs/bbs/board.php?bo_table=estimate&wr_id=204039
  http://bubinmaster.co.kr/bbs/board.php?bo_table=quest&wr_id=646351 – link
  link

  From Virtual to Reality: The First Date
  Beyond the Screen: Connecting Face-to-Face
  Offline Chemistry: Translating the Digital Spark
  Success Stories:

  http://www.insem.co.kr/gn/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=611936
  https://1001bookmarks.com/story15647052/winning-strategies-for-online-dating – link
  link

  Online Love That Defied the Odds
  Digital Cupid’s Triumphs
  Finding Forever Virtual: Real-Life Fairytales
  Challenges and Pitfalls:

  http://seoulleaders.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1324172
  http://wireless.kangwon.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=665950 – link
  link

  Virtual Love’s Thorny Path
  Navigating the Labyrinth of Digital Dating
  Bittersweet Lessons from Digital Heartaches
  Online Dating Etiquette:

  http://kavalve.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=201028
  http://www.ksmro.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=184581 – link
  link

  Navigating the Unwritten Rules of Digital Love
  Online Politeness: Respectful Online Communication
  Digital Chivalry: The Code of Conduct
  Future Horizons:

  https://golfthings.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=101191
  http://supersweetcorn.bizvion.kr/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=849245 – link
  link

  Evolving Trends in Digital Romance
  The Future of Virtual Love
  Next-Generation Dating: Beyond the Keypad
  Conclusion:
  Virtual dating has, undoubtedly, rewritten the rules of modern romance. It’s a world where connections are forged through panels, messages, and virtual gestures. While this digital landscape offers a innovative approach to finding love, it also brings its own unique set of trials and opportunities. As we travel through the online era of dating, let’s remember that amidst the codes and profiles, there is a world of possibility and real connections waiting to be discovered. So, whether you’re approving, sending a heart emoji, or meeting in person for the first time, the adventure of virtual dating promises to continue restructuring the way we find and experience love.

 13. 100larn.com เว็บหวยส้มที่มาแรงที่สุด อัตราจ่ายสูงสุด | หวย 12 ราศี บาทละ 1,200 AF12% |

Dodaj komentarz