blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Zniewolone komunistyczne umysły kłamiące o „wyzwoleniu” czyli słudzy Stalina !

W Polsce trwa rewolucja komunistyczna. Najważniejszym z jej przejawów jest wybielanie zbrodniczego PRL-u. Kłamie się o zbrodniczych początkach PRL-u, jak i o jego bandyckim końcu. Ze zwykłych zbrodniarzy, zdrajców i morderców typu Jaruzelski lub Kiszczak robi się bohaterów i ludzi honoru. Nastąpiła ogromne zapaść semantyczna. Konieczna jest bezwzględna walka z zaistniałą zapaścią semantyczną. W praktyce ta walka sprowadza się w wymiarze realnym do próby odgarniania potężnych wodospadów słów używanych w oderwaniu od ich właściwych znaczeń. W styczniu słowem, kluczem jest „wyzwolenie”. Jakie jest znaczenie słowa „wyzwolić” ? Wyzwolić to przywrócić wolność, niezależność.
Fundamentalne pytanie brzmi, czy Józef Stalin po 1944 r. przywrócił Polsce wolność ? Czy działał z zamiarem aby dać Polakom niepodległość i suwerenność ?
Historia o tym jak J.Stalin i jego Armia Czerwona wyzwalał Polskę zaczęła się 17 września 1939 r. Potem J.Stalin kontynuował dawanie wolności Polakom. Deportował miliony Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Potem J.Stalin „wyzwolił” tysiące Polaków, elitę naszego narodu w Katyniu,.
Kolejny etap wyzwolenia rozpoczął się w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku. Wtedy sowieci, przekroczyli na linii Rokitno – Olewsk granicę RP (Rokitno – polskie miasteczko przygraniczne w powiecie sarneńskim. Granicę POLSKI, zagwarantowaną na mocy traktatów międzynarodowych.
Radzieccy komunistyczni zbrodniarze, ze Stalinem na czele, ukradli nam kresy. Zabrali pół naszego kraju. Nasze narodowe perły – Wilno i Lwów – będące symbolem polskiej kultury i naszej polskiej duszy. Zamordowali w Katyniu naszą narodową elitę. Eksterminowali miliony Polaków, wywożąc ich na Syberię i do Kazachstanu. Okradli ludzi z ich osobistego majątku. Ukradli nasz narodowy majątek. Ukradli nam arcydzieła naszej sztuki, będące symbolem naszej potęgi. Wymordowali setki tysięcy Polaków. A potem wmawiali nam, że nas „WYZWOLILI”. Kazali uznać się za przyjaciół. I co najgorsze, znaleźli polskojęzyczne PZPR-owskie szumowiny, które w hołdzie stawiały im pomniki za rzekome wyzwolenie. Te szumowiny z PZPR fałszowały historię Polski wmawiając, że Katyń to była zbrodnia niemiecka.

Gdy alianci wyzwalali miasteczka we Francji, Holandii, Belgii to władzę administracyjną natychmiast przejmowały organy, które funkcjonowały tam przed okupacją niemiecką. W Polsce legalne władze, które były ciągłością władzy przedwojennej były natychmiast aresztowane przez „wyzwoleńcze” oddziały NKWD, a następnie wywożone do ZSRR.
Źródłem każdej władzy jest naród, obywatele danego państwa. Każdy naród ma prawo do samostanowienia i suwerenności. Tego prawa, żadne obce państwa nie mogą żadnemu narodowi odebrać. USA, ZSRR i Wlk. Brytania prawem siły i gwałtu odebrały Polakom prawo do samostanowienia. USA i Wlk. Brytania zdradziły Polaków i oddały Polskę J.Stalinowi. Ktoś, kto mówi, że obce mocarstwa miały PRAWO DECYDOWAĆ o Polakach, jest komunistycznym skundlonym polskojęzycznym stworem, a na pewno nie Polakiem. Tylko POLACY mogą być źródłem władzy, na swoim terytorium.
J.Stalin rozpoczął „wyzwalanie” Polski we wrześniu 1939 r. wspólnie z A.Hitlerem. Po 1944 r., to „wyzwolenie” kontynuował. Jak wielkim, perfidnym kłamstwem jest wypowiadanie zwrotu, że J.Stalin i Armia Czerwona „wyzwalały” Polskę. Przecież żołnierze z „czerwoną gwiazdą”, symbolem takim samym jak swastyka, nie przyszli do Polski aby ją wyzwolić, tylko podbić i zniewolić. J.Stalin rządził Polską za pomocą swojej polskojęzycznej agentury z PPR i AL.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne. Zdrajca i zwykły bandyta Bolesław Bierut, przemawiając 9 października 1944 r. na posiedzeniu KC PPR. Powiedział :
„Tow. Stalin ostrzegał nas, że w tej chwili mamy bardzo dogodną sytuację w związku z obecnością Armii Czerwonej na naszych ziemiach. – Wy macie teraz taką siłę, że jeśli powiecie 2 razy 2 jest 16, to wasi przeciwnicy potwierdzą to – powiedział tow. Stalin. – Ale nie zawsze tak będzie. Wtedy was odsuną, wystrzelają jak kuropatwy […].”
O poparciu narodu polskiego dla stalinowskich kolaborantów całą prawdę wyznał Władysław Gomułka, sekretarz KC PPR, kiedy na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Rzekome „wyzwolenie” przez J.Stalina i Armię Czerwoną było kłamstwem założycielskim PRL-u. Polscy komuniści próbowali się uwiarygadniać, podle bredząc, że zostaliśmy „wyzwoleni” spod niemieckiej okupacji. J.Stalin chciał podbić CAŁĄ EUROPĘ. Polska tylko leżała na drodze do Niemiec, Francji i Hiszpanii. Dlatego Armia Czerwona musiała walczyć na terenie Polski. J.Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów. Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef Mackiewicz
Jak trzeba mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej demokratycznej Polsce oddawać hołd zbrodniarzowi J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę czyli dał nam wolność ! Postkomuniści z SLD pokazują, jak bardzo są z PZPR, jak bardzo mentalnie są sługami J.Stalina.
Każdy, kto oddaje hołd J.Stalinowi i Armii Czerwonej, tak naprawdę wyklucza się ze wspólnoty historycznej, tradycji wolnych Polaków. Natomiast wchodzi do wspólnoty osób polskojęzycznych, bolszewików, komunistów, stalinowskiej agentury, ubeków, najgorszych szumowin, które nie chciały wolnej, suwerennej, niepodległej Polski.
Każdy kto przychodzi(nawet jak nie ma czerwonej gwiazdy na czapce) świętować rzekome „wyzwolenie” w 1945 r., oddając hołd Stalinowi i jego żołnierzom z NKWD, nie dość, że podle kłamie, to po prostu wymiotuje do grobów Polaków eksterminowanych w Gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i podziemia niepodległościowego.
Oddając hołd sowieckim „wyzwolicielom”, tak naprawdę oddajemy niewolniczy pokłon tym, którzy mordowali Polaków w celu zniewolenia Polski .
Trzeba zdecydować albo oddajemy hołd Stalinowi i generałowi Sierowowi albo generałowi Augustowi Fieldorfowi „Nilowi” i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Tym pierwszym oddają hołd mentalni niewolnicy komunistycznego zbrodniarza Stalina, spadkobiercy bolszewickiej i komunistycznej tradycji. Tym drugim wolni Polacy spadkobiercy patriotycznych , wolnościowych i narodowych tradycji.
Hasło „precz z komuną”, wciąż aktualne

91 724 komentarze do wpisu „Zniewolone komunistyczne umysły kłamiące o „wyzwoleniu” czyli słudzy Stalina !”

 1. Introduction:

  Kiss918 Singapore is really a popular online casino platform that provides an array of games to its users.
  It is one of the trusted and reliable online casinos in Singapore, providing
  players having an exciting and immersive gaming experience.

  With its user-friendly interface and easy-to-use
  features, Kiss918 Singapore has become a favorite among online casino enthusiasts.

  In this essay, we shall explore the various areas of
  Kiss918 Singapore and just why it really is worth playing.
  We shall discuss the various games on the platform, the security measures set up, and the bonuses and promotions wanted to players.
  We shall also look at the payment options available
  and how to begin with Kiss918 Singapore.

  Why Play Kiss918 Singapore?

  There are several reasons why you should consider playing Kiss918 Singapore.
  Firstly, it offers a wide range of games that cater to different preferences.
  Whether you’re a fan of slot games, table games, or live dealer games, you can find
  a thing that suits your taste with this platform.

  Secondly, Kiss918 Singapore is really a safe and sound platform that uses advanced encryption technology to
  safeguard its users’ data. Which means that you can play with reassurance knowing that your
  individual information is safe from hackers and cybercriminals.

  Thirdly, Kiss918 Singapore offers generous bonuses and promotions
  to its players. Included in these are welcome bonuses, deposit bonuses, cashback offers, and free spins.
  These bonuses can significantly boost your chances of winning big on the platform.

  Lastly, Kiss918 Singapore provides excellent customer support to its users.
  If you encounter any problems while playing on the platform,
  you can reach out to their customer care team via live chat or
  email for assistance.

  Games On Kiss918 Singapore:

  Kiss918 Singapore supplies a wide variety of games from
  some of the top game developers in the market.
  Included in these are Microgaming, Playtech, NetEnt, and Evolution Gaming.
  A number of the popular games on the platform include:

  1. Slot Games: Kiss918 Singapore has an extensive collection of slot games which come in different
  themes and variations. Some of the popular slot games include
  Mega Moolah, Gonzo’s Quest, Starburst, and Book of Dead.

  2. Table Games: If you are a fan of table games like blackjack, roulette, baccarat, or craps, you will see several variations of these games on Kiss918
  Singapore.

  3. Live Dealer Games: For many who prefer a more immersive gaming experience, Kiss918 Singapore offers live dealer games where one can play against real dealers
  in real-time.

  Security Measures:

  Kiss918 Singapore takes security seriously and has implemented several measures to make sure its users’ safety.
  The platform uses SSL encryption technology to protect users’ data from unauthorized access or theft.
  Additionally, it has strict verification procedures in place to avoid fraud or money
  laundering activities.

  Bonuses and Promotions:

  Kiss918 Singapore offers several bonuses and promotions to its players to
  improve their gaming experience. These include welcome bonuses for new players who sign up on the platform for the
  first time. There are also deposit bonuses where players receive additional funds when they make deposits to their accounts.

  Cashback offers may also be available where players get a percentage
  of their losses back as cashback rewards.

  Free spins are another popular promotion provided by Kiss918 Singapore where players can spin reels for free without risking
  their own money.

  Payment Options:

  Kiss918 Singapore supports several payment options for deposits and withdrawals.
  These include credit/debit cards like Visa and Mastercard, e-wallets
  like Skrill and Neteller, bank transfers, and cryptocurrencies like Bitcoin.

  Getting Started with Kiss918 Singapore:

  To begin with with Kiss918 Singapore, you have to create an account on the
  website by providing your personal details like name, email
  address, contact number, etc. Once your account is verified,
  you can create your first deposit using the supported payment options.

  Conclusion:

  To conclude, Kiss918 Singapore is a great online casino platform that provides a variety of games to its users while ensuring their
  safety and security. With generous bonuses and promotions available regularly
  and excellent customer support services supplied by the platform’s associates
  24/7/365 days each year via live chat or email for assistance; it’s no wonder why more and
  more people choose this web site as their go-to destination for online
  gambling entertainment!

  Here is my web blog 918kiss

 2. I am really impressed along with your writing skills as neatly as
  with the format to your weblog. Is that this a
  paid subject matter or did you customize it your self?
  Anyway stay up the excellent high quality writing, it is rare to
  see a nice blog like this one nowadays..

  Feel free to surf to my web blog Dieter

 3. Are you devise to enter on an exhilarating travel into the military man of online gaming?
  Facial nerve look no nurture than Mega888 Singapore,
  a in the pencil lead online gambling gambling casino that has interpreted the play background by surprise.
  In this comp test review, we leave digging into
  every medical prognosis of Mega888 Singapore, from its extensive collection of one-armed brigand games to its user-friendly cyberspace
  locate and tempting promotions. Bring forth make to hunt a universe of endless amusement and maybe stipendiary
  rewards!

  Mega888 Singapore: The Ultimate Finale for
  Cassino Enthusiasts
  When it comes to online casinos, Mega888 Das Kapital
  of Singapore stands prohibited as a binding weft among players
  in the Leo Urban centre. Offering a seamless play go through and through and a immense
  regalia of clock time time slot games, this weapons platform
  caters to both stager gamblers and newcomers comparable.

  Visit my blog Mega888 Website

 4. สวัสดีครับ! มาลองทำความรู้จักกับเกมสล็อตของ Nextspin กันเถอะ เกมสล็อต Nextspin เป็นเกมสล็อตที่ให้คุณพบกับประสบการณ์การเล่นที่ไม่เหมือนใคร ที่จะทำให้คุณฟินจนลืมไม่ได้โดยเร็ว เพื่อให้คุณชนะในเกม Nextspin Slot คุณจะต้องแย่งชิงผลการหมุนชนะแบบยิ่งใหญ่ โดยการวางเดิมพันให้ถูกแม่นยำ
  และโชคดีที่จะได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม!
  ไม่ว่าคุณจะสนุกสนานกับประสบการณ์การสู้รักษาบ้านไปพร้อมๆ กันหรือเดินทางไปสำรวจโลกนอก คุณสามารถทำได้ทั้งหมดใน
  Nextspin Slot. พบกับรูปแบบการเล่นที่หลากหลายและกราฟิกที่สวยงาม เตรียมพร้อมใจของคุณและชิงโชคใน Nextspin Slot!

  my site … สล็อตnextspin

 5. Hi would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m
  having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 6. Great goods from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you are just
  too wonderful. I really like what you have bought right here,
  really like what you are stating and the best way through which you say it.

  You make it entertaining and you still care for to stay
  it wise. I cant wait to learn far more from you. That is actually a tremendous site.

 7. What i don’t realize is in truth how you’re not really a lot more neatly-favored
  than you might be right now. You are so intelligent.
  You recognize thus significantly with regards to this subject,
  made me in my view consider it from a lot of numerous angles.

  Its like men and women aren’t involved unless it’s something to do with Girl
  gaga! Your personal stuffs great. At all times
  handle it up!

 8. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your
  blog posts. In any case I will be subscribing to your feed
  and I hope you write again very soon!

 9. Howdy! I simply wish to offer you a big thumbs up for your excellent information you’ve got right here on this post.
  I am coming back to your website for more soon.

 10. You’ve made some really good points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 11. If you want to level up your Google ads game, consider buying a verified Google ads account.
  With a verified account, you can harness the power of targeted
  advertising, reach your desired audience, and boost your business.
  Don’t miss out on this opportunity to maximize your online presence and increase your revenue.

Dodaj komentarz