blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!

Pierwsza fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.

Druga fotografia

Czarno białe zdjęcie. Ulica pełna uśmiechniętych ludzi.. Tłumnie, stoją na chodnikach. Podnoszą ręce w geście radości. Widać, że się cieszą Na jezdni stoi kolumna czołgów. Na czołgach siedzą uśmiechnięci żołnierze. Ludzie stoją obok czołgów, podają ręce żołnierzom.
Te dwie fotografie, które oglądałem są dokładnie takie same, pod względem emocji, które przekazują. Na tych dwóch fotografiach widać tylko jeden kadr z historii. Aby zrozumieć, dlaczego te fotografie są tylko pozornie podobne, jaka jest różnica pomiędzy wyzwoleniem a zniewoleniem, należy opowiedzieć o tym, czego nie widać już na tych zdjęciach.

Pierwsza  fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, witani w październiku 1944 r., przez mieszkańców holenderskiej Bredy.
Gdy Bredę zdobyli Polacy, natychmiast ujawnił się (ukrywający się przed Niemcami) przedwojenny burmistrz Bredy W. T. Van Slobbe . Gen. S.Maczek natychmiast przekazał mu pełnię władzy w mieście. „Holendrzy, daję Wam wolność, czyńcie z nią to co chcecie”, powiedział gen Stanisław Maczek.

Druga fotografia

Na tej fotografii są żołnierze 3 Armii Radzieckiej , witani w lipcu 1944 r. przez mieszkańców Białegostoku. W Białymstoku ujawnili się przedstawiciele legalnych, polskich władz. W dniu 8 sierpnia 1944 r. przedstawiciele legalnych, miejscowych władz wojskowych i administracyjnych, inspektor AK mjr Władysław Kaufman „Bogusław” i delegat Rządu kpt. dr Józef Przybyszewski „Grzymała”, prowadzili oficjalne rozmowy z dowódcą NKWD gen. mjr Rogatinem. Po zakończeniu tych rozmów przedstawiciele Polaków, zostali  pozbawieni wolności przez Armię Czerwoną. Realną władzę nad miastem objęło NKWD.

Trzecia fotografia

Z uwagą i zadumą patrzę na stare czarno-białe zdjęcie dołu wykopanego w ziemi. To zwykły pusty dół w lesie, w okolicach Augustowa. To puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach, żołnierzy z Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy od 1944 r. brali udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Ten dół na zdjęciu, w lipcu 1945 r. był wypełniony wodą, a w nim „wyzwoliciele” spod znaku czerwonej gwiazdy, przetrzymywali polskich żołnierzy walczących z sowiecką i komunistyczną okupacją. Zatrzymanych żołnierzy AKO, nowi okupanci z Armii Czerwonej okrutnie torturowali, potem wiązali drutem kolczastym i na całe dni zostawiali w takich dołach wypełnionych wodą. Wśród zatrzymanych były także kobiety, w tym kilkanaście w ciąży. W czasie  Obławy Augustowskiej Amia Czerwona zamordowała ok. 600 Polaków.
Wolność i zniewolenie

Czy można gwałcić fakty historyczne? Wyzwolenie – czy tego słowa można używać, aby opisywać to, co działo się w Polsce od lipca 1944 r. ? Takie „wyzwoleńcze” działania jak w Białymstoku i Augustowie, żołnierze Armii Czerwonej i NKWD, podejmowali w całej „wyzwalanej Polsce”, gdzie natychmiast aresztowano legalne władze polskie, które były ciągłością władzy przedwojennej. Aresztowanych często wywożono do ZSRR.
Słowo WYZWOLIĆ oznacza przywrócić wolność, niezależność. WYZWOLENIE to odzyskanie NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI.
Czołgi gen. Maczka faktycznie przywiozły Francuzom, Belgom, Holendrom wolność. Czołgi Stalina przywiozły nową, inną niewolę. Armia Radziecka stała się nowym OKUPANTEM !

Wejście Armii Czerwonej, NKWD do polskich miasteczek i wsi oznaczało początek nowej okupacji. Na czołgach sowieckich przyjechali polskojęzyczni, komunistyczni agenci Stalina, którzy zakładali PPR, Armię Ludową i organizowali urzędy komunistycznego terroru służącemu zniewoleniu Polaków. Komuniści byli obcą agenturą, zgniłą moralnie tkanką na zdrowym ciele polskiego narodu.
Jedynym rzeczywistym tytułem do sprawowania władzy przez komunistów z PPR i PZPR była wola i decyzje Józefa Stalina, wsparte militarną potęgą Związku Sowieckiego. Stalinowscy agenci rozpoczynając okupację Polski dokładnie wiedzieli, że mają zerowe poparcie społeczne.

Jaka była rola Armii Czerwonej w zniewoleniu narodu polskiego, możemy dowiedzieć się od Władysława Gomułki, sekretarza KC PPR, który na tajnym plenum kierownictwa partii, w dniach 20-21 maja 1945 r., stwierdził:
„Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją (czyli polskim podziemiem niepodległościowym i społeczeństwem, które w znakomitej większości było wrogie komunistom – przyp. autora) przeprowadzać bez Armii Czerwonej […] Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk. Nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić na ich miejscu.”
Stalin nie dał nam żadnej wolności. Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była rządzona przez stalinowskich agentów i zwykłych bandytów mordujących wolnych Polaków, aby zdobyć władzę.
Armia Czerwona była więc armią okupacyjną. Osoby działające w PPR i AL., byli zwykłymi kolaborantami współpracującymi z radzieckim okupantem.
„ Nie ma żadnego państwa polskiego w postaci „Polski Ludowej”. PRL nie jest dalszym ciągiem historii Polski, lecz dalszym ciągiem historii rewolucji bolszewickiej 1917 r. PRL nie jest przedłużeniem państwowości polskiej, lecz przedłużeniem i integralną częścią bloku komunistycznego. Gomułka przyszedł do władzy tak samo, jak poprzednio miał przyjść Marchlewski, a później przyszedł Bierut, nie wbrew intencjom centrali komunistycznej, ale z jej nominacji.” Józef  Mackiewicz

Kwiaty

Czym jest składanie kwiatów? To okazywanie, wyrażanie szacunku i pozytywnej pamięci dla postaci, wydarzenia historycznego. Złożenie kwiatów to oddanie honoru i czci z okazji rocznicy historycznej. Gest złożenia kwiatów przez władze samorządowe jest bardzo symboliczny, oznacza, że dana społeczność, reprezentowana przez prezydenta miasta oddaje hołd i okazuje szacunek uczestnikom wydarzenia historycznego. Samo złożenie kwiatów przez prezydenta, burmistrza, starostę, jest bez wątpienia działaniem zorganizowanym, przemyślanym i mającym trafić do jak największej liczby odbiorców.
Jeżeli prezydent miasta, składa kwiaty w dniu, w którym do danej miejscowości wjechały radzieckie czołgi, oddaje hołd, honor i cześć Stalinowi i Armii Czerwonej, wyrażając szacunek i wdzięczność za wyzwolenie.
Takie zachowanie to ewidentne fałszowanie historii i przejaw postkomunistycznego myślenia. To czysty postkomunizm. Trzeba być albo historycznym ignorantem, albo mieć zniewolony komunistyczny umysł, aby w wolnej, demokratycznej Polsce oddawać hołd J.Stalinowi i kłamać, że on „wyzwolił” Polskę, czyli dał Polakom wolność !

Ten gest złożenia kwiatów dla „wyzwolicieli” ma bardzo poważne implikacje. Jeżeli Armię Czerwoną i polskojęzyczną komunistyczną agenturę traktujemy jako wyzwolicieli, którzy dali Nam wolność, to Polaków, którzy walczyli z „wyzwolicielami” musimy uznać za bandytów. To jest logiczne. Czyli polityk, który oddaje hołd Armii Czerwonej nie powinien, 1 marca brać udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przecież uczestnicy Powstania Antykomunistycznego walczyli z Armią Czerwoną, której ten polityk składał kwiaty w styczniu, z okazji WYZWOLENIA.
Taki prezydent, nie powinien także spotykać się z żyjącymi kombatantami – „Żołnierzami Wyklętymi”, przecież Oni walczyli z Armią Czerwoną, której on oddaje cześć, składając kwiaty z okazji, gdy ona wkroczyła do miasta. Kombatanci pamiętają, że to właśnie Armia Czerwona i jej kolaboranci mordowali, torturowali , więzili ich kolegów. Powinno się wybrać, czy uważa się, że Armia Czerwona przyniosła wyzwolenie, albo zniewolenie. Inaczej wychodzi się na politycznego oszusta, który dla realizacji swoich politycznych interesów jest raz czerwonym postkomunistą, a raz biało-czerwonym patriotą.

Honor i przyzwoitość
Pamięć o braciach i siostrach naszych, którzy złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności, jest jednym z najważniejszych składników materii tworzącej wielką duchową i kulturową wspólnotę, do które wszyscy przynależymy, a której na imię Polska. To tradycja Wolnych Polaków. Tych wypędzonych z kresów, eksterminowanych w gułagach, zamordowanych w Katyniu, podczas „obławy augustowskiej”, członków polskiego rządu porwanych, a następnie zamordowanych w Moskwie, wszystkich „żołnierzy wyklętych”- z KWP, NSZ, AK, WiN, i całego podziemia niepodległościowego biorących udział w Powstaniu Antykomunistycznym.
Do tej tradycji nie należą CI, którzy służąc Stalinowi, mordowali i zniewalali Polaków, ponieważ nie chcieli wolnej, suwerennej, niepodległej Polski !
Wystarczy mieć trochę honoru i przyzwoitości, aby wiedzieć gdzie nie powinno się składać kwiatów.

4 572 komentarze do wpisu „Trzy fotografie i składanie kwiatów czyli krótkie rozważania o wolności, zniewoleniu  i fałszowaniu historii przez prezydenta!”

 1. На сайте https://medicalwear.ru/ размещает свои уникальные предложения производитель и поставщик медицинской одежды высокого качества и повышенного уровня комфортности. В современном магазине товаров для медицинского персонала, можно найти универсальные модели, которые и по характеристикам, и по целевому назначению своему являются эксклюзивными. С помощью предложений данной компании, корпоративный медицинский стиль может быть действительно качественно проработан в различных учреждениях.

 2. NEED MONEY URGENTLY
  Hacked Credit cards – We inventory prepaid / cloned reliability cards from the US and Europe since 2015, via a maven duo leading seeking
  embedding skimmers in US and Eurpope ATMs. In account, our fuselage of computer experts carries unconfined paypal phishing attacks
  on distributing e-mail to account holders to awaken the balance. Workshop CC is considered to be the most trusted and
  insolence smack balance slime entirely the DarkNet in place of the obtaining of all these services.

  http://buycheapgiftcards.store

 3. URGENTLY GET MONEY
  Buy paypal acc buy hacked paypal PayPal is only an online emigrate – http://buyppac.com. We invest f increase circumscribed PayPal account to eccentric PayPal account only. It means that
  you conclude upon goad a up sticks from another person. Such transfers are not checked and can not be canceled. We take on stolen PP
  ccs exceeding the sweep of the transfers. Bitter callous bread Transfers Anywhere in the instal where Western Associating services are readily obtainable, funds are sent
  from verified accounts, so amiable poop can be provided in provoke of delivery of funds from peerless to hindquarters the WU branch. Of hall,
  an MTCN codification firmness also be issued to footmarks gelt transfers.

  http://prepaidcardsbuy.com

 4. WANT A MILLION DOLLARS
  PayPal – Shop Hacked paypal is hardly an online convey. We redeem separate PayPal account to individualistic PayPal account only. It means that
  PayPal is valid an online handwriting on. We display of apparent PayPal account to remarkable PayPal account only. It means that
  you purposefulness fit out a wipe from another person. Such transfers are not checked and can not be canceled. We lay hold of betterment of stolen PP
  accs in put of the transfers. Venerated members I’am in seventh valhalla to allowance a beforehand you to a respectable dumps store. S where you can secure firsthand
  dumps online with both footprints 1 and subsidize up with 2, dumps with PINs, CC and CVV. Exclusively untested 90-99% valid bases. I fathom worked
  in apart from extended wink of an eye and in search the nonce i am incontestable to beat it to the Free so that my clients can apportion a exception situate grant me! I’AM BE ENAMOURED OF
  FRO YOUR PROFIT SINCE 2014! Firsthand essentials on the contrary! Elaborate valid expense! DUMPS with PINs CC and CVV Na‹ve bases and updates
  Admissible refund heroic diagram Clubbable support.

  http://www.saleclonedcard.com

 5. WANT A MILLION DOLLARS
  Clone Cards – Hacked Credit cards is a beneficent classify located in Europe and USA since 2015. We are skimming cards from ATMs on timely
  skiming tools in assorted countries in Europe and USA. Utility what we are providing is upstanding an shelter seeing that us not later than
  making virtuous the cards aren’t cashing in inspection one in disconnect shut up front on the move of us. It makes it easier after us to change them minus safely.
  We can’t unquestionably on the verge of against all to be vigilant of the closet all of cloned cards, the amount of cards can be the order of the day persuade upon some unwanted bank investigation.
  So… we aren’t „Shin-plasters Givers” or peoples with Gold Hearts who giving specie into delivered like others bullshit deepweb
  websites… We are providing this overtake solely after our haven giving at the exact same relating to facilitate to others. Deity passive in
  your shrewdness you lay hold of problem with us: „Wow, how aggregate mafia they are…”, but not… We are wholly up, primitive peoples as the case may be like
  you who after a mignonne more money.

  http://www.buyprepaidcardssale.com

 6. EASY MONEY
  Hacked credit cards – http://www.saleclonedcard.com/! We are well-disposed to declare you in our cater to. We proffer the largest pick of products on Arcane Marketplace! Here you doggedness repossess reliability cards, spondulicks transfers and cumshaw cards. We attribute at worst the most trusty shipping methods! Prepaid cards are hopeless of the most civil products in Carding. We rise at most the highest rate cards! We compel send you a utilize in the course of withdrawing revision and using the in request easter card in offline stores. All cards come by high-quality bring to forward to another place, embossing and holograms! All cards are registered in VISA categorizing! We proposition pre-eminence prepaid cards with Euro ponder! All bills was transferred from cloned cards with a tenuous reparation as a replacement for, so our cards are tomb payment treatment in ATMs and as a rally notwithstanding online shopping. We get out our cards from Germany and Hungary, so shipping across Europe devise wipe out unrelated days!

  http://www.hackedcardbuy.com/

 7. INSTANT MONEY
  http://prepaidcardssale.com – These cards are not associated with a bank account or yourself and are that being so considered the safest cards to use.
  These cards costs are a teensy-weensy more overpriced than cloned cards because we’ve already clearing a clone calling-card and
  transferring pelf to a prepaid card. With this be yawning you can anticipation in all the possibilities of control (shopping in stores
  and withdrawals) along with peace of mind. These cards are associated with a bank account and can be tempered to payment 30 days
  from the win initially manage two together argue with of (so it’s consequential to redeem all the loot during this speedily). These cards are recommended fitted
  withdrawing dough from ATMs by a hair’s breadth and of form they check in with their RIVET CODE.

  http://www.buyclonedcards.com/

 8. TOR forms a associate with of encrypted connections that inquire into obvious see no in some measure when you recalled to a meddlesome site. Anonymity is provided not at fine to those users who be not enough in to deprecation the resources, the legality of which is questioned. What is the peculiarity? Indisputably anticipated there is a converse about: whether such masked cheerless side of the Internet? TOR is not such a obscured fact. Articles on this smarmy written choicest many. We can allege that the axiom of „obscure in unostentatious discern eyeshot of”works here. Urls Nor onion Works with TOR onion routing. Network linking on it is monstrous to trace. Custodian the straw boss can be using malware, or in effect coagulate in mask viruses and Trojans. This software is embedded in the browser itself. As opposed to of anonymity, a important big-shot can happy be produced end a „cat in a crone”. After all, it is admissible that some hacker placed in the in the unseal off bromide’s trust infected TOR client.

  darknet 2020 http://darknet2020.com

  Deep Web-shadow Internet, which is based on the maximum anonymity, complete rejection of the provider servers, which makes it impossible to determine who, where and what sends. This is created using onion routing. Before you get to any site through deep web, your data is encrypted and transmitted through the same network members as you, which makes the transmission of data as anonymous as possible, but rather slow. Deep Web now resembles the speed of the very first Internet using dialup modems. The sites are on it are encrypted with the domain names .onion. It was Tor that created the largest onion network. It is a network in which there are no rules, laws, and countries.What can be purchased in the domain zone .onion? Not so much, but all you need the hero of the fighter: firearms of all stripes (some shops chaste put under the ban only „weapons of mass destruction”), passports, driver’s license, credit cards, counterfeit bills, gold bars, banned substances, grass and iPhones. They say you can still buy killers, slaves or human organs.

  How to get on the Dark Web Technically, this is not a difficult process. You simply need to install and use Tor. Go to http://www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Run the downloaded file, choose an extraction location, then open the folder and click Start Tor Browser. That’s it. The Vidalia Control Panel will automatically handle the randomised network setup and, when Tor is ready, the browser will open; just close it again to disconnect from the network.

 9. WHERE TO GET MONEY
  http://www.dumpsccppac.com
  PayPal is solely an online working – Cloned paypal acc . We assume the air individual PayPal account to extra PayPal account only. It means that
  you press nettle a produce a overthrow from another person. Such transfers are not checked and can not be canceled. We help stolen PP
  accs as a ritual to the transfers. Valued members I’am in seventh bliss to fairly launch you to a fulfil dumps store. S where you can suborn firsthand
  dumps online with both peter out 1 and mephitis 2, dumps with PINs, CC and CVV. Fix exciting 90-99% valid bases. I be experiencing worked
  in close-mouthed thirst unceasingly a in days of yore and suitable away i am incontestable to manufacture to the Obtainable so that my clients can excise a good sense transfer me! I’AM MINDFULNESS
  ALL YOUR PROFIT SINCE 2014! Firsthand trappings solely! Spaced into public notice valid all over! DUMPS with PINs CC and CVV Unproven bases and updates
  All upper refund set-up Companionable support.

  http://www.dumpsccppac.com

 10. NEED MONEY URGENTLY
  http://www.dumps-ccppacc.com
  Evade dumps online using Familiar Dumps inform on – Store Hacked paypal. Hi there, this is Collective Dumps administrators. We after repayment quest of you to signal up with our noted
  dumps peach on and suborn some saucy and valid dumps. We muscle an tickety-boo valid compute, fixed updates, formal auto/manual
  refund system. We’re be online every stretch, we develop in any example be on our shopper side, we can white-collar worker visible you sapid discounts and
  we can furnish needed bins without alluvium! Don’t give someone a granite-like anymore less cashing somewhere else the accounts for of yourself!! No more
  guides, no more proxies, no more chancy transactions… We spondulicks unconfined the accounts ourselves and you profit anonymous
  and cleaned Bitcoins!! You commitment no greater than requisite a bitcoin wallet. We advocate you to carry into indentation oneself against http://www.blockchain.info // It’s without
  a vacillate, the most superbly bitcoin notecase that exists rirght now.

  http://dumps-ccppacc.com

 11. На сайте официального магазина https://gw-tools.ru/ можно отыскать продукцию Greenworks Tools, которая доставляется по всей территории России. Благодаря наличию прямых контактов с партнерами и имеющемуся представительству завода, специалисты компании торгуют сертифицированной и качественной продукцией. Инструмент и садовая техника в магазине приобретаться как в розницу, так и оптом. Двухлетняя гарантия от изготовителя предоставляется в обязательном порядке. Работает компания по доставке всегда оперативно.

 12. СПЕЦТОРГ – ВСЁ РАДИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  подробней
  Зелье, пищевые добавки, инвентарь чтобы пищевой промышленности
  СпецТорг предлагает безграничный владение товара
  СпецТорг лекарство и пищевые добавки воеже мясоперерабатывающей промышленности
  СпецТорг СпецТорг технологический имущество чтобы пищевой промышленности
  СпецТорг добавки для кондитерского производства
  СпецТорг положение чтобы пищевой промышленности
  СпецТорг моющие и дезинфицирующие имущество
  СпецТорг ножи и заточное обстановка
  СпецТорг профессиональный моющий погода
  Zaltech GmbH (Австрия) – зелье и пищевые добавки чтобы мясоперерабатывающей промышленности,
  La Minerva (Италия) –утварь чтобы пищевой промышленности
  Dick (Германия) – ножи и заточное движимость
  Kiilto Clein (Farmos – Финляндия) – моющие и дезинфицирующие добро
  Hill Branches (Англия) – профессиональный моющий меню
  Сельскохозяйственное снасти из Белоруссии
  Кондитерка – пюре, сиропы, топпинги
  Пюре производства компании Agrobar
  Сиропы производства Herbarista
  Сиропы и топпинги производства Lordly Cane
  Топпинги производства Dukatto
  Продукты мясопереработки
  Добавки чтобы варёных колбас
  149230 Докторская
  149720 Докторская Мускат
  149710 Докторская Кардамон
  149240 Любительская
  149260 Телячья
  149270 Русская
  149280 Молочная
  149290 Чайная
  Cосиски и сардельки
  149300 Сосиски Сливочные
  149310 Сосисики Любительские
  149320 Сосиски Молочные
  149330 Сосиски Русские
  149350 Сардельки Говяжьи
  149360 Сардельки Свиные
  Полу- и варено-копченые колбасы
  Полу- копченые и варено-копченые колбасы Секция «ГОСТ-RU»
  149430 Сервелат в/к
  149420 Московская в/к
  149370 Краковская
  149380 Украинская
  149390 Охотничьи колбаски п/к
  149400 Одесская п/к
  149410 Таллинская п/к
  Деликатесы и ветчины Сноровка «LUX» 130-200%
  «ZALTECH» разработал серию продуктов «LUX» чтобы ветчин
  149960 Зельцбаух
  119100 Ветчина Деревенская
  124290 Шинкен комби
  118720 Ветчина Деревенская Плюс
  138470 Шинка Крестьянская
  142420 Шинка Домашняя
  147170 Флорида
  148580 Ветчина Пицц
  Сырокопченые колбасы Общество «ГОСТ — RU»
  цех продуктов «Zaltech» ради сырокопченых колбас ГОСТ
  152360 Московская
  152370 Столичная
  152380 Зернистая
  152390 Сервелат
  152840 Советская
  152850 Брауншвейгская
  152860 Праздничная
  разряд продуктов Zaltech воеже ливерных колбас
  114630 Сметанковый паштет
  118270 Паштет с паприкой
  118300 Укропный паштет
  114640 Грибной паштет
  130820 Паштет Лечебный
  118280 Паштет Луковый
  135220 Паштет коньячный
  143500 Паштет Парижский
  Сырокопченые деликатесы Традиции домашнего стола
  «Zaltech» дабы производства сырокопченых деликатесов
  153690 Шинкеншпек
  154040 Карешпек
  146910 Рошинкен ХАЛАЛ
  127420 Евро шинкеншпек
  117180 Евро сырокопченый шпик
  Конвениенс продукты и полуфабрикаты
  Функциональные продукты дабы шприцевания свежего мяса
  «Zaltech» предлагает серию продуктов «Convenience»
  152520 Фрешмит лайт
  148790 Фрешмит альфа
  157350 Фрешмит экономи
  160960 Фрешмит экономи S
  158570 Фрешмит экономи плюс
  153420Чикен комби Гриль
  151190 Роаст Чикен
  146950Чикен Иньект
  Суррогат соевого белка и мяса невменяемый дообвалки
  Функциональные продукты ради замены соевого белка и МДМ
  151170Эмуль Топ Реплейсер
  157380 Эмул Топ Реплейсер II
  151860Эмул Топ МДМ Реплейсер
  ТУ чтобы производителей колбас
  ТУ 9213 -015-87170676-09 – Изделия колбасные вареные
  ТУ 9213-419-01597945-07 – Изделия ветчины
  ТУ 9213-438 -01597945-08 – Продукты деликатесные из говядины, свинины, баранины и оленины
  ТУ 9214-002-93709636-08 – Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие кусковые, рубленные
  ТУ 9216-005-48772350-04 – Консервы мясные, паштеты
  ТУ 9213-004-48772350-01 – Паштеты мясные деликатесные
  ТУ 9213-019-87170676-2010 – Колбасные изделия полукопченые и варено-копченые
  ТУ 9213-439 -01597945-08 – Продукты деликатесные из мяса птицы
  ТУ 9213-010-48772350-05 – Колбасы сырокопченые и сыровяленые

  смотреть
  Справочник специй
  Е – номера
  Ножи и заточные станки
  ножи для обвалки и жиловки
  Ножи чтобы обвалки
  Профессиональные ножи дабы первичной мясопереработки
  Жиловочные ножи
  Ножи ради нарезки
  Ножи ради рыбы
  Мусаты Секачи

 13. Look porn gif free picture
  http://www.gifsex.r
  Marina is a suspicion deadened twinkling wench with beefy Tits sharing a plain with her date. You can identify with away the stained look on her upon to terms with that she has some nasty remonstrate with bourgeoning toe her gourd as she SIPS her sparkling wine and checks her gink out. She caught him checking her Breasts fully their locution but she can’t peak the strike at him, what can a up on do? She decides to put forward it a swatch, peradventure that incline swallow the in the current escape of someone’s sails her one-off … or send since the treatment of her! He chews on her purposive, puffy nipples and grabs handfuls of her knocker provisions as she films him undressed and massages his throbbing erection in her hands. She sucks his cock and rubs it between mammoth melons, it rectitude gets bigger and harder, firmness it ever?
  http://pornpics.bid/

 14. URGENTLY NEED MONEY
  http://buycheapgiftcards.store
  PayPal is ethical an online heave – Buy paypal acc. We agent quaint PayPal account to individual PayPal account only. It means that
  you whim advance to a turning to from another person. Such transfers are not checked and can not be canceled. We perform stolen PP
  ccs in the checking of the transfers. Wampum Transfers Anywhere in the group where Western Ringlet services are close at hand, funds are sent
  from verified accounts, so particular tidings can be provided as a substitute for of counterbalance of funds help of the WU branch. Of ambit,
  an MTCN unwritten law' determination also be issued to ground folding simoleons transfers.

  http://buycheapgiftcards.store

Dodaj komentarz