blog prywatny

"[..] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [..] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno pomylić się nawet o jednego [..] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [..] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu [..]"

Zbigniew Herbert
"Pan Cogito o potrzebie ścisłości"

Katyń – trochę inne spojrzenie !! NA ZAWSZE SYMBOL !!!!!!!! MIEJSCE PRZEKLĘTE !!!

70 rocznica zbrodni w Katyniu nasunęła mi następujące refleksje. Wszyscy piszą, mówią szczegółowo o tej okrutnej zbrodni. Najgorszej z najgorszych. Zamordowano bezbronnych jeńców wojennych. Elitę polskiego narodu. Polskich  jeńców szanowali nawet hitlerowcy.

O czym zapomina się w „oficjalnych” mediach w związku z Katyniem. W  mediach nie przypomina się, że w komunistycznej Polsce, w rzekomo „naszym” PRL-u, czasie pogardy dla prawdy, sowieccy namiestnicy z PZPR,  oficjalnie przekazywali i wmawiali polskiemu narodowi  kłamstwo ,ze zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy. Takie było polecenie z Moskwy. Taka była konieczność. Bo przecież jaka można było mówić, że w 1944  r,  armia radziecka wyzwoliła Polskę, przyniosła nam „wolność”, a w 1940 r. ta sama armia czerwona(NKWD) zamordowała polskich żołnierzy ??

Katyń jest symbolem tego , że sowieccy komuniści dążyli do likwidacji naszej niepodległości.  Pierwszym  krokiem radzieckich komunistów (J.Stalina) był układ z Hitlerem i  zajęcie połowy Polski w 1939  r. Kolejnym było zamordowanie elity polskiego narodu w Katyniu. Później rosyjscy bolszewicy stworzyli agenturalną PPR, która potem przekształciła się w bolszewicką PZPR –  namiestniczą partię rządzącą Polską  w imieniu sowieckich komunistów. Ta partia  była partią zdrady narodowej – ta teza nie budzi już żadnych wątpliwości.

Dlaczego polscy bolszewicy z PZPR, kłamali w sprawie Katania ???

Dla PZPR, Katyń był symbolem tego, że są partią  agenturalną, nielegalną, uzurpatorską, narzuconą wbrew woli narodu polskiego. Katyń przypominał polskim bolszewikom z PZPR, że zdobyli i utrzymali władzę wyłącznie dzięki tej samej armii czerwonej( NKWD), która wymordowała polskich oficerów w Katyniu, a po 1944 r. więziła i zamordowała tysiące bohaterów z AK, BCH, NSZ walczących  z komunistycznym zniewoleniem w powstaniu antysowieckim.. Katyń był dla PZPR, symbolem morza polskiej krwi, którą wypuszczali, zabijając  polskich patriotów walczących z komunistami po 1944 r. o prawdziwie wolną Polskę.   Katyń był dla komunistów, sowieckich namiestników z PZPR symbolem pełnej podległości wobec Moskwy.

Z powodów podanych powyżej od 1944 r.,  Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji z PZPR,   wpajali nam kłamstwo o Katyniu. Czekam nie tylko na przeprosiny od Putina, czekam na przeprosiny od SLD jako partii -spadkobiercy PZPR !!

SLD jest spadkobiercą PZPR, to chyba także oczywiste. To przecież sam G.Napieralski powiedział ,że będzie bronił “spawacza” W.Jaruzelskiego i dokonań komunistów z PZPR !!

Miałem pisać jeszcze więcej, ale w tym momencie dowiedziałem się, że NASZ PREZYDENT, MÓJ PREZYDENT NIE       ŻYJE !!! Nie wierzę, że to się dzieje   NAPRAWDĘ !!!!  Nie wierzę !!!

KATYŃ – JUŻ NA ZAWSZE BĘDZIE SYMBOLEM dla POLSKI !!!!! NA ZAWSZE !! Katyń MIEJSCE PRZEKLĘTE !!!!!

124 komentarze do wpisu „Katyń – trochę inne spojrzenie !! NA ZAWSZE SYMBOL !!!!!!!! MIEJSCE PRZEKLĘTE !!!”

Dodaj komentarz